Kultura a jazyk12. května  2018 v 20:05  

Slovenské divadlo Romathan uvádí hru Stratena láska

Divadelní soubor Romathan - Foto: Jana Šustová

Divadelní soubor RomathanFoto: Jana Šustová

Už několikrát jsme v našich pořadech zmínili divadlo Romathan, které je jediné svého druhu na Slovensku. Jedná se o divadlo romské národnostní menšiny, které vzniklo před 26 lety a které se snaží přes divadelní umění spojit Romy a majoritu. Svá představení hrají v romštině a ve slovenštině. Nejinak je tomu i v 74. divadelní hře, která má název Stratena láska / Našado kamiben:

Počet Romů v Evropě se odhaduje na 10 milionů. I díky tomu Romové představují největší menšinu na starém kontinentě. Ve většině zemí patří mezi nejchudší vrstvy obyvatelstva a často se setkávají s diskriminací ze strany většinové populace. Právě chudoba je jedním z důvodů, proč Romové migrují z východu Evropy na západ. Až do 20. století Romové žili ve více méně dobrých vztazích s ostatními místními lidmi. Ředitel divadla Romathan, Karol Adam, mluví o hře Stratena Láska: 

„Jde o celovečerní hru z historického prostředí. Hra je o lásce, o vztazích a o životě Romů v 19. století. V době, kdy soužití majority a romského obyvatelstva, které tehdy žilo klasickým kočovným životem.“ 

Více jak 9 procentní podíl má romská populace v Makedonii, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku. Více než 2 miliony jich žije právě v Rumunsku. 

„Záměrně jsme vybrali oblast v dnešním Rumunsku, protože zde žije hodně Romů. Navíc jejich zvyky jsou dost podobné jako u ostatních Romů, některé z tradic se dokonce zachovaly v romské identitě.“ 

Téma lásky si do inscenace vybrala autorka, režisérka hry a současně členka divadelního souboru Žaneta Štipáková: 

„Námět se zrodil čistě v mojí hlavě. Všechno to čtení romantických knih, dívání se na romantické filmy – od každého trochu a dílo bylo na světě.“ 

„Součástí jsou tance, i rumunské tance, ale ty jsou uzpůsobené naší muzice. Spojili jsme Rumunsko se Slovenskem. Stejně tak zpěvy.“ 

Pokračuje ředitel divadla Romathan Karol Adam: 

„Hra obsahuje hodně tanečních prvků a pěveckých čísel, což je Romům velmi blízké. Samozřejmě nechybí činohra, tedy ve výsledku jde o maličký muzikál, ale muzikálem to nazýváme neradi. Co se týče romského a slovenského jazyka – děj je nastavený tak, že se oba prolínají. Romský jazyk zní častěji v dialozích mezi Romy, když spolu řeší dramatické situace a divák to velmi dobře dokáže pochopit.“ 

V hlavních rolích se představili Nikolaj Gábor, Roman Godla, Patrícia Šusterová a Timea Žigová. Znovu autorka hra Stratena Láska Žaneta Štipáková: 

„Diváci se určitě mají na co těšit. Hra je ve slovenštině i v romštině, tedy hrajeme i ve svém jazyce.“ 

Dodejme, že rodnou řečí mluví romské postavy obyčejně v dialozích mezi sebou v romské osadě. 

Autor:  Miroslav Strelec  (mst)
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice

O kultuře a jazyce Romů

Kultura


Romština