Kdo jsou posluchači Českého rozhlasu

Lidé (siluety - ilustrace) - Foto: Fotobanka stock.xchng

Lidé (siluety - ilustrace)Foto: Fotobanka stock.xchng

Víte, kdo poslouchá Český rozhlas? Jaký je typický posluchač jednotlivých stanic? Co ho zajímá, jak tráví volný čas? Seznamte se.

Typický posluchač Radiožurnálu


Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická stanice. 24 hodin nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.

Typickým posluchačem Radiožurnálu je muž, který absolvoval střední nebo vysokou školu a je častěji zaměstnán ve vedoucí funkci. Využívá nové technologie, rád cestuje a rekreačně sportuje.

Volný čas tráví většinou aktivně, ve společnosti přátel nebo rodiny. Radiožurnál poslouchá především kvůli zpravodajství a publicistice, vedle informací si rád poslechne prověřený hit.

Mezi posluchači je vyšší zastoupení mužů, posluchači jsou poměrně rovnoměrně rozloženi napříč věkovými kategoriemi nad 30 let. Obvykle se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Žijí spíše ve velkých městech, jsou ekonomicky aktivní s vyšším postavením v zaměstnání i vyšším příjmem. Více než polovina patří do nejvyšších socioekonomických skupin A, B a C1.

Jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Rádio je podstatnou součástí jejich života, tráví s ním čas pravidelně a ve větší míře, než je v populaci běžné. Více než polovina posluchačů poslouchá ČRo Radiožurnál při cestování autem.

 Z tištěných médií volí populárně naučné tituly, z deníků si častěji vybírají deníky s ekonomickým zaměřením.

Zajímají se o široké spektrum témat – od zpráv přes bydlení a zahradu až po historii nebo sport či motorismus

Posluchač ČRo Radiožurnál je finančně zodpovědný, často vlastní i méně obvyklé finanční produkty jako jsou akcie nebo podílové listy.  

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období   1. 4. - 30. 9. 2018, MML – TGI, Median,  8.1.2018 - 24. 6. 2018, cílová skupina – denní dosah (poslech včera) Typický posluchač Dvojky

Dvojka je tradiční stanice veřejnoprávního rozhlasu pro celou rodinu. Kromě publicistických pořadů se ve vysílání věnuje i dětským posluchačům.

Mezi posluchači Dvojky je sice více žen, ale najdeme mezi nimi i značný podíl mužů. Většina z nich má vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. Jsou aktivními uživateli internetu , často jej využívají mimo jiné i k nákupu. Typickým posluchačem Dvojky je žena, mezi jejíž záliby patří četba knih nebo časopisů a sledování televize, zajímá se o aktuální společenské dění  i o problémy současného světa. Ve volném čase se věnuje domácnosti, rodině a nejbližším přátelům. Dvojku poslouchá především kvůli pořadům o životním stylu, zprávám z domova a příjemné hudbě, ale vyhledává také zajímavosti ze světa i z domova.

Mezi posluchači ČRo Dvojka najdeme větší počet žen, převážně ve věku 50 a více let, většinou středoškolsky vzdělaných. Významný počet posluchačů žije ve velkých městech nebo naopak v malých obcích do 5 tisíc obyvatel.

Posluchači vykazují sice nižší ekonomickou aktivitu i příjem, ale více než polovina patří do A, B, C1 socioekonomické skupiny.

Jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Rádio i televize jsou podstatnou součástí života posluchačů ČRo Dvojka, poslechem a sledováním tráví čas pravidelně a ve větší míře, než je v populaci běžné.

Z tištěných médií volí spíše ženské, populárně naučné nebo křížovkářské tituly, z deníků si častěji vybírají nebulvární tituly.

Posluchači ČRo Dvojka se zajímají o široké spektrum témat – od zpráv, přes bydlení a zahradu, až po historii nebo zdraví a vztahy. Mají zájem o své okolí a společenské dění, volný čas tráví aktivně se svými koníčky, nebo s rodinou.

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období 1.4. - 30. 9. 2018; MML – TGI, Median, 8. 1. 2018 - 24. 6. 2018, cílová skupina – denní dosah (poslech včera)

Typický posluchač Vltavy

Vltava hraje klasickou a jazzovou hudbu doplněnou o pořady mapující  world music a současnou alternativní hudbu. Vysílá rozhlasové hry, dokumenty a literaturu, informuje o všem podstatném, co se v kultuře děje.

Typickým posluchačem Vltavy je nejčastěji vysokoškolsky vzdělaný člověk v 52,9 %, aktivní uživatel internetu. Patří do vyšší socioekonomické kategorie. Zajímá se o kulturu, klasickou i jazzovou hudbu, literaturu, divadlo, architekturu a další obory.

Mezi posluchači ČRo Vltava je téměř vyvážený poměr mužů a žen, nejčastěji ve věku 30 -59 let s vysokoškolským vzdělaním.  Žijí spíše ve velkých městech, hlavně v Praze.

11,2 % tvoří podnikatelé, 42,9 % zaměstnanci a 28,7 % důchodci. 53,1% posluchačů patří do A, B socioekonomické klasifikace. Jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Poslech rádia je podstatnou součástí jejich života, tráví s ním čas pravidelně a ve větší míře.

Z tištěných médií volí primárně publicistické a populárně naučné tituly.

Zajímají se o široké spektrum témat – od zpráv přes životní prostředí, bydlení, cestování a historii až po kulturu ve všech podobách – hudba, kino/film, umění.

Využívají internet častěji, než je v populaci obvyklé a často ho využívají i k nákupu.

Vlastní i méně časté finanční produkty jako jsou akcie, termínované vklady či podílové listy.

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období 1.4. - 30. 9. 2018, MML – TGI, Median, 8. 1. 2018 - 24. 6. 2018, cílová skupina – denní dosah (poslech včera)

 

Typický posluchač regionálních stanic

Regionální program akcentuje regionální informace, spotřebitelská témata (poradny orientované na běžné každodenní problémy a nabídku pomoci při jejich řešení), zábavné žánry a písničky na přání. Velký důraz klade na přímý kontakt s posluchači. Hudební program tvoří převážně česká hudba v žánrech pop, pop-country, country a folk, navíc citlivě obohacená o určitá krajová specifika.

Posluchači jsou převážně ve věku nad 50 let, s téměř vyváženým podílem žen a mužů, častěji se středoškolským vzděláním. Žijí spíše v menších městech a obcích do 5 tisíc obyvatel. Zajímají se o široké spektrum témat od zpráv přes bydlení a zahradu až po historii nebo zdraví.

Posluchači vykazují nižší ekonomickou aktivitu i příjem, nicméně i přesto více než polovina patří do A,B,C 1 socioekonomické skupiny

Volný čas tráví spíše doma, jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží

Rádio je podstatnou součástí života, posluchači regionálních stanic s ním tráví čas pravidelně a ve větší míře než je v populaci běžné.

Hodně času věnují také tištěným médiím, obsahově volí ženské a populárně naučné tituly, z deníků čtou častěji regionální mutace celostátních deníků.

Zajímají se o široké spektrum témat od zpráv přes bydlení a zahradu až po historii nebo zdraví.

Jsou finančně zodpovědní a vlastní spíše konzervativní finanční produkty např. spořící účty.

Posluchači regionálních stanic  ČRo  jsou podle typologie lidé svědomití a zodpovědní, se smyslem pro povinnost, manuální práce je těší, často jsou nároční na sebe i druhé, postarat se o rodinu si kladou za životní cíl, chovají se rozvážně, zajímá je skutečná užitná hodnota věcí, aktivně si užívají  svůj volný čas.

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období 1. 4.- 30. 9. 2018, MML – TGI, Median, 8. 1.2017 - 24. 6. 2018, cílová skupina – denní dosah (poslech včera) 

 

Typický posluchač  Radia Wave

Radio Wave  je stanice pro mladě smýšlející posluchače. Podněcuje k cestě od stereotypu středního proudu. Objevuje novou hudbu a zajímá se o aktuální kulturní i společenské dění.

Typickým posluchačem je mladý člověk  (převažují muži), který využívá komunikační nástroje internetu, sleduje zde zpravodajství, poslouchá rádio a navštěvuje sociální sítě. Jedná se o aktivního, svobodomyslného člověka s vlastním názorem, který je zvídavý a otevřený novinkám.

Tato stanice vysílá digitálně v nejvyšší možné technické kvalitě.

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období   1. 4.- 30. 9. 2018, cílová skupina – týdenní dosah (poslech v uplynulých sedmi dnech)Autor:  Obchodní oddělení

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas