31. října  2018  rubrika: Rok 2018

Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (31. 10. 2018)

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 31. 10. 2018 v 15.00 hodin, v regionálním studiu ČRo Plzeň, náměstí míru 10, Plzeň.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Petr Arenberger, Zdeněk Mahdal, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo z 17. 10. 2018
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2018
- Informace generálního ředitele
- Personální změna – RS ČRo Brno a Zlín
- Informace o stanici ČRo Karlovy Vary
- Změny ve vysílání stanice ČRo Dvojka
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 99/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. 10. 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 100/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 3. čtvrtletí 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o předvolebním a volebním vysílání ČRo k letošním volbám, které proběhlo v pořádku, nebyla zaznamenána žádná stížnost, celý projekt byl dobře zvládnutý. Připomněl akce Českého rozhlasu k 100. výročí republiky, všechny stanice se ho zhostily dle svého charakteru a vyvrcholily koncerty 28. 10. v Rudolfinu a na Staroměstském náměstí, který měl i přes nepřízeň počasí hojnou účast.
Dále informoval o setkání ředitelů médií veřejné služby Visegradské čtyřky začátkem října a o volbě nového vedení EBU, která proběhne začátkem prosince v Ženevě.
V říjnu proběhly dva semináře – v Poslanecké sněmovně PČR a v Senátu zabývající se osudem médií veřejné služby, kterých se GŘ zúčastnil, přítomni byli i zástupci Rady ČRo.
R. Zavoral informoval o záměru prodeje zámku v Přerově nad Labem, byl osloven Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových, který ale o zámek zájem nemá. Proto se uvažuje o prodeji zámku formou aukce za nejvyšší cenu.
Závěrem pozval členy Rady ČRo na inaugurační koncert nového dirigenta SOČRu A. Liebreicha, který se uskuteční 5. 11. 2018 v Rudolfinu.       

Usnesení 101/18
Rada Českého rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo René Zavorala jmenuje paní Hanu Ondryášovou ředitelkou regionálních studií Český rozhlas Brno a Český rozhlas Zlín, na dobu čtyř let s účinností od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 102/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o zahájení rozšířeného samostatného vysílání RS ČRo Karlovy Vary od 1. 11. 2018 od 11 hod.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 103/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o další profilaci ve vysílání stanice Český rozhlas Dvojka.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 104/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
H. Dohnálková otevřela debatu ohledně živého rozhovoru s prezidentem republiky M. Zemanem odvysílaném 15. 10. 2018 na stanici Radiožurnál, kde zazněly vulgarismy. Rada se shodla na tom, že ČRo se zachoval v souladu s Kodexem ČRo, když moderátor Jan Pokorný vyzval prezidenta, aby vulgarismy nepoužíval a rovněž se posluchačům za tyto výrazy v přímém přenosu omluvil.
R. Zavoral připomněl pana Karla Lánského, kterého rozhlas navrhl na státní vyznamenání a který získal od prezidenta republiky Řád bílého lva.

Usnesení 105/18
Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2018 na 28. 11. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

ČRo Karlovy Vary – rozšířené vysílání k 1. 11. 2018 

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze 

 

Zvukový záznam z 10. veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu (31. 10. 2018) - 1. část

Vložit na svůj web

 

Zvukový záznam z 10. veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu (31. 10. 2018) - 2. část

Vložit na svůj web

 

Zvukový záznam z 10. veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu (31. 10. 2018) - 3. část

Vložit na svůj web

Příloha k usnesení 104/18 - stížnosti a podněty posluchačů 

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo 

 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas