rAdioCUSTICA selected 2015 / tiráž

 


Producent | producers: Ladislav elezn, Michal Rataj
Ilustrace | illustration © Michaela Dolealová
Natočeno | recorded: v eském rozhlase | at Czech Radio 
Kontakt | contact: radiocustica@rozhlas.cz
Special thanks to: Lucie Hradilová, Jan Hokeš

R(A)DIO(CUSTICA)

http://radioart.cz
© eskrozhlas 2016 


 
Autor:  Ladislav Železný

Nové články v rubrice

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas