Aktivity společenské odpovědnosti rozhlasu

Koncert k ukončení kampaně Daruj krev - Foto: Filip Jandourek

Koncert k ukončení kampaně Daruj krevFoto: Filip Jandourek

Máte zajímavý projekt a sháníte partnera? Hledáte CSR aktivitu, která by podpořila vaší image? Český rozhlas realizuje mnoho společensky odpovědných aktivit, ke kterým rád přizve další partnery.


 

Vybrané projkekty Českého rozhlasu:


DARUJ KREV

  • Přispějme společně k záchraně lidských životů

  • Daruj krev je v podvědomí posluchačů Českého rozhlasu silnou značkou a posluchači tuto akci dobře znají (výzkum společnosti Datamar).

  • Do akce se zapojují celoplošné i regionální stanice Českého rozhlasu.
  • Jedná se o tradiční akci – myšlenka se zrodila již v roce 1992, poprvé se akce uskutečnila dne 9. března 1995. Spolupracujeme s transfuzními stanicemi po celé republice a nasloucháme jejich potřebám. Když se kromě transfúzních stanic daruje také v budově ČRo Vinohradská 12 a v regionech, počet dobrovolných dárců se pohybuje okolo 1 200 lidí.

  • Cíl projektu: šířit osvětu, omladit dárcovskou populaci - získat nové prvodárce, podpořit myšlenku opakovaného darování, vybudovat dostatečnou základnu dárců krve, vzbudit v mladých lidech morální odpovědnost, popularizovat dárcovství krve.

  • Propagace projektu: rozhovory a besedy s lékaři ve vysílání Českého rozhlasu a při odběrech, stránka projektu, facebookový profil projektu, atd..

  • Projekt tradičně zaštiťují známí sportovci. Mezi jinými také například Martina Sáblíková, Kateřina Emmons a Miroslava Knapková, představitelé Centra sportu Ministerstva vnitra.

 

 

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU - SBÍRKA SVĚTLUŠKA

 

Podrobné informace ke všem společensky odpovědným projektům, včetně možností zapojení partnera do projektu, zašleme na vyžádání.

Spolupráce na míru - poptávka

Děkujeme vám za odeslání objednávkového formuláře a zájem o zapojení do aktivit společenské odpovědnosti Českého rozhlasu. 

Autor:  Obchodní oddělení

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas