Ze života Romů27. dubna  2019 v 20:05  

Sociální inkubátor usnadní mladým lidem z dětských domovů vstup do dospělého života

Radek Laci při natáčení dokumentárního filmu Dospělým ze dne na den - Foto:  Film Dospělým ze dne na den

Radek Laci při natáčení dokumentárního filmu Dospělým ze dne na denFoto:  Film Dospělým ze dne na den

Každý rok zhruba 280 mladých lidí v Česku vyjde z dětských domovů a vstoupí do samostatného života. Tento přechod však nebývá jednoduchý, protože tito mladí dospělí jsou často bez podpory a pomoci, bez přátel a střechy nad hlavou, někdy i bez zaměstnání. Snadno tedy ztrácejí půdu pod nohama. Proto sdružení Mimo domov chce vytvořit po celém Česku síť sociálních inkubátorů, které těmto lidem pomůže začlenit se do společnosti.

Podobně jako podnikatelské inkubátory podporují mladé firmy na startu, tak by i sociální inkubátory chtěly podporovat mladé lidi, kteří vycházejí z dětských domovů. A jak říká Klára Chábová ze sdružení Mimo domov, Inkubátor začne s dětmi pracovat ještě v době jejich pobytu v dětském domově. 

„Inkubátor bude poskytovat služby pro děti ve věku 15+, to znamená, že úplně první kontakt s ním bude navázání nějakého důvěrnějšího vztahu. Byli bychom rádi, kdyby ty děti měly šanci najít svého psychoterapeuta. Je důležité najít tomu dítěti, když je ještě v dětském domově, kamaráda, patrona, osobu, která ho bude doprovázet ve chvíli, kdy ten dětský domov opustí. A další službou inkubátoru bude hledání práce nebo brigády, a také bydlení. To jsou ta čtyři témata, která nám vyšla z naší praxe a z terénní práce. Čili práce, bydlení, psychoterapeutické pořešení duše a doprovázející osoba.“ 

A jak si konkrétně můžeme sociální inkubátor představit? 

„Je to takové virtuální hnízdo. To dítě sice vstoupí do inkubátoru, ale bude pořád v tom dětském domově. Ovšem ty služby, které mu budou poskytovány, budou buď docházet za ním (ty neziskové organizace, které bychom rádi do inkubátoru nasmlouvali), a pak se také budeme snažit dostat to dítě z toho dětského domova – chceme jim ukazovat reálné prostory firem, dělat pro ně workshopy... Ale je to spíš takové abstraktní hnízdo, kde se pracuje s tím dítětem, ještě když je v domově, a následně, když odtud odejde, tak bude znát ty kontakty, bude znát služby, které inkubátor poskytuje, takže se potom bude moci obracet už na konkrétní osoby.“ 

Důležitou roli budou hrát i patroni, čili doprovázející osoby. 

„My moc fandíme a podporujeme Ligu otevřených mužů a jejich službu Patron / Patronka, která nám přijde naprosto úplně výborná a osvědčila se v praxi. Liga otevřených mužů o tom našem inkubátoru ví a ty patrony bychom rádi brali od nich, protože to mají skvěle vymyšlené a už je to fungující projektu. O to i v tom inkubátoru jde, že se mají propojit už fungující služby a neziskovky, nemá se budovat nic úplně na zelené louce. Je to taková velká pavoučí síť lidí, kteří pro ty děti poskytují služby, ale třeba jen o sobě neví, nebo to není systematické.“ 

Kontakt doprovázející osoby s dítětem vypadá následovně. 

„Pokud je to dítě v dětském domově, tak jde spíš o to navázat tu přátelskou vazbu, být s dítětem v kontaktu třeba po telefonu, zavolat si, napsat si, vzít dítě na kolo, do kavárny nebo se jít třeba projít. Tím to začíná. A je důležité, že během tohoto procesu se naváže nějaké zdravé pouto, kdy to dítě ví, že má člověka, na kterého se může spolehnout. A ten patron nastupuje tu vážnou doprovázející roli ve chvíli, kdy to dítě opustí dětský domov. Ti patroni pomáhají dětem se začleněním do společnosti, jsou jim k dispozici, pomáhají jim s pohovory, ale řeší třeba i osobní problémy. Ten patron je člověk, který je tam opravdu jako váš kamarád. Ta doprovázející osoba obecně v Česku nefunguje, děti, které odcházejí z dětského domova, ale i z pěstounské péče, nemají možnost žádného terénního pracovníka, který by jim pomohl se začleněním. Takže tohle je taková náhražka toho, co by v tom systému mělo fungovat.“ 

Se sdružením Mimo domov spolupracují i Romové, kteří vyrůstali v dětských domovech. 

„Náš velmi blízký spolupracovník je Lukáš Kotlár. V našem poradním týmu máme i Radka Laciho, který je dnes velmi úspěšný street-work-out učitel. Pro nás jsou osobnostmi hlavně tyto děti, které to zvládnou, dokáží a mají chuť to šířit dál. A můžu říct, že nám to velmi funguje, protože třeba i s Radkem máme natočený medailonek a když ho pustíme v dětském domově, kde je více Romů, tak ta reakce je úžasná, protože ti Romové věří víc Romovi. Takže my se snažíme zkombinovat medailonky z toho našeho filmu Dospělým ze dne na den tak, aby to bylo pro ty děti důvěryhodné:“ 

Projekt sociální inkubátor by měl začít fungovat příští rok v Praze a ve Středočeském kraji. 

Autor:  Jana Šustová
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice