Projekt začleňování romských dětí do předškolního systému na Slovenku úspěšně pokračuje

Děti ve školce (ilustrační foto) - Foto: Fotobanka Pixabay

Děti ve školce (ilustrační foto)Foto: Fotobanka Pixabay

Od září 2018 by měli ve slovenských mateřských školách v obcích s romskou komunitou fungovat asistenti učitelů a další koordinátoři inkluzivního vzdělávání. Do školek by se tak mělo dostat více dětí z romských komunit. Dnes je totiž navštěvuje jen jedna třetina. Zvýšený podíl romských dětí v předškolní výchově má přinést nový národní projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“.

Každá mateřská škola v jedné ze 150 obcí, které jsou do projektu zapojeny, musí mít k novému školnímu roku přijato minimálně pět dětí z marginalizovaných romských komunit. O účasti konkrétní mateřské školy, pokud jich je v obci více, rozhodne samospráva. Maximálně je možné vybrat dvě školky. Pokračuje zmocněnec vlády pro romské komunity Ábel Rávasz: 

„Preferujeme inkluzivní školky, tedy ne segregované romské školky, ve kterých by byly jen romské děti. O inkluzi nemůžeme mluvit, pokud jde o školku jen s romskými dětmi.“ 

Ambicí je zvýšit podíl dětí, které se budou věnovat přípravě ke vzdělávání a tím vyrovnat rozdíly mezi startovní pozicí dětí z majority a žáků z marginalizovaných romských komunit. Bývalý zmocněnec pro romské komunity Peter Pollák ale tvrdí, že projekt je jeho nápadem a že nový zmocněnec ho jen zkopíroval: 

„Očekával jsem od této vlády, že nebude pouze spouštět projekty, které jsem už spustil já, ale že půjde dál. Dva a půl roku čekali, aby spustili projekt, který již začal.“ 

Dotace z EU 

Obcím proplatí náklady na asistenta učitele i odborného zaměstnance, kterým může být podle individuální situace a potřeby speciální pedagog, psycholog či logoped. Jejich úkolem bude podle Ábela Rávasze nápomoc k inkluzivnímu vzdělávání, aby žáci nebyli selektováni do tříd podle etnika, postižení či jazyka. Projekt financovaný z evropských zdrojů má stát 18 milionů Eur. 

„Ze zdrojů financujeme platy asistentů a odborných zaměstnanců, stejně tak různé doplňkové platy. Asistenti jsou úplně základní formou pomoci. Jde o lidi, kteří pomáhají dětem, primárně romským, aby se ve školce dokázaly uplatnit. My jsme jejich pomoc rozšířili ještě o pomoc v rodině.“ 

Inkluze v Plešivci 

Na Slovensku je více obcí, ve kterých tato inkluze úspěšně funguje již dnes. Ve školce v Plešivcích vychází romské děti s neromskými bez problémů. Což vyhovuje nejen rodičům, ale i učitelkám. Více starostka obce Iveta Šušánová: 

„Docházku mají dobrou, školku navštěvují pravidelně. Problémy nejsou ani s rodiči, ani s placením poplatků.“ 

Mateřskou školku v Plešivci navštěvuje více jak 70 dětí, z toho 28 jich je romského původu. Rodiče jak romských, tak neromských dětí to berou jako samozřejmost. 

„Nemám informace o tom, že by měl někdo vůči tomu výhrady. U nás v Plešivci to tak vždy fungovalo, že byli (Romové) integrovaní.“ 

Lidé s kvalifikací 

V rámci Podpory predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít bude poprvé v případě státního orgánu uplatněno dočasné vyrovnávací opatření. V praxi to znamená, že obce mají při výběrovém konání upřednostňovat romské uchazeče s příslušnou kvalifikací. Opět Ábel Rávasz: 

„Lidé musí mít kvalifikaci. V případě asistentů je to střední odborné vzdělání, anebo potom bakalář.“ 

Přihlížet se musí i k tomu, zda uchazeč ovládá romský jazyk. Úřad zmocněnce bude mít zastoupení v hodnotících komisích. 

Autor:  Miroslav Strelec  (mst)
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice