Ze života Romů16. června  2018 v 20:05  

Živá paměť usiluje o zlepšení životních podmínek romských přeživších holocaustu

15 let své existence slaví obecně prospěšná společnost Živá paměť, která usiluje o zlepšení životních podmínek přeživších obětí nacismu a zároveň usiluje o to, aby se na hrůzy nacistického režimu nezapomnělo. A jak si v následujících minutách řekneme, Živá paměť nezapomíná ani na Romy narozené před koncem 2. světové války.

Cigánské melodie skladatele Antonína Dvořáka zazněly na slavnostním koncertu obětem nacismu, který byl součástí oslav 15. výročí Živé paměti. Tato neziskovka letos zahájila i nový projekt zaměřený na holocaust Romů. Jeho cíle přibližuje předsedkyně správní rady Darina Sedláčková. 

Darina Sedláčková: „S podporou Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost v Berlíně jsme v lednu letošního roku zahájili projekt Lačho ďives, což v romštině znamená Dobrý den. Je to mezinárodní projekt, který se soustřeďuje na přímou pomoc obětem romské genocidy, ale také na získání uznání této skupině, mnohdy opomíjené, takže i náš projekt kombinuje oba ty aspekty. A také se snažíme zvýšit zájem veřejnosti o téma romské genocidy jako takové.“ 

V jakých zemích projekt Lačho ďives působí, vyjmenovává Andreas Eberhardt, předseda představenstva Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost 

Andreas Eberhardt: „Podporujeme projekty v Česku, Bělorusku, na Ukrajině a přemýšlíme o tom, jestli takové věci nebudeme dělat i v Maďarsku.“ 

Projekt Lačho ďives existuje dva roky. 

Andreas Eberhardt: „Pokoušíme se především dostat k těm, kteří jsou velmi zřídka podpořeni nějakými programy a ani nedostali z Německa odškodnění. Tímto programem se také pokoušíme podpořit jistý druh sebeorganizace, aby se tyto skupiny sešly a přemýšlely, jaké projekty by chtěly podpořit, shodly se na nich a tím si ujasnily svou vlastní vůli.“ 

V Česku má projekt následující podobu. 

Darina Sedláčková: „Vyhlásili jsme uměleckou soutěž na uměleckých vysokých školách v Česku, která začne na podzim a bude se věnovat tématu romské genocidy a jejímu uměleckému vyjádření tak, jak to vnímá mladá generace. A souběžně nabízíme přímou pomoc přeživším, kteří si od jara letošního roku mohou žádat o refundaci výdajů na zdravotní péči.“ 

O refundaci výdajů je ještě možné se přihlásit. 

Darina Sedláčková: „Ta registrační lhůta sice už byla ukončena, ale my jsme ještě otevření k přijímání žádostí i po termínu, protože nám jde především o to, aby se ta pomoc dostala ke všem potřebným. Dosud se přihlásilo 134 osob. Ta pomoc je určena Romům, kteří za 2. světové války byli například nuceni ukrývat se v lesích a dosud nezískali žádné odškodnění, ani nemají 255 a tím pádem nemohou čerpat žádné služby od českého státu zdarma, například pečovatelské služby, a ani nemají příspěvek k důchodu. Je to vlastně ta nejpotřebnější skupina v rámci romské komunity, která přežila holocaust a na ni se zaměřujeme, abychom jí pomohli uhrazovat zvýšené náklady na zdravotní péči, protože často mají právě z toho období 2. světové války podlomené zdraví.“ 

Válečná strádání není nutné pro účely tohoto projektu prokazovat. 

Darina Sedláčková: „Všichni Romové narození do 8. května 1945 jsou automaticky považováni za osoby, které byly předmětem rasové persekuce na našem území, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku, protože většina Romů, kteří dnes v Česku žijí, jsou původem ze Slovenska. Takže všichni, kteří jsou v letošním roce obyvateli České republiky a byli narozeni v tom termínu do 8. května 1945 včetně, mají automaticky nárok být zařazeni do projektu.“ 

Živá paměť také v Česku vyhlásila uměleckou soutěž pro umělecké vysoké školy. 

Darina Sedláčková: „Do ní se zatím zapojila Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění, takže očekáváme, že ten výstup bude pravděpodobně hudební. Také se zapojila Akademie výtvarných umění, takže tam potom bude záležet na samotných studentech, kteří se zapojí a může to být socha, nebo například nějaké médium jako je videoart, anebo kresba. To bude záležet na kreativitě studentů a na tom, která forma je nejvíce osloví, aby to téma romského holocaustu skrze ni vyjádřili a oslovili tak veřejnost.“ 

Na soutěž už se těší proděkanka HAMU Ingeborg Radok Žádná: 

Ingeborg Radok Žádná: „Hudební a taneční fakulta se pokusí o nějakou skladbu nebo případně o nějaký interpretační výkon právě s tou romskou tematikou. Takto se my na podzim zapojíme do soutěže a doufám, že tak bude pokračovat i naše spolupráce s Živou pamětí, která už trvá asi šest let.“ 

Kromě toho Živá paměť ještě vytvoří výstavu o romských přeživších holocaustu. 

Autor:  Jana Šustová
Pořad: O Roma vakeren  |  Stanice: ČRo Radiožurnál
Čas vysílání: sobota 20:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Nové články v rubrice