Jednoděložné

B Č Ď H J K L M O P R S Š T V Z Ž
  K
 • Kandík psí zub

  Nižší vytrvalá bylina s podlouhlými cibulemi, vyskytující se vzácně na křovinatých a lesních stráních na Medníku při Sázavě... Doba květu: březen - duben Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Erythronium dens canis L.

   
 • Kavyl péřitý (Ivanův)

  Vyšší trsnatá vytrvalá tráva, příznačná pro stepní stráně, s pérovitě chlupatými osinami. Teplomilný druh, známý u nás pod... Doba květu: duben - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Stipa joanis ČELAK.

   
 • Kavyl vláskovitý

  Vysoká trsnatá tráva, roztroušeně rostoucí na výslunných stráních a ve světlých lesích v teplejších oblastech. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Stipa capillata L.

   
 • Kokořík mnohokvětý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí ve stinných lesích a v křovinách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Polygonatum multiflorum (L.) ALL.

   
 • Kokořík přeslenatý

  Vyšší vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí v horských lesích a v křovinách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Polygonatum verticillatum (L.) ALL.

   
 • Konvalinka vonná

  Nižší vytrvalá bylina s příjemně vonnými květy, rostoucí dost hojně v lesích a v křovinách. Je to rostlina jedovatá. Lé... Doba květu: srpen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Convallaria majalis L.

   
 • Korálice trojklanná

  Nižší vytrvalá nezelená bylina s korálovitě větveným oddenkem. Vyskytuje se vzácně jako saprofyt ve vlhčích listnatých lesích... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Coralliorhiza trifida CHAT.

   
 • Kosatec bezlistý

  Nižší vytrvalá bylina s krátkým hlízovitým oddenkem, dost vzácná na výslunných skálách a v travnatých stráních. Značně proměnlivý... Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Kosatcovité Latinský název: Iris aphylla L.

   
 • Kosatec dvoubarevný

  Středně vysoká vytrvalá bylina se silným oddenkem, rostoucí ve světlých hájích, na stepních lukách a na výslunných skálách... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Kosatcovité Latinský název: Iris variegata L.

   
 • Kosatec žlutý

  Statná vytrvalá bylina se silným oddenkem, rostoucí často na březích stojatých i tekoucích vod, v lesních tůních, na bažinatých... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Kosatcovité Latinský název: Iris pseudacorus L.

   
 • Kostřava červená

  Středně vysoká vytrvalá, volně trsnatá tráva, běžně rozšířená na loukách, pastvinách, mezích, v suchých lesích a na nás... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca rubra L.

   
 • Kostřava luční

  Vyšší trsnatá vytrvalá tráva, hojná na lukách, na mezích a na lesních světlinách. Je to dobrá pícnina. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca pratensis HUDS.

   
 • Kostřava obrovská

  Statná vytrvalá trsnatá tráva, častá v lužních lesích, v křovinách a ve vlhkých hájích. Doba květu: červenec - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca gigantea (L.) VILL.

   
 • Kostřava ovčí

  Nižší vytrvalá trsnatá tráva rostoucí ve světlých lesích, na mezích a na slunných stráních. Roste většinou na nevápenitých... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca ovina L.

   
 • Kostřava přitvrdlá (tvrdá)

  Trsnatá, vytrvalá, středně vysoká tráva se štětinovitými zelenými listy, často rostoucí na slunných skálách, zvláště vá... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca duriuscula L.

   
 • Kruštík širolistý

  Středně vysoká vytrvalá bylina se silným oddenkem. Roste roztroušeně v lesích a v křovinách. Chráněný! Doba květu: červen - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Epipactis helleborine (L.) CR.

   
 • Křivatec žlutý

  Nízká vytrvalá cibulkovité rostlina, hojná v lužních lesích, v hájích, na vlhkých lukách a v trávnících. Doba květu: březen - duben Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Gagea lutea (L.) KER. GAWL.

   
 • Kýchavice Lobelova

  Statná vytrvalá bylina se zelenavým okvětím. Roste na lukách a v nivách horského a vysokohorského stupně. Léčivka! Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Veratrum lobelianum BERNH.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas