rubrika: Tiskové zprávy

Pozvánka na veřejnou prezentaci nezávislé analýzy vysílání ČRo - Analýza náboženského vysílání Českého rozhlasu a expertizy – Veřejná služba v mediální sféře a doporučení k postupu Rady ČRo při systematickém hodnocení veřejné služby

13. 4. 2017

Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na Veřejnou prezentaci nezávislé odborné analýzy a expertizy, které byly vypracovány v rámci 5. minitendru Rady ČRo
společností Media Tenor, spol. s r.o.: 
Analýza náboženského vysílání Českého rozhlasu s důrazem na stav během 3. čtvrtletí 2016

Expertiza: Veřejná služba v mediální sféře a doporučení k postupu Rady ČRo při systematickém hodnocení veřejné služby poskytované Českým rozhlasem

Prezentace se uskuteční dne 19. 4. 2017 v 15.00 hod v Českém rozhlase Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Program/pořadí prezentací:
15-15:55 ‒ prezentace expertizy týkající se současných přístupů k veřejné službě v mediální sféře a k hodnocení této veřejné služby
16‒17:30 ‒ prezentace analýzy náboženského vysílání Českého rozhlasu
Obě části budou obsahovat jak prezentaci pronesenou autory analýzy, tak diskusi otevřenou publiku.

Analýzu najdete na webu Rady ČRo:
http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-odborna-analyza-vysilani-cro-analyza-nabozenskeho-vysilani-ceskeho-rozhlasu-s-durazem-na-stav-behem-3-ctvrtleti-2016--1714827

Expertizu najdete na webu Rady ČRo:
http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/expertiza-verejna-sluzba-v-medialni-sfere-a-doporuceni-k-postupu-rady-cro-pri-systematickem-hodnoceni-verejne-sluzby-poskytovane-cro--1714224

Jménem Rady Českého rozhlasu  

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo  

 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas