Pryšcovité

 • Bažanka lesní (vytrvalá)

  Středně vysoká vytrvalá bylina, dost často rostoucí ve velkých koloniích ve vlhkých lesech. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Mercurialis perennis L.

   
 • Bažanka roční

  Středně vysoká jednoletá dvoudomá bylina. Prašníkové květy vytvářejí přetrhované úžlabní klasy, ale pestíkové květy vyrůstají... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Mercurialis annua L.

   
 • Pryšec drobný

  Tato nízká jednoletá bylina roste jako plevel v polích a dále na úhorech a rumištích, zvláště v teplejších oblastech. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia exigua L.

   
 • Pryšec chvojka (chvojkový)

  Nižší vytrvalá bylina, velmi hojná v teplejších oblastech na pastvinách, na návrších, v písčinách, ve stepích a na mezí... Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia cyparissias L.

   
 • Pryšec kolovratec

  Středně vysoká jednoletá bylina, velmi obvyklá v zahradách, na rumištích i v polích. Doba květu: září - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia helioscopia L.

   
 • Pryšec mandloňovitý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, rostoucí izolovaně ve lesích, zvláště v horských, kde je dostatek stínu. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia amygdaloides L.

   
 • Pryšec obecný

  Středně vysoká vytrvalá bylina, na kterou lze narazit na lukách nebo v silničních příkopech. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia esula L.

   
 • Pryšec okrouhlý

  Nižší jednoletá bylina roste jako plevel v zahradách a řidčeji i na polích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia peplus L.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas