Reklama

On Air, živé vysíllání - Foto: Tomáš Vodňanský

On Air, živé vysílláníFoto: Tomáš Vodňanský

Uvádíte nový produkt na trh? Chcete informovat o přednostech vašeho produktu? Potřebujete oslovit nové zákazníky? Využijte reklamní časy ve vysílání Českého rozhlasu.

Český rozhlas vám umožní přesně zacílit na skupinu posluchačů, která vás zajímá. Díky omezení času pro vysílání reklamy máte jistotu, že spot nezanikne mezi dalšími reklamními sděleními. V případě zájmu lze využít celý reklamní čas jen pro sebe a přesně si naplánovat, kdy budou spoty odvysílány. Kromě toho jsme schopni natočit reklamu podle požadavků v profesionálně vybavených studiích. 

Výhody reklamní kampaně na stanicích Českého rozhlasu 

  1. Exkluzivita, jedinečnost, zapamatovatelnost – díky omezení reklamního času na celoplošných (3 minuty denně) i regionálních (5 minut denně) stanicích není vytvářen tlak na vysoké rotace sdělení v rámci dne. V případě Radiožurnálu dokonce klient může využít kompletně celý reklamní čas pouze pro sebe. Má tak jistotu, že se ve vysílání neobjeví reklama jiného subjektu. Reklamní spoty na stanicích Českého rozhlasu tak přináší jedinečnou výhodu, protože se stanou vysoce zapamatovatelné a nezapadnou v dlouhé změti reklamních sdělení. 

  2. Vysoká segmentace – reklama na Českém rozhlase nabízí možnost zasažení konkrétní cílové skupiny, protože široké portfolio rozhlasových stanic Českého rozhlasu s nabídkou rozmanité škály programů umožňuje značnou selektivitu všech segmentů trhu.

  3. Vysoký dopad – posluchači Českého rozhlasu se vyznačují tím, že neposlouchají rádio jako kulisové „médium v pozadí“, ale naopak se na přijímaný obsah soustředí, protože jim přináší potřebné a kvalitní informace.

  4. Plánování na minuty – Český rozhlas nabízí plánování reklamy na minuty. Klient si sám může zvolit čas, kdy mají být spoty odvysílány.
Formulář pro spolupráci


Český rozhlas (dále jen ČRo) je jedinou veřejnoprávní rozhlasovou stanici v České republice. Je zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase.
V souladu s platnou legislativou je Český rozhlas oprávněn vykonávat obchodní činnost, kterou se zabývá Odbor obchodu Českého rozhlasu. Výnosy z obchodní činnosti veřejnoprávního Českého rozhlasu slouží k doplňkovému zajišťování finančních prostředků zejména pro jeho marketingové potřeby.


Autor:  Obchodní oddělení

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas