Náležitosti sponzorského vzkazu

studiové hodiny - Foto: Khalil Baalbaki

studiové hodinyFoto: Khalil Baalbaki

Sponzorské vzkazy jsou zařazovány do vysílání stanic Českého rozhlasu vždy na základě potvrzených mediaplánů. Jejich délka je obvykle 10 sekund, ve výjimečných případech až 15 sekund.

Aby mohly být sponzorské vzkazy zařazeny do vysílání Českého rozhlasu, měly by splňovat následující parametry: 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Sponzorský vzkaz (text a nahrávka) musí být poskytnut Českému rozhlasu nejméně 10 pracovních dnů před prvním vysíláním.

Vzkazy mohou být dodány v elektronické podobě nejlépe ve formátu *.WAV (v min. kvalitě 44.1kHz 16Bit stereo - popř. vyšší) případně v *.MP3 (datový tok min. 256 kBit/s) nebo na USB flash disku, CD, MD či R-DAT, kde musí být vždy i kopie spotu (safe copy).

Max. modulační úroveň spotu je -9 dBFS (odpovídá analogové úrovni 0 dB 1.55 Vef). Spolu se vzkazem musí být doručen i předávací protokol sponzorského vzkazu.
Konečná textová i zvuková podoba podléhá schválení ČRo.

OBSAHOVÉ PARAMETRY 

Do vysílaní stanic Českého rozhlasu bude zařazen pouze sponzorský vzkaz, jehož obsah a způsob provedení je v souladu s platnými právními předpisy ČR o rozhlasovém vysílání.
Zadavatel odpovídá za to, že vzkaz resp. požadovaný text reklamního sdělení obsahuje všechny platnými právními předpisy požadované údaje (zejména údaje požadované v § 53 odst. 4 a 5 ZPRTV). 

Pravidla pro kreativní zpracování sponzorských vzkazů na ČRo 

Sponzorský vzkaz sděluje jméno sponzora a předmět sponzoringu. Vyjadřuje dále vazbu na předmět sponzoringu, může obsahovat hudební podkres odpovídající formátu dané stanice, formě sponzoringu a délce vzkazu. 

Pravidla pro sestavení spotu pro sponzoring programu 

Označení sponzorovaného programu (sponzorský vzkaz) se skládá ze tří povinných částí. Tyto části mohou být zařazeny v libovolném pořadí, avšak nic dalšího v označení už být nemůže. 

Povinné části:

1) Slovní uvedení skutečnosti, že jde o sponzorovaný program - může být v různé podobě, ze které je zřejmé, že jde o sponzorování programu.
2) Název (obchodní firma) sponzora - může být tvořen pouze obchodní firmou sponzora.
3) Hlavní předmět činnosti sponzora

 

Pravidla pro sestavení spotu pro sponzoring pořadu

Označení sponzorovaného pořadu (sponzorský vzkaz) se skládá ze dvou povinných a jedné nepovinné části. Tyto části mohou být zařazeny v libovolném pořadí, avšak nic dalšího v označení být nemůže. Spot může být odvysílán na začátku pořadu a poté buď v jeho průběhu anebo na konci. 

Části vzkazu sponzorujícího pořad:

1)     Slovní uvedení skutečnosti, že jde o sponzorovaný pořad
2)     Identifikace sponzora
3)     Slogan (logo) sponzora

 

Rádi vás budeme informovat o možnostech kreativního zpracování spotu i podmínkách tvorby. V případě zájmu vám pomůžeme i s formulací samotného spotu. Neváhejte nás kontaktovat.

 

VÝROBA SPONZORSKÉHO VZKAZU
  •  Český rozhlas může pro klienta zajistit kvalitní výrobu sponzorského vzkazu přímo ve svých profesionálně vybavených studiích.
    Víc informací o výrobě sponzorských vzkazů naleznete zde.
  • Podklady pro výrobu sponzorského vzkazu musí být dodány Českému rozhlasu nejpozději 10 pracovních dnů před prvním vysíláním.
Formulář pro spolupráci
Autor:  Obchodní oddělení

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas