Hořcovité

 • Hořec brvitý

  Nízký vytrvalý a velmi ozdobný hořec, rostoucí porůznu v teplých oblastech na vápnitých půdách ve světlých lesích a v travnatých... Doba květu: srpen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana ciliata L.

   
 • Hořec Clusiův

  Vytrvalý nízký a velmi ozdobný horský hořec, rostoucí v Karpatech na vápencových skálách a na horských lukách. Chráněný! Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana clusii PERR. et SONG.

   
 • Hořec hořepník

  Vytrvalá, středně vysoká ozdobná bylina, dost vzácná na vlhkých lukách a v rašelinách. Chráněný! Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana pneumonathe L.

   
 • Hořec jarní

  Vytrvalá nízká bylina, dost vzácná na horských a vysokohorských lukách a skálách, zvláště vápencových, někdy i na lesních... Doba květu: březen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana verna L.

   
 • Hořec tečkovaný

  Středně vysoká vytrvalá bylina vysokých poloh Sudet a Karpat. Chráněný! Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana punctata L.

   
 • Hořec tolitovitý

  Vyšší vytrvalý a velmi ozdobný druh horských oblastí. Roste ve světlých lesích, na vysokohorských nivách a v kosodřevin... Doba květu: srpen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana asclepiadea SCOP.

   
 • Hořeček časný

  Velmi proměnlivý dvouletý druh, vytvářející řadu poddruhů. Roste roztroušeně na lukách a na pastvinách, zvláště v horác... Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentianella praecox (KERN.) DOSTÁL

   
 • Kropenáč vytrvalý

  Středně vysoký vytrvalý druh, roztroušeně rostoucí na lukách, zvláště horských, u vod a na prameništích. Chráněný! Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Swertia perennis L.

   
 • Plavín leknínovitý

  Vytrvalá vodní bylina s lodyhami až metr dlouhými, rostoucí velmi porůznu ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Nymphoides peltata (GMEL.) KTZE.

   
 • Vachta třílistá

  Nižší vytrvalá bahenní rostlina, roztroušeně rostoucí na rašelinách a v bažinách. Léčivka! Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Menyanthes trifoliata L.

   
    První  |  Předchozí
Stránka 1  z celkem  2
Další  |  Poslední

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas