rubrika: Tiskové zprávy

Pozvánka na veřejnou prezentaci dvou nezávislých analýz vysílání ČRo – Agenda přebytku státního rozpočtu za rok 2016 ve vysílání ČRo a Mediální reprezentace návštěvy dalajlamy v ČR v říjnu 2016 ve vybraných pořadech ČRo

5. 9. 2017

Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na Veřejnou prezentaci dvou nezávislých odborných analýz, které byly vypracovány v rámci 6. minitendru Rady ČRo společností
Focus:

Agenda přebytku státního rozpočtu za rok 2016 ve vysílání ČRo

Mediální reprezentace návštěvy dalajlamy v ČR v říjnu 2016 ve vybraných pořadech Českého rozhlasu

Prezentace se uskuteční dne 13. 9. 2017 v 16.00 hod v Galerii Vinohradská v budově ČRo, Vinohradská 12, Praha 2.

Program:
1. část

Agenda přebytku státního rozpočtu za rok 2016 ve vysílání ČRo  
2. část
Mediální reprezentace návštěvy dalajlamy v ČR v říjnu 2016 ve vybraných pořadech Českého rozhlasu

Obě části budou obsahovat jak prezentaci pronesenou autory analýzy, tak diskusi otevřenou publiku.

Analýzy najdete na webu Rady ČRo:
http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-odborna-analyza-vysilani-cro-prebytek-statniho-rozpoctu-za-rok-2016-ve-vysilani-cro--1749262
http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-analyza-vysilani-cro-medialni-reprezentace-navstevy-dalajlamy-v-cr-ve-vybranych-poradech-cro--1752591

Jménem Rady Českého rozhlasu
Mgr. Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady ČRo

 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas