Historie18. listopadu  2017 v 20:05  

Konference Společně ve škole: další kroky ve vzdělávání Romů v ČR

Anna Šabatová - Foto: Adam Kebrt

Anna ŠabatováFoto: Adam Kebrt

14. a 15. listopadu 2017 proběhla v Praze konference s názvem Společně ve škole, kterou zorganizovaly organizace Open Society Justice Initiative a Nadace Open Society Fund Praha. Tématem byl aktuální stav vzdělávání Romů. Zúčastnil se jí i Gerhard Hadi a zeptal se Anny Šabatové, veřejné ochránkyně práv, a školního inspektora Tomáše Zatloukala, zda se situace změnila od rozsudku D. H. a ostatní versus Česká republika:

„Určitě se toho změnilo hodně, ale ne dost. Uvědomili jsme si spoustu věcí. Část společnosti přijala za svou myšlenku, že není dobré vyčleňovat děti do jiného vzdělávacího proudu, ale neučili jsme dost reálně v terénu proto, aby k segregaci nedocházelo,“ říká Anna Šabatová a pokračuje Tomáš Zatloukal: 

Tomáš Zatloukal - Foto: Jana Přinosilová

Tomáš ZatloukalFoto: Jana Přinosilová

„Česká školní inspekce v uplynulých letech prováděla pravidelný roční screening žáků a zejména romských žáků. Zajímalo nás, jaké je zastoupení žáků různých etnik. Monitoring a sledování vývoje podílu romských žáků ve vzdělávacích oborech se týkaly těch skupin, které jsou vzdělávány podle lehkého mentálního postižení - tzn. se sníženými vzdělávacími nároky. A tam se ukazovalo, že to zastoupení počtu romských žáků je výrazně nadhodnoceno. Až třetina dětí patřila k romskému etniku, což samozřejmě neodpovídá podílu těch, kteří by měli mít lehké mentální postižení.“ 

Téměř čtvrtina romských žáků se stále vzdělává v silně etnicky homogenních školách. Na řadě míst je stále praxí, že Romové jsou vzděláváni mimo běžné školy. Pokračuje David Beňák, náměstek Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti ČR: 

David Beňák - Foto: Jan Bartoněk

David BeňákFoto: Jan Bartoněk

„Musím říct, že Česká republika udělala velký krok, zejména novelou školského zákona a nastartováním inkluze ve školství. Pro nás je klíčovým indikátorem to, aby romské děti byly vidět v běžných mateřských a základních školách, vzdělávaly se a dosáhly stejně kvalitního vzdělání jako každé jiné dítě. To je podle mého ten nejprůkaznější indikátor. Ale protože jsme na začátku, tak se samozřejmě sleduje řada dalších informací – to, jak jsou děti testovány, kolik je proti tomu odvolání, jak kvalitně probíhají zápisy, atd. To například školní inspekce sledovala za loňský rok. A celou řadu dalších přímých indikátorů a informací, které nám pomáhají mapovat současnou situaci.“ 

Evropská komise pro lidská práva naléhá na českou vládu, aby poskytla reálné a konkrétní indikátory k tomu, aby se ukončil bludný kruh segregovaného vzdělávání, který ovlivňuje romské děti a je navíc zátěží pro celou ČR – finančně i sociálně. 

Autor:  Gerhard Hadi
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice