Radioateliér7. února  2018 v 22:00  

À la Recherche du Temps Perdu: kapitola I.

Rajesh Mehta (1994) - Foto: Daniel Šperl

Rajesh Mehta (1994)Foto: Daniel Šperl

Nadace Hermit a Centrum pro Metamedia v letech 1992-99 v bývalém cisterciáckém klášteře Plasy uskutečnily sympozia, výstavy, koncerty a umělecké residence. Hlavním cílem občanské iniciativy byla myšlenka propojení česko-slovenského experimentálního umění a kultury s aktuálním evropským i světovým kontextem a propojení uměleckého díla se specifickým místem.

Symposia, festivaly a rezidence byly mezioborové, v klášteře se setkávali výtvarní umělci, hudebníci, zvukoví umělci, performeři, divadelníci, filmaři, spisovatelé, videoumělci. Poněkud ambiciózní projekt Mezinárodního uměleckého centra v Plasech koncem 90. let zkrachoval, nicméně v průběhu téměř deseti let své existence Centrum pro Metamedia publikovalo několik dokumentačních katalogů, včetně série kompaktních disků s nahrávkami, pořízenými většinou plzeňským studiem AVIK. Sonda do audioarchivů je rozdělena na tři samostatné kapitoly a připravil ji Miloš Vojtěchovský, kurátor a pedagog, který stál u zrodu konceptu a byl editorem většiny katalogů. 

Tři hodinové kapitoly propojují hudební fragmenty z festivalů Hermitu s terénními nahrávkami okolní krajiny a interiérů konventu a úryvky komentářů. Barokní stavba navržená a postavená na dubových pilotech potvrzuje pověst gigantického hudebního nástroje sui generis a zároveň specifického zvukového studia, kde vzniklo v 90. letech několik výjimečných hudebních počinů. 

 

À la Recherche du Temps Perdu: Episode I.

Vložit na svůj web

KAPITOLA PRVNÍ: Hodiny a dny v kapli svatého Benedikta
 

 
Po vkročení do konventu je návštěvník ohromen nejen velikostí, ale i nebývalou akustikou stavby. Pro většinu ůčastníků symposií bylo naslouchání asi nejsilnější inspirací a vjemem. Akustickým těžištěm kláštera je určitě prosvětlený válec kapitulní síně zamýšlené katedrály. Kaple je zasvěcena svatému Benediktu z Nursie (470 až 547) - zakladateli benediktýnského, i cisterciáckého řádu a patronovi Evropy. Oválný cylindr prosvětlený střešní lucernou a okny kolem roku 1711 navrhl autor přestavby konventu Jan Blažej Santini Aichl, ale stavební práce byly dokončeny až po třiceti letech Kiliánem Ignácem Diezenhoferem. Kaple je 25 metru vysoká, má 12 metrů v průměru a její prostorové a akustické vlastnosti ji uzpůsobují pro dokonalou rezonanci liturgického zpěvu i mluveného slova: 20 vteřin doznívající ozvěna i ten nejtišší šepot a zavrzání dřevěných lavic nachává kroužit kolem zdí a echo se pohybuje do ticha vysoko v lucerně. Některé skladby byly nahrány v menší kapli svatého Bernarda z Clairvaux v jednom z rohů stavby, místnosti s kratším dozvukem a jasnější akustikou. Druhým úhelným místem topografie první kapitoly je mechanické klapání hodinového stroje a hlasy zvonů barokní sýpky, postavené na místě původní přemyslovské rezidence z druhé poloviny 13. století architektem Jeanem Baptiste Matheyem. Architekt k románské kapli dostavěl dvojici křídel sýpek se středovou věží, kde dodnes běží funkční hodinový stroj z roku 1686. Už několik desetiletí se o něj stará Robert Drozda a v poslední době Ivo Kornatovský, jehož hlas také v pořadu zazní. Architekt Zdeněk Chudárek komentuje aktuální situaci stavebně historického průzkumu který v bývalém klášteře právě probíhá. 

Grace, Rova Saxophone Quartet (Průsvitný posel,1994)
Rajesh Mehta/Irena a Vojtěch Havlovi (A Day in Benedict, 1998)
Tibor Szemző/Martien Groeneveld, basová flétna a xylofón (Letokruhy 1993)
Orloj Snivců/Alan Pavio (Křížení poledníků, 1995)
Peter Graham, preparované piáno (Letokruhy, 1993)
Martien Groeneveld, obří xylofón (Letokruhy, 1993)
Alan Pavio, housle, hlas, harmonium (Křížení poledníků, 1995)
Nico Parlevliet, Rock Concert kameny, (Letokruhy, 1993)
hlasy: Ing. Ivo Kornatovský, Ing. Arch. Zdeněk Chudárek
nahrávky: Studio Avik, Jaroslav Kořán, Miloš Vojtěchovský (2018)
 

Autor:  Miloš Vojtěchovský

Nové články v rubrice

 • 17. října  2018 v 22:00       rubrika: Radioateliér

  Pražský Improvizační Orchestr / AB

  Ukázky z vyročního a právě vydaného dvoj-vinylu Pražského Improvizačního Orchestru s rozhovorem s jeho zakladateli Petrem Vrbou a Georgem Cremaschim.

   
 • 3. října  2018 v 22:00       rubrika: Radioateliér

  HAIKU a JAPANOISE

  Objevování skrytého půvabu japonské noiseové hudební scény v kontrastu s tradiční japonskou poezií.

   
 • 10. října  2018 v 22:00       rubrika: Radioateliér

  HLUK

  Luciano Chessa a jeho skladby pro klavír a intonarumory ve výběru ze záznamu koncertu, který proběhl 28. listopadu 2017 v Italském kulturním institutu v Praze.

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas