Projekt25. srpna  2017 v 22:00  

Lukáš Jiřička & Kevin Drumm: Peklo

PEKLO - Foto: Lukáš Jiřička

PEKLOFoto: Lukáš Jiřička

„Mnou vchází se v noc, která nemá rána,
Mnou vchází se do zatracenců vlasti. /.../

Než začne strašná služba – a než nastane to! Než nastane to!... A již ho to zase mělo, již ho to zase stihlo – a kdyby za tím světem samy tuchy pekel zjednávaly celou nejstrašnější jistotu, nebyl by se zlekal ničeho, nebyl by se vzdal toho světa v duši své. Již zase háral jeho zrak, a celá jeho bytost u vábnosti a nastrojení svém jakoby se chvěla v nedočkavé touze.“

 

Lukáš Jiřička & Kevin Drumm: Peklo

Vložit na svůj web

Josef Karel Šlejhar: Peklo (1905)

Šlejharův román Peklo, tato pokroucená a drásavá pozapomenutá próza na pomezí symbolismu a naturalismu, je temnou reflexí rozvíjející se industrializace i jedné z jejích obětí. Ovšem to, co upoutává na tomto jedinkrát vydaném románu nejvíce, je hlavně autorův jazyk. Hutný, plný opakování, variací, plný až barokních záhybů a ornamentů. I přes veškeré archaismy je Šlejhar v mnohém jedním z nejradikálnějších a nejmodernějším z českých spisovatelů. Klade každému, kdo se s ním utká, nejednu překážku, a proto je vyzyvatelem k dalšímu uchopení.

Titulní peklo není peklem v náboženském smyslu, ale cukrovarem, fabrikou. Peklo je i stavem mysli či, přesněji, osudem jednoho z cukrovarnických dělníků, zapřažených do vysilující práce. Je existenciálním stavem naprostého vysílení, kontinuální dřinou bez výhledu na vysvobození. A ten všudypřítomný hluk, lomoz, bušení a skřípění. Rozhlasová kompozice Peklo vznikla díky spolupráci režiséra Lukáše Jiřičky a amerického elektronika, kytaristy a předního noisového tvůrce Kevina Drumma. Ve skladbě jsou však také využity improvizace Vojtěcha Procházky na harmonium a zpěv duchovního Františka Vehovského, který vytváří ze skladby až repetetivní monolit, pomalu se hroužící se do hlubších a ještě temnějších sfér, z nichž není vysvobození.

Peklo nabízí pomalu se rozvíjející plochu plnou jemných detailů, hypnotickou a intenzivní zvukovou magmou, v níž Kevin Drumm umně splétá elektroniku s čistě akustickým zvukem harmonia, aby dal prostor hlasu duchovního k jeho až mantrické interpretaci textu.

Hudba: Kevin Drumm /USA/
Režie a dramturgie: Lukáš Jiřička

Hlas: P. ThLic. Norbert František Vehovský O.Praem.
Harmonium: Vojtěch Procházka
Text: Josef Karel Šlejhar

Autor:  Lukáš Jiřička

Nové články v rubrice

 • 26. 9. 2018, 22:00     Audio  rubrika: Projekt

  Alexandra Cihanská Machová: SENTIMENTAL

  Sentimental je souborem tří kompozic, které jsou příbuzné jak tematicky, tak zvolenými kompozičními postupy. Vznikaly v průběhu posledních tří let.

   
 • 29. srpna 2018, 22:00       rubrika: Projekt

  Vendula Guhová: Funění podvědomí

  The piece dives into human's body, it's inner proceses, into places, where one can feel snoring, bubbling, hawking. It follows the animalism of our mind, intimacy and day dreaming.

   
 • 29. srpna 2018, 22:00     Audio  rubrika: Projekt

  Vendula Guhová: Funění podvědomí

  Kompozice se noří do lidského těla, do jeho vnitřních procesů, do míst, které funí, bublají, chrchlají. Sleduje vnitřní var, hledá poetiku v „nízkém“, skrývaném a trapném. Tématem je živočišnost naší mysli, pudovost...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas