Ze života Romů17. listopadu  2018 v 20:05  

Projekt Společně a úspěšně v Jihlavě začleňuje romské děti do škol i školek

Dětští klienti Oblastní charity Jihlava - Foto: Martina Řehořová

Dětští klienti Oblastní charity JihlavaFoto: Martina Řehořová

Společně a úspěšně v Jihlavě je název tříletého projektu, jehož cílem je udržet ve vzdělávacím systému děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt začal před dvěma lety a realizuje ho Oblastní charita Jihlava. Jejími hlavními partnery jsou Mateřská škola Mozaika, která má 17 v Jihlavě pracovišť, dále Statutární město Jihlava a Střední škola stavební Jihlava.

Oblastní charita Jihlava už řadu let pracuje s dětmi a mládeží od předškolního věku až do dospělosti. Díky projektu Společně a úspěšně v Jihlavě například letos v září doprovodila do mateřských škol dvanáct romských dětí, které dříve navštěvovaly charitní předškolní kluby. Jak se daří odbourávat obavy romských rodičů z přechodu dětí ze známého prostředí do mateřských škol, vysvětluje ředitelka Oblastní charity Jihlava Hana Fexová. 

„Záleží vždy, jak se jim to podá. Nemůžete jim říct: my vás zahrneme do projektu, ale spočívá to v dlouhodobé práci, že my tady provozujeme služby téměř 20 let, známe ty rodiny, jsme s nimi v kontaktu i v rámci jiných služeb a dokážeme jim vysvětlit, v čem ten projekt pro ně může být užitečný a v čem jim může pomoci. Takže pak se nám daří je zapojovat do toho projektu a udržet je v něm.“ 

Druhou otázkou je, jak překonat nesouhlas rodičů z majoritní společnosti s tím, že jejich děti budou chodit do školky s romskými dětmi. 

„Myslím si, že třeba tomu pomáháme i těmi vzájemnými návštěvami za mateřských škol, kdy z mateřských škol se přijdou podívat k nám do předškolních klubů. A zase naše děti z těch předškolních klubů přichází do těch školek. Takže oni se vzájemně poznají a zjistí, že opravdu není čeho se bát.“ 

Dalším důležitým krokem je, aby romské děti nenavštěvovaly segregované základní školy, ale byly ve školách s dětmi z majoritní společnosti. To se v Jihlavě daří díky spolupráci s magistrátem. 

„To je právě tou spoluprací, tím, že se nám podařilo navázat opravdu velmi dobrou spolupráci s odborem školství, tak tyto věci řešíme společně, snažíme se motivovat rodiče, aby nedávali děti do jedné stejné školy, ale že podle místa bydliště je vhodnější je umístit někam jinam. My jim pomáháme, když o to mají zájem. A tím, že spolupracujeme se všemi školami, tak se daří ty děti rozmístit různě po Jihlavě, nejen do jedné školy.“ 

Do projektu jsou zapojeny čtyři základní školy. 

„Jsou čtyři, ale tím, že máme za partnera statutární město Jihlavu, konkrétně odbor školství, tak se nám daří přenášet to, co na těchto školách vyzkoušíme, do dalších škol. Pořádáme společná setkání a přenášíme příklady dobré praxe. Takže i když máme fakticky zapojeny čtyři školy, přenášíme ty naše znalosti dál.“ 

Jihlavská charita se snaží romské děti motivovat i ke studiu na středních školách. I tam je důležitá spolupráce se školami. 

„V Jihlavě asi největším a hlavním partnerem našeho projektu je střední škola stavební. Tam máme úplně výbornou spolupráci a ten projekt jsme psali společně. A zároveň tam máme zapojenou střední školu obchodu v Jihlavě, ona má takový hodně dlouhý název, ale nabízí tady hlavní učební obory.“ 

Oblastní charita Jihlava už za dobu své existence pracuje s třetí generací jihlavských Romů. 

„Příklady tam hrají velikou roli a vidíme tam asi ten největší posun, kdy jsme si vybudovali důvěru klientů. Ti, kteří prošli našimi službami, už nám bez problému svěří své děti, protože ten přínos vidí sami na sobě. Funguje to velmi dobře, takže klienti, kteří přichází do nízkoprahových zařízení, bez problému svěří své děti do našeho předškolního klubu, kde jim pomáháme s přípravou na přechod do předškolních tříd a potažmo na základní školy. Takže tam vidíme ten největší posun v těch dvaceti letech práce s touto cílovou skupinou.“ 

Uzavírá ředitelka Oblastní charity Jihlava Hana Fexová. 

Autor:  Jana Šustová
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice