Mořenovité

 • Bračka rolní

  Nízká jednoletá bylina - plevel na polích a na úhorech. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Sherardia arvensis L.

   
 • Mařinka barvířská

  Středně vysoká vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí na slunných travnatých stráních, ve světlých lesích a v křovinách,... Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Asperula tinctoria L.

   
 • Mařinka psí

  Tato nižší vytrvalá bylina je dost běžná na slunných stráních, skalách a ve světlých lesích v nižších polohách. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Asperula cynanchica L.

   
 • Mařinka sivá

  Vyšší vytrvalý a teplomilný druh, rostoucí na slunných skálách a v lesostepích. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Asperula glauca (L.) BESS.

   
 • Mařinka vonná

  Nízká vytrvalá bylina, vytvářející rozsáhlé porosty ve stinných lesích na úrodnějších půdách. Při sušení silně voní kumarinem... Doba květu: duben - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Asperula odorata L.

   
 • Svízel drsný

  Nízká vytrvalá bylina, hojná na kamenitých stráních, ve skalách a ve světlých lesích. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium asperum SCHREB.

   
 • Svízel jarní

  Nízká vytrvalá bylina, dost častá na lukách, v hájích a ve světlých lesích, zvláště v horských. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium vernum SCOP.

   
 • Svízel křížatý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, hojná na lukách, na pastvinách, v příkopech, v křovinách a ve světlých lesích. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium cruciata (L.) SCOP.

   
 • Svízel lesní

  Statná vytrvalá bylina, velmi častá v lesích a v křovinách. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium silvaticum L.

   
 • Svízel okrouholistý

  Vytrvalá nižší vystoupavá bylina, rostoucí roztroušeně v lesích, zvláště v horských. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium rotundifolium L.

   
    První  |  Předchozí
Stránka 1  z celkem  2
Další  |  Poslední

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas