2. května  2012 v 09:46  rubrika: Nepřehlédněte

Partnerky a partneři v lesbických a gay párech mají problémy s dětmi. Mají k nim povinnosti, ale ne práva

homosexualita - Foto: Pavel Novák

homosexualitaFoto: Pavel Novák

Před Listopadem 1989 jsme se dozvěděli, že rodina je základ státu. Ovšem co to je rodina? Francouzský myslitel Pierre Bourdieu poukazuje na to, že jde o relativně mladý koncept, že rodina není nic neměnného, že je to vlastně jen dobře podložená fikce.

„Historicky i současně sociologové rodinu vymezují velice různě a shodnou se snad jenom na tom, že žádná všeobjímající, jasná, jednoduchá definice neexistuje. To rozdělení na homosexuální a heterosexuální rodiny, když se nad ním zamyslíme blíže, je vlastně tak trošku absurdní, protože nás jistě lehce napadne, že v tom, jací jsme rodiče, jak vykonáváme svou rodičovskou roli, se promítá náš věk, naše sociální třída, naše postavení v sociálním prostoru, naše umístění na trhu práce, naše etnicita. A podle toho jinak a různě vykonáváme rodičovskou roli, a nejenom s ohledem na gender. Gay a lesbické rodiny hezky ilustrují rozmanitost současných rodin a s některými typy rodin je zase něco odlišuje,“ vysvětlila v magazínu Jak jinak socioložka Kateřina Nedbálková. 

Podle ní je gay a lesbických rodin čím dál víc.  

„Ty rodiny najdeme spíš ve větších městech než na vesnicích nebo malých městech, ale to může být i způsobeno schopností sociologů a socioložek hledat ty rodiny ve vesnicích. Víme o těch rodinách také to, že jsou různé tím, jak vznikají, že tam spadají rodiny vzniklé z předchozích heterosexuálních manželství, které se rozvedou a potom si jeden z partnerů najde partnera stejného pohlaví, ale patří tam také rodiny, které vznikají skrze asistovanou reprodukci v zahraničí na klinikách, kde to možné je, anebo sem patří také tzv. domácí asistovaná reprodukce, kdy se domluví lesbický pár nebo pár gayů a dohromady založí rodinu,“ upřesnila socioložka.  

Stejnopohlavní rodiče mají pouze povinnosti, ale ne práva, upozornila právnička Martina Štěpánková a jednatelka Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (Proud):  

„České právo stejnopohlavní rodiny jako rodiny nevnímá, ačkoliv ty rodiny se v převážné části takto identifikují. Podle zákona o rodině je rodinou pouze manželský pár a děti. Problém je v tom, že ty rodiny existují, přibývá jich a podle zákona to dítě má obvykle pouze jednoho rodiče, pokud se nejedná o dítě, které je vychováváno v té rodině, ale které je z předchozího heterosexuálního svazku, kdy potom má otce. Ale pokud se to dítě narodí přímo lesbickému páru, tak podle zákona má pouze jednoho rodiče a ten nebiologický nebo sociální rodič, jak je nazýván, nemá k tomu dítěti vůbec žádná práva, což v praxi přináší řadu problémů.“ 

Mezi ně se například řadí zastupování dítěte u lékaře nebo krize, kdy se rodina rozpadne nebo dojde k úmrtí biologické matky. V tomto případě hrozí, že dítě bude svěřeno do výchovy někoho z biologických příbuzných, například prarodičů.  

„Pokud jsou ty páry registrovány, tak podle zákona o registrovaném partnerství má ta nebiologická matka povinnost podílet se na výchově dítěte, nicméně nemá vůbec žádnou možnost, jak právně upravit práva k dítěti, aby měla určitou jistotu jak ona, tak dítě,“ dodala Štěpánková. 

Socioložka Nedbálková doplnila: „Některé ty ženy mluvily o tom, že mají pocit, že nejsou svými vlastními rodiči nebo rodiči partnerky přijímány jako plnohodnotní rodiče.“ 

Problémy ale neřeší ani nový občanský zákoník, který neupravuje právní vztah:  

„Politickým rozhodnutím byla celá tato oblast z občanského zákoníku vypuštěna. Hlavním argumentem bylo, že registrované partnerství a páry nelze považovat za rodinu a je nepřijatelné, aby bylo toto zahrnuto v oblasti rodinného práva,“ tvrdí Štěpánková s tím, že do budoucna bude nutné docílit změny. 

Ostatně vizí Proudu je česká společnost, kde sexuální orientace a identita není rozhodující pro kvalitu lidského života. 

 

Téma: Práva gayů a leseb při osvojování dětí. Pořad připravila Magdaléna Trusinová.

Vložit na svůj web

ZPRÁVY Z NEZISKOVÉHO SEKTORU 

Agentura profesního poradenství pro neslyšící vyhlásila veřejnou celorepublikovou fotografickou soutěž pro neslyšící a sluchově postižené všeho věku a nadšení pod názvem Svět ticha očima fotografa - vítězní fotografové se budou podílet na vytvoření kalendáře na rok 2013. Podrobnosti o soutěži najdete na webových stránkách appn.cz

Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T v Táboře vyhlásilo květen měsícem cesty kolem světa - mohou se jí účastnit děti od 6 do 14 let a proběhne v květnu v klubu pro mladší mládež. 

26. a 27. května můžete přijít na hudební a divadelní festival Mezi ploty, který se tradičně koná v parku psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích. 

Ve čtvrtek bude od 11 hodin na pražské tramvajové zastávce Lazarská happening občanského sdružení s názvem Asistence aneb jedeme v tom s vámi. To bude na místě půjčovat invalidní vozíky, aby si lidé na vlastní kůži zkusili přestup z výtahu metra Národní třída na tramvaj. 

Ve dnech 9.-17. května pořádá Klub nemocných cystickou fibrózou devátý roční osvětové a charitativní akce pro veřejnost s názvem Pomoc pro slané děti. V pěti městech po české republice budou informační stánky, kde všichni zájemci získají letáky o cystické fibróze i o možnostech pomoci. 

Pořad: Jak jinak  |  Stanice: ČRo Rádio Česko (archivováno)
Čas vysílání: už nevysíláme  
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas