Sponzoring

On Air - Foto: Radio Wave

On AirFoto: Radio Wave

Chcete dostat do většího povědomí vaší značku? Zviditelnit vaší společnost nebo vámi nabízený produkt? Chystáte imageovou kampaň a rádi byste svou značku spojili s konkrétním pořadem? Podívejte se na nabídku Českého rozhlasu a sponzorujte programy a pořady našich stanic.

Naši posluchači poslouchají vysílání se zájmem a zaujetím. Můžete si vybrat pořady, které přesně odpovídají záměrům kampaně. Sponzorský vzkaz vám rádi pomůžeme připravit. 

Výhody sponzoringu 

1. vysoká akceptovatelnost posluchačem
Známá znělka a pravidelný čas pořadu přilákají posluchače k rozhlasovému přijímači. Posluchači Českého rozhlasu tak zpravidla nevnímají pořady Českého rozhlasu jen jako zvukovou kulisu, ale poslouchají jej se zájmem a zaujetím.
Sponzoring také představuje speciální nabídku, v rámci níž je možné propagovat vaši značku či produkt mimo reklamní bloky. Sponzoring se stává součástí programových bloků a je tak přímo spojen s konkrétním pořadem či programovým blokem jako je počasí, dopravní informace, apod. 

2. produktové spojení s vysílaným pořadem
Pořady Českého rozhlasu, které lze sponzorovat, jsou programově velmi pestré. Díky této široké nabídce pořadů máte možnost zacílit sponzoringem na jasně vymezenou a žádanou cílovou skupinu.
Vhodně zvolený sponzoring pořadu umožní výborné produktové ztotožnění s vysílaným obsahem, protože tematické pořady Českého rozhlasu svým obsahem odpovídají i posluchačské struktuře, tedy vašim potenciálním klientům.
Navíc na Českém rozhlase naleznete i pořady, které vyplývají z veřejnoprávního formátu a nenajdete je tak na žádné jiné rozhlasové stanici. 

3. nízké náklady na kampaň i na výrobu sponzorského vzkazu
Sponzoring bývá zpravidla na většině českých rádií levnější variantou propagace než klasická spotová kampaň.
Výroba sponzorského vzkazuje obvykle výrazně levnější než výroba reklamního spotu. Český rozhlas rovněž nabízí výrobu sponzorského vzkazu, a to již od 5.000 Kč. Víc informací o službě natáčení sponzorských vzkazů, naleznete zde.
Často se setkáváme s názorem, že sponzoring nepřináší oproti reklamnímu spotu tolik prostoru pro kreativní zpracování. Sponzorské sdělení je sice omezeno časovým úsekem 10 sekund a musí mít povinnou strukturu, ale i tak je možné v tomto sdělení kreativně říci vše potřebné. Nic také nebrání tomu, aby i sponzorský vzkaz měl hudební podkres. 

  • sponzoring je přímo spjat s vysílaným pořadem
  • komerční sdělení v rádiích může oslovit až 60 % posluchačů
  • sdělení se díky opakování sponzorského vzkazu zapíší hluboko do podvědomí posluchačů
  • efektivně vynaložené prostředky - posluchači si pamatují sponzorský vzkaz i po dlouhé době
  • efektivní přenos sdělení - veškerá komunikace bude probíhat mimo reklamní bloky, formou sponzorského vzkazu
  • vysoká loajalita (minimální fluktuace) posluchačů stanic Českého rozhlasu
Formulář pro spolupráci
Autor:  Obchodní oddělení

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas