Jednoděložné

B Č Ď H J K L M O P R S Š T V Z Ž
  P
 • Pěchava vápnomilná

  Středně vysoká trsnatá vytrvalá tráva, roztroušeně rostoucí po skalách a ve stráních, většinou na vápencových podkladec... Doba květu: březen - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Sesleria calcaria (PERS.) OPIZ.

   
 • Pětiprstka žežulník

  Středně vysoká vytrvalá bylina s prstnatě dělenými hlízami. Dost častá na lukách, ve světlých listnatých lesích, v křovinách,... Doba květu: květen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Gymnadenia conopea (L.) R. BR.

   
 • Poháňka hřebenitá

  Středně vysoká vytrvalá trsnatá tráva, častá na sušších lukách, na pastvinách a ve světlých lesích. Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Cynosurus cristatus L.

   
 • Psárka luční

  Vysoká, slabě trsnatá tráva, hojná na vlhčích lukách, v příkopech a v lužních lesích. Je to cenná pícnina. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Alopecurus pratensis L.

   
 • Psineček bílý (výběžkatý)

  Nižší vytrvalá, dlouze výběžkatá tráva, rostoucí v trávnících, na vlhkých lukách, na pastvinách, při březích vod, v příkopech... Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Agrostis stolonifera L.

   
 • Pstroček dvoulistý

  Nízká vytrvalá bylina, dost častá v lesích, v luzích, v křovinách a na lesních lukách. Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Majanthemum bifolium (L.) SCHM.

   
 • Pšeníčko rozkladité

  Statná vytrvalá výběžkatá tráva, dost častá ve stinných vlhčích lesích. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Milium effusum L.

   
 • Puškvorec obecný

  Vyšší vytrvalá, silně aromatická vodní a bažinná rostlina, pocházející z Asie. U nás je značně rozšířená, nepřináší plody... Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Árónovité Latinský název: Acorus calamus L.

   
 • Pýr (pýrovník) psí

  Vysoká a vytrvalá tráva živě zelené barvy, rostoucí trsovitě ve stinných lesích, v pobřežních křovinách a v luzích. Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Roegneria canina (L.) NEVSKI.

   
 • Pýr plazivý

  Vytrvalá vysoká tráva s dlouhými plazivými oddenky, rostoucí jako obtížný plevel na polích a v zahradách, na rumištích,... Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Elytrigia repens (L.) DESV.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas