Ze života Romů10. září  2018 v 13:12  

Jak se vypořádat s nástupem do nové školy studentům pomáhá brněnský DROM

Noví spolužáci, noví učitelé. První dny v nové škole bývají nejtěžší. - Foto: Susan Sermoneta,  CC BY-NC-SA 2.0

Noví spolužáci, noví učitelé. První dny v nové škole bývají nejtěžší.Foto: Susan Sermoneta, CC BY-NC-SA 2.0

Brněnská příspěvková organizace DROM zajišťuje během letních prázdnin přípravu studentů na nový školní rok. Co děti v rámci projektu „Připrav se na školu už v létě“ čeká, zjišťovala Silvie Čechová.

V brněnském romském středisku DROM sedím s Pavolem Jelemenským, který je spoluautorem projektu s názvem Připrav se na střední školu už v létě. Projekt má několik částí. Jak se dá připravit na první den ve škole? Jaká jsou hlavní úskalí? 

„Na první den ve škole se dá připravit velmi zodpovědně. Naši klienti většinou přípravu podceňují – vstanou a jdou do školy. Tam je ale čeká nové prostředí, nový kolektiv. Očekává se od nich, že jako středoškoláci budou mít nějakou zodpovědnost hned od prvního dne. My jsme se pokusili tento první den zrealizovat – co mám ve třídě udělat, jak na mě budou moji noví spolužáci a učitelé reagovat. V těchto modelových situacích jsme zkoušeli jak pozitivní, tak negativní přijetí. Poté jsme s klienty rozebrali to, co by mohli udělat jinak a jak se na podobné situace připravit.” 

Kam se studenti nejčastěji hlásili? Kam po prázdninách půjdou? 

„Naši studenti se z velké části hlásí na střední odborná učiliště. Máme tu ale i takové, kteří půjdou na střední školy. Například na Grafickou střední školu, na Trivis – soukromou střední školu, která připravuje studenty na kariéru u policie a podobných složek.” 

Jaké je nejkritičtější období v průběhu studia? 

„Z poznatků získaných naším interním průzkumem tak můžeme označit první měsíce až do pololetí. Tam je obrovský stres, řada nových situací, se kterými se musí studenti vyrovnávat. Jde o to, co dosud nezažívali, například střídání praxe a školy. Nový způsob učení se. Nejnáročnější, co se stresu a zátěže týče, je první měsíc. Studenti často, místo aby to začali řešit s rodiči, v našem romském středisku nebo v jiných organizacích, které se věnují mladým lidem, volí útěk. Pro ně je to jednodušší, nemusí nic dělat. Problém “odsunou”, mají pocit, že ho vyřešili, jenže tím spouští lavinu dalších problémů – nezaměstnanost, neschopnost profesně se uplatnit kvůli nedostatečnému vzdělání.” 

Projekt probíhal v létě, v době, kdy studenti ještě nejsou ve výše popsaných situacích. Co ale až do školy nastoupí? Nabízí jim DROM nějaké podobné projekty? Nebo jinou pomoc? 

„Nabízí. Mohou přijít konkrétně za mnou do DROMU a společně můžeme problémy řešit. V případě, že mají pocit, že to sami nezvládají, pomůžeme jim najít cestu, jak to vyřešit. Navíc chystáme další semináře věnované tomu, jak zvládat nároky vyplývající z konkrétních předmětů nebo to, jak zvládat duální vzdělávání, tj. střídaní praxe a školy.” 

Autor:  Silvie Čechová
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice