Pronájmy v regionálních stanicích ČRo

Rozhlasové studio - ilustrační foto - Foto: Khalil Baalbaki

Rozhlasové studio - ilustrační fotoFoto: Khalil Baalbaki

Nahrávací studia a další služby si můžete pronajmout i v řadě regionálních stanic ČRo po celé České republice. Podrobné informace k vybavení i podmínkám pronájmu vám rádi poskytnou zástupci vybraných regionálních studií.

 

ČRo Brno

PracovištěCena v Kč/hod.
Hudební studio + režie (cena je stanovena podle počtu účinkujících)1.000-2.000
do 5 účinkujících1.000
do 10 účinkujících1.400
do 15 účinkujících1.700
nad 15 účinkujících2.000
Samostatná režie, střižna500
Slovesné studio + režie1.000
Samostatná režie500
Přenosový vůz (+ cestovní náklady 25 Kč/km)2.000
Malé přenosové zařízení (+ cestovní náklady dohodou)1.000

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a bez honoráře osádky. Ten je nutno dojednat smluvně s podmínkou, že alespoň 1 její člen bude zaměstnancem Českého rozhlasu Brno.

ČRo České Budějovice

SlužbyCena v Kč/hod. (pondělí-pátek)Cena v Kč/hod. (sobota, neděle a svátky)
Mistr zvuku300600
Technik200400
Přenosový vůz10.000 Kč/den 
Přenosový vůz6.000/4hod + 1.000 další započatá hodina 
+ každá započatá hodina práce osádky5001.000
Přepravné (ujeté km přenosovým vozem)14 Kč/km 
Studio + režie300600
Studio200400
Režie100200
Malé studio100200
Studiový sál s režií (účast veřejnosti)5001.000
Příprava - 1 hod před akcí a 1 hod po akci200400
ČRo Hradec Králové

PracovištěCena Kč/hod.
Režie 1700
Režie 2700
Režie 3700
Přenosové vozidlo - transportér700 + cestovní náklady 5 Kč/km

Pronájem technického pracoviště vždy s obsluhou (technikem).

Režie 1 - slovesná tvorba – natáčení a úpravy četeb a dramatizací, mixování a úpravy hudebních záznamů z přenosového vozu, výroba reklam
Režie 2 - výroba hudebních a publicistických pořadů, natáčení zpravodajských příspěvků a rozhovorů
Režie 3 - výroba hudebních a publicistických pořadů, natáčení zpravodajských příspěvků a rozhovorů.

ČRo Olomouc

PracovištěCena v Kč/hod.
Studio 1 
- hudební skupiny, sólisté, malé a střední orchestry (700 m3)100
Studio - Hlasatelna - mluvené slovo 1-2 osoby (23 m3)100
Studio - Plenér (bezdozvukový prostor) - četba, dramatické útvary, efekty (50m3)100
Režie 1 - (mluvené slovo) - záznam a střih100
Režie 2 - (hudební) - záznam a střih100
Přenosová záznamová zařízení (kompletní sada ve vozidle)
(k pronájmu zařízení se účtuje kilometrovné dle aktuálního ceníku a práce technika)
 
- ozvučení přenosu sadou PROEL1 000/den
- natáčení2 000/den
Přenosná záznamová sada800/den
Zvukový mistr250
Zvukový technik200

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Je možný pronájem libovolné kombinace výrobních pracovišť podle náročnosti zakázky a přání objednatele.

Podmínkou pronájmu je obsluha pracoviště zaměstnancem ČRo Olomouc.

V rámci objednávky bude uvedeno složení natáčecího týmu a způsob úhrady.

Ceny za pronájem zařízení a pracovišť Českého rozhlasu Olomouc jsou uvedeny bez práce technika.

ČRo Ostrava

Název pracovištěCena v Kč/hod.Cena v Kč/4 hod. (frekvence)
Komplex Režie 1 a Studio 1550*2 200
Režie 1 (úprava)350*1 400
Studio 1 (zkušebna)200*   800
Koncert ve Studiu 1 za účasti veřejnosti550*3 600
Komplex Režie 2 a Studio 2350*1 400
Režie 2 (úprava)250*1 000
Studio 2 (zkušebna)100*400
Komplex Režie 3 a  Studio 3350*1 400
Režie 3 (úprava)250*1 000
Studio 3 (zkušebna)100*400
Přepisové pracoviště150hodinová sazba
Přenosový vůz350*1 400

K ceně pronájmu pracoviště se vždy připočte cena za doplňkové služby, dle skutečného personálního obsazení pracoviště.

Doplňkové služby ČRo Ostrava:

  • zvukový mistr          350,- Kč/hodina *
  • technik specialista  450,- Kč/hodina *
  • natáčecí technik      280,-Kč/hodina *
  • zřízenec                     110,-Kč/hodina *
  • dozor                          110,-Kč/hodina *

* Hodinový pronájem lze využít ve studiu R1, R2, R3 a u přenosového vozu pouze po základní nahrávací frekvenci, která činí 4 hodiny. Každá další započatá hodina se pak počítá jako celá.

Vícenáklady: V případě, že nájem technického pracoviště, přenosové techniky či hudebního nástroje s ohleem na konkrétní poptávaný rozsah nájmu představuje pro Český rozhlas Ostrava zvýšené náklady na zajištění tohoto nájmu (např. blokace přilehlých prostor, stěhování zařízení, atd.), má Český rozhlas Ostrava právo připočítat k ceně 1 hodiny nájmu nebo ceně 1 frekvence, dle tohoto ceníku, paušální částku. V době státních svátků se personální náklady hrazené objednatelem navyšují o příplatek ve výši 100 % a o sobotách a nedělích o příplatek ve výši 20 %. Konkrétní výše nájemného bude stanovena v nájemní smlouvě mezi ČRo Ostrava a nájemcem.

Zapůjčení hudebních nástrojů:

Hudební nástroje Cena v Kč/4 hod
(frekvence)
Poznámka
Koncertní klavír PETROF Mistral
op. č.: 608804
        900         Ladění klavíru se hradí smluvené organizaci, která
nástroj servisuje (předp. úhrada 1 200 Kč)
Koncertní klavír PETROF
op.č.: 474913
        400Ladění klavíru se hradí smluvené organizaci, která
nástroj servisuje (předp. úhrada 1 200 Kč)
Cimbál Bohák        200Ladění klavíru se hradí smluvené organizaci, která
nástroj servisuje (předp. úhrada 1 200 Kč)

Konkrétní podmínky:

Český rozhlas Ostrava si v odůvodněných případech vyhrazuje právo sjednat se zájemcem o nájem technického pracoviště, přenosové techniky či hudebního nástroje individuální podmínky nájmu, které budou stanoveny v nájemní smlouvě mezi ČRo Ostrava a nájemcem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (k ceně se účtuje příslušná daňová sazba).

Filmování a fotografování v prostorách budov ČRo Ostrava je možné pouze se souhlasem ředitle ČRo Ostrava.

ČRo Pardubice

Název pracovištěCena v Kč / hod
Studio - vždy s obsluhou (technikem)460 Kč / hod * + DPH

* cena je účtována za každou započatou půlhodinu

ČRo Plzeň

Název pracovištěsólistakomorní tělesoorchestr
režie + studioRSR+SRSR+SRSR+S
R2 + S1350200550350350700350430780
R2 + S235050400350150500   
R4 + S3300430730300430730300430730
R4 + S430050350300100400   


Pronájem zimní zahrady1. hodinakaždá další hodina
režie + studio450200

 

Služby spojené s pronájmem přenosové techniky
činnosthodinová sazba  v Kč
mistr zvuku350
technický dozor180
sazba za využití klavíru200
sazba za využití cembala100
přetáčecí pracoviště100

Pozn.: Ladění nástroje si zákazník objednává a hradí sám.

 

Služby spojené s pronájmem přenosové techniky 
činnosthodinová sazba v Kč
mistr zvuku350
pronájem aparatury500
jízdné10 Kč/km

 

Množstevní slevy za pronájem technických pracovišť 
3-5 frekvencí10 %
6-10 frekvencí15 %
11-30 frekvencí20 %
31-60 frekvencí30 %
61-100 frekvencí40 %
101 a více frekvencí50 %

 Pozn.: 1 frekvence = 4 hodiny. V případě vlastního mistra zvuku (ČRo zajišťuje technický dozor) se za počátek pronájmu studia počítá i čas potřebný k instalaci technického zařízení (příprava)

Uvedené ceny jsou účtovány za každou započatou hodinu, k cenám je nutné připočítat platné DPH.

ČRo Regina DAB Praha

Název pracovištěCena v Kč / hod4 hod / Kč
Režie / studio 363001.200
Režie / studio 333001.200
Osádka250 

 Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

ČRo Sever

Název pracovištěcena v Kč /1 hod.10hod. / Kč
studio MACAC - všední den2502.200
studio MACAC - víkend + svátek4003.500
studio MACAC - mastering350 
Autor:  Obchodní oddělení

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas