Jednoděložné

B Č Ď H J K L M O P R S Š T V Z Ž
  S
 • Sítina článkovaná

  Středně vysoká vytrvalá bylina, častá v příkopech, v bažinách na vlhkých lukách a na obnažených dnech vod. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus articulatus L.

   
 • Sítina klubkatá

  Statná vytrvalá, hustě trsnatá rostlina s klubkovitě staženým květenství. Roste často na mokrých lukách, při prameništích... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus conglomeratus L.

   
 • Sítina rozkladitá

  Statná, hustě trsnatá vytrvalá bylina, obecná na vlhkých lukách, na pastvinách, v bažinách a při březích vod. Doba květu: červen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus effusus L.

   
 • Sítina trojklanná

  Nižší, hustě trsnatá vytrvalá bylina, dost častá ve vysokohoří na kamenitých svazích a holích. V létě jsou její porosty... Doba květu: červenec - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus trifidus L.

   
 • Sítina žabí

  Nízká jednoletá, světle zelená a hustě trsnatá bylina s niťovitými lodyhami, obyčejně do kruhu rozloženými. Roste na bahnitých... Doba květu: červen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus bufonius L.

   
 • Skřípina lesní

  Vyšší vytrvalá výběžkatá bylina, častá na bahnitých lukách, na prameniskách a ve slatinách. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Scripus silvaticus L.

   
 • Skřípina mořská (kamyšník přímořský)

  Vysoká výběžkatá vytrvalá bylina, velmi častá v mělkých vodách, v močálech a v tůních. Doba květu: červen - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA.

   
 • Skřípinec jezerní

  Vysoká vytrvalá, živě zelená bylina, hojná na okrajích vod a v bahnitých lukách. Doba květu: červen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Schoenoplectus lacuster (L.) PALLA.

   
 • Skřípinka zmáčknutá

  Nízká vytrvalá nenápadná bylina trávovitého vzhledu s plazivými oddenky, dost častá na bažinatých lukách, na mokrých cestách... Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Blysmus compressus (L.) PANZ.

   
 • Smilka tuhá

  Vytrvalá tráva, vytvářející husté trsy a drnovité porosty. Velmi hojná na suchých lukách. Roste převážně na nevápenitých... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Nardus stricta L.

   
 • Snědek chocholičnatý

  Nižší cibulkovitá vytrvalá bylina, rostoucí porůznu na lukách a ve světlých křovinách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Ornithogalum umbellatum L.

   
 • Sněženka bílá (podsněžník)

  Nízká cibulková vytrvalá bylina, rostoucí roztroušeně v lužních lesích, v křovinách a druhotně na lukách. Doba květu: březen - duben Třída: Jednoděložné Čeleď: Amarylkovité Latinský název: Galanthus nivalis L.

   
 • Srha laločnatá (říznačka)

  Vyšší vytrvalá trsnatá tráva, velmi častá na lukách, pastvinách, v příkopech a ve světlých lesích. Důležitá pícnina. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Dactylis glomerata L.

   
 • Strdivka nící

  Středně vysoká, řídce trsnatá tráva, velmi hojná v lesích a v křovinách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Melica nutans L.

   
 • Strdivka sedmihradská

  Vyšší, slabě trsnatá vytrvalá tráva, rostoucí v teplých oblastech na slunečných skalách a ve stráních. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Melica transsilvanica SCHUR.

   
 • Střevíčník pantoflíček

  Středně vysoká vytrvalá oddenkatá rostlina s velmi ozdobnými květy. Patří mezi naše nejkrásnější orchideje. Květ střevíčníku... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Cypripedium calceolus L.

   
 • Suchopýr širolistý

  Vytrvalá, středně vysoká a hustě trsnatá bylina, roztroušeně rostoucí na rašelinách a v mokrých lukách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Eriophorum latifolium HOPPE.

   
 • Suchopýr úzkolistý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, rostoucí v řídkých trsech, hojná na slatinách, v močálech a rašeliništích. Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Eriophorum angustifolium HONCK.

   
 • Sveřep bezbranný

  Statná vytrvalá výběžkatá tráva, častá na sušších lukách, na mezích a náspech. Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus inermis LEYSS.

   
 • Sveřep jalový

  Jednoletá nebo ozimá, středně trsnatá tráva, rostoucí v teplých oblastech na rumištích nebo u cest. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus sterilis L.

   
 • Sveřep měkký

  Středně vysoká jednoletá až dvouletá trsnatá tráva, častá u cest, na lukách, na rumištích a v polích. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus mollis L.

   
 • Sveřep střešní

  Jednoletá nebo ozimá nižší trsnatá tráva s latou jednostranně převislých klásků. Hojná na rumištích, podél cest a u tra... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus tectorum L.

   
 • Sveřep vztyčený (vzpřímený)

  Středně vysoká trsnatá vytrvalá tráva, častá na slunných stráních, ve stepních lukách a v křovinách. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: romus erectus HUDS.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas