2. prosince  2009  rubrika: Rok 2009

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (2. 12. 2009)

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu dne 2. prosince 2009, v Českém rozhlasu, zasedací místnosti 425, Vinohradská 12, P 2

Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša, členové předsednictva Rady ČRo, Pavel Hazuka, Maria Ptáčková, Tomáš Ratiborský, Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Sekretariát: Jaroslava Jandová
Hosté: Peter Duhan, programový ředitel ČRo a statutární zástupce GŘ ČRo, Hana Skalová, ředitelka EÚ ČRo

PROGRAM:

  • zahájení, schválení programu
  • aktualizace rozpočtu ČRo na rok 2009
  • projednání mimořádné odměny GŘ ČRo Richardu Medkovi - neveřejný bod
  • závěr
Program byl schválen všemi hlasy přítomných členů RČRo.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 173/09
Rada Českého rozhlasu - na základě doporučení své Dozorčí komise - schválila 1. aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2009 včetně změny základních ukazatelů.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 174/09
Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání - tj. usnesení 175/09 - za neveřejný ve smyslu § 7, odst.3 zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 175/09
Rada ČRo souhlasí s udělením mimořádné odměny pro generálního ředitele ČRo Richarda Medka ve výši jedné měsíční mzdy. Svým návrhem tak zohledňuje jeho činnost v době výkonu funkce prozatímního ředitele ČRo.
Hlasování: 8-0-0

Závěr
Předseda Rady ČRo Jiří Florian poté jednání mimořádného veřejného zasedání Rady ČRo ukončil.

Ověřeni zápisu: D.Jaklová

 

 

Zvukový záznam z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (2. 12. 2009)

Vložit na svůj web

 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas