Osobnosti31. prosince  2018 v 12:56  

Magdalena Karvayová bojuje proti segregaci romských dětí

Magdalena Karvayová získala Cenu Alice G. Masarykové za lidská práva - Foto:  Velvyslanectví USA v Praze

Magdalena Karvayová získala Cenu Alice G. Masarykové za lidská právaFoto:  Velvyslanectví USA v Praze

U příležitosti oslav Mezinárodního dne lidských práv a 70. výročí podpisu Všeobecné deklarace lidských práv předalo Velvyslanectví USA v Praze 15. Cenu Alice G. Masarykové za lidská práva Magdaleně Karvayové. Mladé romské aktivistce, která se dlouhodobě angažuje proti segregaci romských žáků ve školství.

„Vnímám to především jako ocenění pro celý tým Awen Amenca a také pro Asociaci romských rodičů. Přišlo mi, že si dokonce i majorita začíná cenit úsilí romských rodičů, kteří se snaží, aby jejich děti chodily do kvalitních škol. Skutečně, změna je možná. A i majorita si toho všímá,“ říká zakladatelka organizace Awen Amenca Magdalena Karvayová, která upozorňuje na přetrvávající segregaci romských dětí na základních školách: 

„Rozsudek D.H. funguje od roku 2007. My jsme se snažili o jeho naplnění. Tehdy začali jsme dělat kampaně o zápisu romských dětí do kvalitních a nesegregovaných škol. Mimo to jsme od března 2017 vyhráli soud týkající se diskriminačního jednání jedné školy, kde k pochybení docházelo už při zápisu romských dětí. Rozsudek nám pomohl v tom, že na Ostravsku jsou školy více opatrné. Během zápisů v posledním roce jsme neshledali žádná diskriminační jednání. Ale zase - v mainstreamových školách, kam jsou děti zapsané, a kde je sledujeme, jsme přišli na to, že se vytvářejí segregované třídy. Mnohdy dochází i k šikaně. Tedy v současnosti řešíme tyto věci.“ 

Podle Karvayové jsou romští rodiče na Ostravsku dobře informováni o tom, jak v případě segregace dětí postupovat. 

„Pokud je ve třídě většina Romů, můžeme konfrontovat učitele, ředitele a zeptat se jich na důvody. Většinou říkají, že to je třída pro talentované, nebo naopak pomalejší, jazyková třída, … vždycky mají nějaké výmluvy. Tím by se rodič neměl nechat zmást a měl by požádat o to, aby jeho dítě bylo přeřazeno do druhé třídy. Pokud se to nevyřeší a neobjasní, může rodič podat písemnou stížnost řediteli. Pokud to nepomůže, tak se může obrátit na zřizovatele a pokud ani to nezabere, může podat odvolání na odbor školství a nakonec zkusit žalobu.“ 

Magdalena Karvayová upozorňuje vedle segregace i na šikanu a nevůli města řešit problémy dlouhodobě a trvale: 

„Neustálé vymýšlení nových způsobů, jak se zbavit romských dětí v hlavním vzdělávacím proudu. Po novele školského zákona roste počet těch romských dětí, které mají nadměrný počet těch, které mají diagnostikováno LMP (lehké mentální postižení), ale poradny jsou opatrnější. Máme tu fenomén – romské děti mají diagnostikovány poruchu chování nebo ADHD. Teď je na stole vyhláška, která v případě, že bude schválena její jedna část, mohly by se začít vytvářet speciální třídy. Vyhláškou by to bylo zlegalizované a my bychom se vlastně vrátili zpátky. Já mám ale za to, že tato část bude vyňata.“ 

Velvyslanectví USA od roku 2004 udílí Ceny Alice Garrigue Masarykové jako výraz uznání osobnostem nebo subjektům, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice. Kromě Magdaleny Karvayové získali v minulosti cenu například Anna Šabatová, nebo časopis Respekt. 

Autor:  Rena Horvátová
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice

Významní Romové

Světové osobnosti


Osobnosti z Česka a Slovenska