Jednoděložné

B Č Ď H J K L M O P R S Š T V Z Ž
  O
 • Ocún jesenní

  Středně vysoká vytrvalá bylina, která z hlízy ukryté hluboko v zemi vyhání na podzim fialově nachové nebo bělavé květy.... Doba květu: srpen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Colchicum autumnale L.

   
 • Okrotice bílá

  Středně vysoká vytrvalá bylina s plazivým oddenkem a se zdobnými květy. Roste vzácně ve světlých lesích a na keřnatých stráních.... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Cephalantera alba (CR.) SIMK.

   
 • Okřehek menší

  Na hladině plovoucí rostlina, podobná zeleným lupínkům, velmi rozšířená ve stojatých a v mírně tekoucích vodách. Doba květu: kvete velmi vzácně květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Okřehkovité Latinský název: Lemna minor L.

   
 • Okřehek trojbrázdý

  Bylina, rostoucí ponořená pod hladinou a skládající se jen z podlouhlých lístků. Roste v tůních, v rybnících, v mrtvých... Doba květu: velmi vzácně Třída: Jednoděložné Čeleď: Okřehkovité Latinský název: Lemna trisulca L.

   
 • Oměj vlčí mor

  Vysoká vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí ve vlhčích, především v horských lesích. Jedovatý! Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Aconitum lycoctonum L.

   
 • Orobinec širolistý

  Vysoká vodní a bahenní rostlina. Palice samčích a samičích květů se téměř dotýkají. Listy jsou našedlé. Roste ve stojatých... Doba květu: červenec - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Orobincovité Latinský název: Typha latifolia L.

   
 • Orobinec úzkolistý

  Podobá se orobinci širolistému, ale obě palice samčích a samičích květů jsou oddálené a listy zelené. Roste v rybnících... Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Orobincovité Latinský název: Typha angustifolia L.

   
 • Ostřice bledavá (bledá)

  Nižší trsnatá vytrvalá bylina, dost rozšířená ve světlých lesích, na chudých pastvinách a v lukách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex pallescens L.

   
 • Ostřice Davallova

  Nízká, hustě trsnatá vytrvalá bylina, dvoudomá, roztroušeně rostoucí na slatinách a na vlhkých lukách. Na stanovištích vytváří... Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex davalliana SM.

   
 • Ostřice hnědá (obecná)

  Středně vysoká vytrvalá výběžkatá ostřice, hojná na bažinách, v rašelinách a na vlhkých lukách. Roste většinou na nevápnitých... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex fusca ALL.

   
 • Ostřice chlumní (horská)

  Nižší vytrvalá trsnatá, svěže zelená ostřice, častá ve světlých lesích a na horských lukách. Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex montana L.

   
 • Ostřice jarní

  Nízká vytrvalá výběžkatá bylina, velmi častá na výslunných suchých lukách a ve stráních. Doba květu: březen - duben Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex caryophyllea LAT.

   
 • Ostřice kalužní (ostrá)

  Statná vytrvalá, dlouze výběžkatá ostřice, častá v močálech, v příkopech, na mokrých lukách a při březích vod. Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex acutiformis EHRH.

   
 • Ostřice kulkonosná

  Nízká vytrvalá trsnatá bylina, dost častá ve světlých lesích, zvláště na písčitých půdách, na lesních lukách a ve vřeso... Doba květu: duben - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex pilulifera L.

   
 • Ostřice lesní

  Středně vysoká až vyšší trsovitá bylina, častá v luzích a v horských lesích. Doba květu: duben - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex silvatica HUDS.

   
 • Ostřice liščí

  Vytrvalá trsnatá ostřice, častá na lukách, v příkopech a na březích vod. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex vulpina L.

   
 • Ostřice měchýřkatá

  Vyšší vytrvalá bylina s podzemními výběžky, hojná na mokrých lukách, v bažinách a na březích vod. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex vesicaria L.

   
 • Ostřice nízká

  Nízká, hustě trsnatá vytrvalá bylina, častá v teplejších oblastech na stepních stráních, ve světlých lesích a na skálách,... Doba květu: březen - duben Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex humilis LEYSS.

   
 • Ostřice oddálená (řídkoklasá)

  Středně vysoká vytrvalá, svěže zelená trsnatá ostřice, častá podle lesních potoků, na bažinatých lukách a v luzích. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex remota (L.) GRUFB.

   
 • Ostřice prosová

  Středně vysoká výběžkatá vytrvalá bylina se šedozelenými listy, hojná na bažinatých lukách a na pastvinách. Doba květu: duben - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex panicea L.

   
 • Ostřice prstnatá

  Nízká trsnatá bylina, častá v lesích a v hájích. Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex digitata L.

   
 • Ostřice raná (časná)

  Nízká vytrvalá plazivá ostřice, častá na suchých místech, podle cest a na výslunných travnatých stráních. Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex praecox SCHREB.

   
 • Ostřice sivá (chabá)

  Středně vysoká výběžkatá bylina s šedavě zelenými listy, hojná na těžkých půdách ve světlých lesích a na vlhkých lukách.... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex flacca SCHREB.

   
 • Ostřice srstnatá

  Středně vysoká vytrvalá výběžkatá ostřice, velmi častá na písčinách, březích vod, v příkopech a ve světlých lesích. Doba květu: duben - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex hirta L.

   
 • Ostřice štíhlá (řízná)

  Vysoká vytrvalá výběžkatá ostřice, tvořící často rozsáhlé porosty na březích vod, v bažinách a v příkopech. Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex gracilis CURT

   
 • Ostřice třeslicovitá

  Středně vysoká vytrvalá ostřice, vytvářející rozsáhlé porosty hlavně ve vlhčích lesích a na pasekách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex brizoides L.

   
 • Ostřice zaječí

  Středně vysoká trsnatá vytrvalá ostřice, rostoucí na pasekách, na pastvinách a ve světlých lesích. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Carex leporina L.

   
 • Ovsík vyvýšený

  Statná, volně trsnatá tráva, častá na sušších lukách, na pastvinách, ve světlých lesích a v příkopech. Je to důležitá p... Doba květu: červenec - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Arrhenatherum elatius (L.) PRESL.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas