Historie25. listopadu  2017 v 20:05  

K předání vepřína v Letech dojde na jaře příštího roku

Zprava Jana Horváthová, Jan Čech a Daniel Herman při podpisu smlouvy o vykoupení vepřína v Letech u Písku - Foto: Ministerstvo kultury

Zprava Jana Horváthová, Jan Čech a Daniel Herman při podpisu smlouvy o vykoupení vepřína v Letech u PískuFoto: Ministerstvo kultury

Na ministerstvu kultury v Nosticově paláci byla ve čtvrtek podepsána smlouva o odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. Kupní smlouvu podepsali ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová a předseda představenstva firmy AGPI, majitel vepřína Jan Čech. Schvalovací doložku za stát podepsal ministr kultury Daniel Herman, kterého oslovila Iveta Demeterová.

Náklady na sanaci areálu a jeho další úpravy včetně vybudování pietního místa se odhadují na 120 milionů korun. Daniel Herman končí ve vládě s významným úspěchem – po 20 letech se podařilo ukončit kauzu, po léta kritizovanou u nás i v zahraničí: 

„Je to symbolické. Jsem velmi rád, že jsme tento dluh mohli splatit, dotáhnout do konce. Vážím si toho, že zrovna tento moment přišel chvíli před koncem mého mandátu. Jsem s tím spojený už 20 let od doby, kdy jsem pracoval na České biskupské konferenci, na Ústavu pro studium totalitních režimů. Do Let jezdím, kauzu sleduji a snažil jsem se to participovat. Je mi ctí a děkuji prozřetelnosti, že mohu býti tím, kdo napomohl dovést celou věc ke zdárnému konci.“ 

Čeněk Růžička na pietním setkání v Letech u Písku - Foto: Jana Šustová

Čeněk Růžička na pietním setkání v Letech u PískuFoto: Jana Šustová

Čeněk Růžička, předseda výboru pro odškodnění romského holocaustu, bojoval 20 let o pietu místa a o odstranění prasečí farmy: 

„Moje maminka spolu s celou svou rodinou byla v táboře vězněna. A jak to jako pozůstalý asi můžu vnímat? Pomohu si klišé – je to vítězství dobra nad zlem. Sice klišé, ale pravdivé, má svoje opodstatnění.“ 

K mikrofonu jsem si pozvala i Jana Čecha z firmy AGPI, abych se ho zeptala, jaká je současná situace a jak bude firma postupovat: 

„Útlum stavu zvířat, tzn., že nová už se od října nepřidávají. Jak jsem se tu zmínil, tak to byla naše důvěra v usnesení vlády. Tedy útlum je, ale bylo tu 13 tisíc kusů zvířat a jejich životní a výkonný cyklus teprve doběhne. Zvířata opustí areál do konce února. A pak začne příprava na předání, což bude zhruba čtyři týdny.“ 

Jak dlouho bude trvat likvidace? 

„To my nevíme. My to předáváme včetně klíčů od vrat. Tím dnem to převezme paní ředitelka, a co bude dělat s areálem, už jde mimo mě.“ 

Pietní místo Lety u Písku - Foto:  Český rozhlas

Pietní místo Lety u PískuFoto:  Český rozhlas

Nově ve své agendě bude mít správu místa v Letech u Písku ředitelka Jana Horváthová z Muzea romské kultury: 

„Před námi je veliký úkol a spousta práce. Sami ještě přesně nevíme, jak to všechno bude probíhat. Smlouva je už platná, ale účinná bude až po vkladu majetku do katastru nemovitostí. Celé se to tím posouvá až na jarní měsíce příštího roku. My bychom poté měli začít s likvidací bývalého vepřína firmy AGPI. To je pro nás velmi těžký úkol, nikdy jsme to nedělali. Budeme se v tom muset zorientovat, i s pomocí našeho nadřízeného ministerstva a pracovní skupiny, kterou zřídí. Věřím, že se to všechno podaří! Opravdu likvidace prasečí farmy není něco, co bychom ovládali, takže se budeme muset mnohé naučit, přizvat do našeho týmu kolegy, kteří jsou na tyto věci odborníky.“ 

Autor:  Iveta Demeterová  (ide)
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice