Řazení podle počátečních písmen

B C Č D F H J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž
  Č
 • Čarovník obecný (pařížský)

  Středně vysoká vytrvalá bylina, rostoucí ve stinných lesích a v pobřežních houštinách. Vyskytuje se především na těžkých... Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pupalkovité Latinský název: Circaea lutetiana L.

   
 • Čekanka obecná

  Vyšší vytrvalá bylina, obecná u cest, na pastvinách, na lukách a na náspech, zvláště v teplejších oblastech. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Cichorium intybus L.

   
 • Černohlávek obecný

  Nižší vytrvalá bylina, velmi obecná na lukách, na pastvinách, na pasekách, na rumištích a ve světlých lesích. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Brunella vulgaris L.

   
 • Černucha rolní

  Nižší vytrvalý jednoletý plevel, dost vzácně rostoucí v teplých oblastech. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Nigella arvensis L.

   
 • Černýš hajní

  Středně vysoká polocizopasná bylina, obvyklá v lesích, v křovinách a na pasekách. Svými kořeny se přisává ke kořenům hostitelských... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Melampyrum nemorosum L.

   
 • Černýš lesní

  Jednoletá nižší polocizopasná bylina, dost hojná v lesích a v křovinách, zvláště v horských oblastech. Je to druh velmi... Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Melampyrum silvaticum L.

   
 • Černýš obecný

  Středně vysoká polocizopasná jednoletá bylina, hojná v lesích a na lesních lukách. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Melampyrum vulgatum PERS.

   
 • Černýš rolní

  Středně vysoká jednoletá polocizopasná bylina, rozšířená na křovinatých stráních, v polích a na úhorech. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Melampyrum arvense L.

   
 • Čertkus luční

  Středně vysoká vytrvalá bylina, častá na vlhkých lukách. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Štětkovité Latinský název: Succisa pratensis MOENCH.

   
 • Česnáček lékařský

  Dvouletá až vytrvalá vyšší bylina, roste v lesích, v křovinách a na rumištích. Rozemnutá voní česnekově. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Alliaria officinalis ANDRS.

   
 • Česnek horní

  Středně vysoká bylina se ztloustlým oddenkem, rostoucí na skálách a v kamenných stráních. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Allium montanum SCHMIDT.

   
 • Česnek medvědí

  Středně vysoká vytrvalá cibulkovitá bylina, rozšířená ve stinných hájích, ve vlhkých luzích a v bučinách. Doba květu: duben - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Allium ursinum L.

   
 • Česnek ořešec

  Vyšší vytrvalá cibulkovitá bylina, rostoucí na pokrajích lesů, v křovinách, na lukách, v lužních lesích a v příkopech. Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Allium scorodoprasum L.

   
 • Česnek žlutý

  Vytrvalá, středně vysoká cibulkovitá bylina, rozšířená na výslunných stráních a na skálách jižní Moravy a jižního Slove... Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Allium flavum L.

   
 • Čičorka pestrá

  Vyšší vytrvalá, často poléhavá bylina, běžná na suchých stráních, ve světlých lesích a na mezích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Coronilla varia L.

   
 • Čilimník (čilimníkovec) černající

  Středně vysoký polokeř běžný ve světlých lesích a na výslunných stráních. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Sarothamnus scorparius (L.) WIMM.

   
 • Čilimník srstnatý

  Nižší polokeř, rozšířený hlavně v teplejších oblastech, ve světlých lesích a na křovinatých stráních. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Chamaecytisus hirsutus (L.) LINK.

   
 • Čistec bahenní

  Vyšší vytrvalá bylina, dost častá na vlhkých lukách, v příkopech, v luzích a i jako polní plevel. Kořenové hlízky jsou jedlé... Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Stachys palustris L.

   
 • Čistec lesní

  Vyšší vytrvalá bylina vlhkých lesů a křovin. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Stachys silvatica L.

   
 • Čistec přímý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, dost hojná v teplejších oblastech na výslunných stráních a v lesostepích. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Stachys recta L.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas