rubrika: Tiskové zprávy

Zápis z pracovní cesty Rady ČRo a ČRo do Francie (Radio France a Conseil Supérieur de l‘Audiovisuel)

Ve dnech 21. ‒ 22. 9. 2017 se uskutečnila zahraniční pracovní cesta zástupců Rady ČRo, Dozorčí komise (poradního orgánu Rady ČRo) a Českého rozhlasu do Francie, a sice k tamnímu rozhlasovému vysílateli veřejné služby Radio France a ke správnímu orgánu Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), který je obdobou české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Francouzští partneři obdrželi předem dotazy a okruhy témat navržené Radou Českého rozhlasu. O pracovní cestě referujeme formou zápisu z proběhnuvších jednání.
Rada ČRo děkuje za součinnost při přípravě a realizaci pracovní cesty zaměstnancům Českého rozhlasu. 

Rada ČRo 

Zápis z pracovní cesty Rady ČRo a ČRo do Francie  

 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas