Kdo jsou posluchači Českého rozhlasu

Lidé (siluety - ilustrace) - Foto: Fotobanka stock.xchng

Lidé (siluety - ilustrace)Foto: Fotobanka stock.xchng

Víte, kdo poslouchá Český rozhlas? Jaký je typický posluchač jednotlivých stanic? Co ho zajímá, jak tráví volný čas? Seznamte se.

Typický posluchač Radiožurnálu


Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická stanice. 24 hodin nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i ve světě.

Mezi posluchači je vyšší zastoupení mužů (60%), posluchači jsou téměř rovnoměrně rozloženi napříč věkovými kategoriemi od 30 do 69 let, výjimku tvoří kategorie 40-49 let, která je zastoupena nejvíce. Obvykle mají posluchači a posluchačky středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, žijí spíše ve velkých městech, jsou ekonomicky aktivní s vyšším postavením v zaměstnání i vyšším příjmem. Více než polovina patří do nejvyšších socioekonomických skupin A, B a C1. Volný čas tráví většinou aktivně, ve společnosti přátel nebo rodiny. Radiožurnál poslouchají především kvůli zpravodajství a publicistice.

Jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Rádio je podstatnou součástí jejich života, tráví s ním čas pravidelně a ve větší míře, než je v populaci běžné. Více než polovina posluchačů poslouchá ČRo Radiožurnál při cestování autem.

 Z tištěných médií volí populárně naučné tituly, z deníků si častěji vybírají deníky s ekonomickým zaměřením.

Zajímají se o široké spektrum témat – od zpráv přes bydlení a zahradu až po historii nebo sport či motorismus

Posluchač ČRo Radiožurnál je finančně zodpovědný, často vlastní i méně obvyklé finanční produkty jako jsou akcie nebo podílové listy.  

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období   1. 7. - 17. 12. 2018, MML – TGI, Median,  2. 4.2018 - 16. 9. 2018, cílová skupina – denní dosah (poslech včera)

Typický posluchač Dvojky

Dvojka je tradiční stanice veřejnoprávního rozhlasu pro celou rodinu. Kromě publicistických pořadů se ve vysílání věnuje i dětským posluchačům.

Mezi posluchači Dvojky je sice více žen, ale najdeme mezi nimi i značný podíl mužů. Většina posluchačů a posluchaček má vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. Jsou aktivními uživateli internetu, často jej využívají nejen k vyhledávání informací ale i k nákupu. Typickým posluchačem Dvojky je žena ve věku nad padesát let. Dvojku poslouchá především kvůli pořadům o životním stylu, zprávám z domova a příjemné hudbě, ale uvítá také zajímavosti z různých oborů.Volný čas tráví většinou aktivně, se svými koníčky nebo rodinou.

Významný počet posluchačů žije ve velkých městech nebo naopak v malých obcích do 5 tisíc obyvatel.

Posluchači vykazují sice nižší ekonomickou aktivitu i příjem, ale více než polovina patří do A, B, C1 socioekonomické skupiny.

Jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Rádio i televize jsou podstatnou součástí života posluchačů ČRo Dvojka, poslechem a sledováním tráví čas pravidelně a ve větší míře, než je v populaci běžné.

 Z tištěných médií volí spíše ženské, populárně naučné nebo křížovkářské tituly, z deníků si častěji vybírají nebulvární tituly.

Posluchači ČRo Dvojka se zajímají o široké spektrum témat – od zpráv, přes bydlení a zahradu, až po historii nebo zdraví a vztahy. Mají zájem o své okolí a společenské dění, volný čas tráví aktivně se svými koníčky, nebo s rodinou.

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období 1.7. - 17. 12. 2018; MML – TGI, Median, 2. 4. 2018 - 16. 9. 2018, cílová skupina – denní dosah (poslech včera)

Typický posluchač Vltavy

Vltava hraje klasickou a jazzovou hudbu doplněnou o pořady mapující  world music a současnou alternativní hudbu. Vysílá rozhlasové hry, dokumenty a literaturu, informuje o všem podstatném, co se v kultuře děje.

Typickým posluchačem Vltavy je nejčastěji vysokoškolsky vzdělaný člověk, aktivní uživatel internetu. Patří do vyšší socioekonomické kategorie. Zajímá se o kulturu, klasickou i jazzovou hudbu, literaturu, divadlo, architekturu a další obory.

Mezi posluchači ČRo Vltava je téměř vyvážený poměr mužů a žen, nejčastěji ve věkových kategoriích 40 -49 let a 60-69 let s vysokoškolským vzdělaním.  Žijí spíše ve velkých městech, hlavně v Praze.

20 % tvoří podnikatelé, 42,9 % zaměstnanci a 27 % důchodci. 59 % posluchačů patří do nejvyšší A, B socioekonomické klasifikace. Jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Poslech rádia je podstatnou součástí jejich života, tráví s ním čas pravidelně a ve větší míře.

Z tištěných médií volí primárně publicistické a populárně naučné tituly.

Zajímají se o široké spektrum témat – od zpráv přes životní prostředí, bydlení, cestování a historii až po kulturu ve všech podobách – hudba, kino/film, umění.

Využívají internet častěji, než je v populaci obvyklé a často ho využívají i k nákupu.

Vlastní i méně časté finanční produkty jako jsou akcie, termínované vklady či podílové listy.

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období 1.7. - 17. 12. 2018, MML – TGI, Median, 2. 4. 2018 - 16. 9. 2018, cílová skupina – denní dosah (poslech včera)

 

Typický posluchač regionálních stanic

Regionální program akcentuje regionální informace, spotřebitelská témata, zábavné žánry a oblíbené písničky. Velký důraz klade na přímý kontakt s posluchači. Hudební program tvoří převážně česká hudba v žánrech pop, pop-country, country a folk, navíc citlivě obohacená o určitá krajová specifika.

Posluchači jsou převážně ve věku nad 50 let, s téměř vyváženým podílem žen a mužů, častěji se středoškolským vzděláním. Žijí spíše v menších městech a obcích do 5 tisíc obyvatel. Zajímají se o široké spektrum témat od zpráv přes bydlení a zahradu až po historii nebo zdraví.

Posluchači vykazují nižší ekonomickou aktivitu i příjem, nicméně i přesto více než polovina patří do A,B,C 1 socioekonomické skupiny

Volný čas tráví spíše doma, jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží

Rádio je podstatnou součástí života, posluchači regionálních stanic s ním tráví čas pravidelně a ve větší míře než je v populaci běžné.

Hodně času věnují také tištěným médiím, obsahově volí ženské a populárně naučné tituly, z deníků čtou častěji regionální mutace celostátních deníků.

Zajímají se o široké spektrum témat od zpráv přes bydlení a zahradu až po historii nebo zdraví.

Jsou finančně zodpovědní a vlastní spíše konzervativní finanční produkty např. spořící účty.

Posluchači regionálních stanic  ČRo  jsou podle typologie lidé svědomití a zodpovědní, se smyslem pro povinnost, manuální práce je těší, často jsou nároční na sebe i druhé, postarat se o rodinu si kladou za životní cíl, chovají se rozvážně, zajímá je skutečná užitná hodnota věcí, aktivně si užívají  svůj volný čas.

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období 1. 7.- 17. 12. 2018, MML – TGI, Median, 2. 4.2018 - 16. 9. 2018, cílová skupina – denní dosah (poslech včera)


 

Typický posluchač  Radia Wave

Radio Wave  je stanice pro mladě smýšlející posluchače. Podněcuje k cestě od stereotypu středního proudu. Objevuje novou hudbu a zajímá se o aktuální kulturní i společenské dění. Typickým posluchačem je mladý člověk , který využívá komunikační nástroje internetu, sleduje zde zpravodajství, poslouchá rádio a navštěvuje sociální sítě. Jedná se o aktivního, svobodomyslného člověka s vlastním názorem, který je zvídavý a otevřený novinkám. Tato stanice vysílá digitálně v nejvyšší možné technické kvalitě.

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období   1. 4.- 30. 9. 2018, cílová skupina – týdenní dosah (poslech v uplynulých sedmi dnech)


Autor:  Obchodní oddělení

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas