Annonce29. března  2012  

Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury.

Zvukem do hlavy (obálka publikace) - Foto: Linda Dostálková

Zvukem do hlavy (obálka publikace)Foto: Linda Dostálková

V českém kontextu ojedinělá publikace vzikla ve spolupráci s Nakladatelstvím AMU u příležitosti desátého výročí pořadu Radioateliér Českého rozhlasu 3 – Vltava, který od roku 2003 systematicky podporuje vznik původní umělecké tvorby v širokém domácím kontextu akustických umění. Ke konci roku 2012 to bude stovka původních kompozic povětšinou domácí provenience, které zazní vltavským éterem a kladou řadu otázek směřujících především k vymezování pozic uvnitř současné audiokultury napříč médii, komunitami, estetickými zázemími a samozřejmě jazykovými barierami.

Současné audiokultuře už dávno nedominuje rozhlas jakožto médiu zvuku – díky radikální demokratizaci digitálních audiovizuálních technologií se stal v mediální síti pouze jedním ze světů, v nichž se – často na subkulturální úrovni – odehrává divadlo současného „myšlení zvukem“. 

Jedenadvacet textů této publikace se snaží proniknout do nitra dnešní fragmentalizované audiokultury. Nejde v nich primárně o ohledávání stavebných kamenů, z jichž je současná audiokultura budována. Publikace zkouší hledat výsledný obraz, který tyto jednotlivé kameny společně utvářejí. A také hledá styčné linie, na nichž se může začít odehrávat nová komunikace i tvůrčí rezonance, linie, které bývá často nemožné vytyčit, přestože bývají nasnadě. 

Jedenadvacet textů, které publikace přináší, pokrývá svým záběrem i stylem široké spektrum fenomenů, bez jejichž reflexe si nelze současnou audiokulturu představit. Od muzikologicky podmíněných reflexí současné hudební scény (Flašar, Dobrovská, Fujak, Pantůček, Ferenc, Klimeš) se průběžné přesouváme do reálií současného umění zakořeněného v různých konceptech práce s jazykem (Adámek, Januš), odkud není daleko k různým typům reflexe umění v rádiu (Jurman, Cseres, Novotný). Hitparádové, blogové a poeticky orientované příspěvky (Klusák, Kokolia, Typlt) přesouvají akcent do míst, kde dochází k reflexi autorských tvůrčích pozic (Palacký, Guštar, Suchánek, Švamberk). Zcela nedílnou součástí kritiky audiokultury je oblast akustické ekologie a z ní vyplývajících specifických konteptů slyšení a zvukové sémiotiky (Trojan, Vojtěchovský). A nakonec – žádná reflexe se neobejde bez jasné vize do budoucna – Givan Belá svou vizí „generativního nanorádia“ celou publikaci zakončuje. 

Deep Listening - Foto: Linda Dostálková

Deep ListeningFoto: Linda Dostálková

Publikace Zvukem do hlavy vychází ve spolupráci Nakladatelství AMU a Českého rozhlasu. od 4. června 2012 bude k dostání v internetovém obchodu Nakladatelství AMU a v kamenných obchodech. 

Křest publikace se uskuteční na narozeninovém večeru Radioateliéru právě v pátek 1. června v Komunikačním prostoru Školská 28 v Praze. Další podrobnosti o této události zveřejníme brzy na portálu rAdioCUSTICA.
 


Obsah publikace
Miloš Vojtěchovský: Dokonalý svět hluku a ticha
Wanda Dobrovská: Zvuk: kreativita a udržitelnost
Jozef Cseres: Audio ergo sum
Pavel Novotný: Rádiové umění v problémově historických souvislostech
Vladimír Kokolia: Tři blogy
Jiří Adámek: Georges Aperghis (Tělo, zvuk, hlas a naše vlastní imaginace)
Ivan Palacký: Skryté přístupy k řece
Alex Švamberk: Cesta jako cíl
Michal Jurman: Zvukové experimentování jako hledání „specifik rozhlasovosti“ i specifik „rozhlasu“
Jan Trojan: Autorská reflexe akustické ekologie a soundscape v kontextu Svatojakubské poutě
Viktor Pantůček: Škatule, škatule hýbejte se. Pokus o vymezení současné radiartové tvorby
Jiří Suchánek: Rychlost, ego, technologie a svoboda
Petr Januš: Zvuková poezie – teoretické otázky a intermediální přesah
Jaromír Typlt: Audio
Petr Ferenc: Jak dlouho nechat minulost spát, aby nevstávala levou nohou?
Martin Klimeš: Proměna některých charakteristik provázejících dnešní soudobou hudbu
Pavel Klusák: Hitparáda
Martin Flašar: Panychida za českou elektroakustickou tvorbu
Július Fujak: Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu
Milan Guštar: Od řádu k chaosu?
Givan Belá: Rytmy písní námluv s aperiodickými mutanty (O včelách, rádiu, sonifikaci, katastrofách a nanobudoucnosti) 

Nové články v rubrice

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas