Ze života Romů3. března  2018 v 20:05  

Slovensko čelí nedostatku kvalifikované pracovní síly, volné pozice by mohli obsadit Romové

Slovensko v zaměstnávání lidí z chudých regionů selhává (ilustrační foto) - Foto: Filip Jandourek

Slovensko v zaměstnávání lidí z chudých regionů selhává (ilustrační foto)Foto: Filip Jandourek

Na Slovensku v současné době pracuje asi 49 tisíc cizinců. Podle odhadů je zde přibližně stejný počet Romů bez zaměstnání. Dělnické pozice obsazují zaměstnanci ze Srbska, Polska, Maďarska a Bulharska. Více Miroslav Strelec:

Příliv cizinců je nejvíce citelný v jižní a západní části státu. Policie ve více regionech posilnila kontrolu nelegálního zaměstnávání a nelegální práce na území Slovenska. O konkrétním případu mluví zástupce ředitele úřadu hraniční a cizinecké policie Róbert Gucký: 

„15. února bylo Oddělení cizinecké policie Policejního sboru Košice v součinnosti s mobilní jednotkou inspektora práce. Ten vykonal kontrolu staveniště Business Centra Košice. Při ní bylo zjištěno 62 osob, které vykonávaly nelegální práci. Jednalo se o 38 osob z Moldávie a 24 Ukrajinců.“ 

Krátkodobé řešení 

Pracovalo-li v roce 2016 na Slovensku více než 1200 Srbů, vloni jich bylo desetkrát více, tj. okolo 12 tisíc. Pokračuje státní tajemník Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky Branislav Ondruš: 

„Zaměstnávání lidí z třetích zemí vnímám jak krátkodobé řešení. Rozhodně ne jako střednědobé nebo dlouhodobé.“ 

Mezeru v nedostatku pracovníků by mohli zaplnit místo cizinců Romové. Stát ale selhává v zaměstnávání lidí z chudých regionů, což teprve z osad. Tvrdí to bývalý vládní zmocněnec pro romské komunity Peter Pollák s tím, že situace v romských osadách se dlouhodobě nezměnila: 

„Před dvěma lety nebyl pracovní trh tak otevřený pro zaměstnávání Romů. Dnes je to lepší. Zaměstnavatelé jsou více nuceni pracovat i s Romy.“ 

Podpora vzdělávání 

Vzdělávání Romů už od předškolního věku je důležitá oblast přinejmenším z pohledu řešení problematiky pracovního trhu na Slovensku. Řešením může být individuální přístup od nabídky práce až po pohovor. Občanské sdružení práce inCEM má podle Petera Oborníka s uvedeným postupem zaměstnávání Romů 50% úspěch: 

„Principiálně nemají zaměstnavatelé problém zaměstnávat Romy, ale naráží na to, že zaměstnanci majority, kteří jsou ve většině, nechtějí chodit do práce, pokud procento Romů překročí nějaký limit, například 10 %.“ 

Zmocněnec vlády pro romské komunity Ábel Ravasz považuje za důležité, že stát se vrátil do problematiky zaměstnanosti Romů a nenechává to jen na volný trh. Zdůraznil, že je potřeba dostat romské děti do školek, pracovat s nimi v základních školách tak, aby se dostaly na střední a střední odborné školy a aby z nich vyrostli zaměstnatelní lidé. 

„Během 20 let jsme vyzkoušeli různé věci a poměrně dobře víme, co funguje a co ne. Například co se týče zaměstnanosti, tam se vyplácí dělat udržitelné projekty, ne věci z euro fondů na čtyři roky a nakonec nic z toho.“ 

Lidí je dostatek 

Slovensko v současnosti čelí nedostatku kvalifikované pracovní síly, což si vyžaduje reformu vzdělávání s propojením na potřeby na trhu práce. Opět Branislav Ondruš: 

„Má smysl investovat do toho, abychom ve větší míře dostali na pracovní trh například i lidi z romských komunit, protože se skutečně domníváme, že lidí máme dostatek. Jen je potřeba je připravit na to, aby do práce mohli nastoupit.“ 

Bývalý vládní zmocněnec pro romské komunity Peter Pollák udělal radikální krok. Před půl rokem obešel většinu automobilek na Slovensku a oslovil je s myšlenkou, zda by nechtěli zaměstnávat Romy: 

„Mnohé automobilové firmy na Slovensku, ať už v Bratislavě, v Trnavě, nebo zástupci logistického centra v Seredi, nebo zástupci gumárenského průmyslu z Púchova, zkrátka všichni na tuto myšlenku reagovali kladně.“ 

Polákovi se za šest měsíců podařilo zaměstnat 182 Romů z osad a to bez jakékoliv státní pomoci. 

„Drtivá většina z nich nemá žádné vzdělání, ani žádnou pracovní zkušenost. Dnes jsou mnozí z nich skutečně platnými pracovníky na pracovním trhu v automobilovém průmyslu.“ 

Autor:  Miroslav Strelec  (mst)
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice