Řazení podle počátečních písmen

B C Č D F H J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž
  K
 • Kakost bahenní

  Vytrvalá vyšší rostlina s chabými lodyhami, opírající se o okolní rostliny. Roste v pobřežních křovinách, na vlhkých lukách... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Kakostovité Latinský název: Geranium palustre L.

   
 • Kakost krvavý

  Středně vysoká vytrvalá rostlina, rostoucí velmi porůznu v teplých oblastech na výslunných stráních nebo ve světlých le... Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Kakostovité Latinský název: Geranium sanguineum L.

   
 • Kakost luční

  Až půl metru vysoká vytrvalá bylina, obecně rozšířená na lukách, v příkopech a v pobřežních křovinách, zvláště v nižších... Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Kakostovité Latinský název: Geranium pratense L.

   
 • Kakost nizký

  Jednoletá až dvouletá nízká bylina, hojná jako plevel na rumištích, v polích a na pastvinách. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Kakostovité Latinský název: Geranium pusillum BURM. f.

   
 • Kakost pyrenejský

  Vyšší dvouletý až vytrvalý druh, častý v křovinách, v trávnících, podle cest. Pochází ze Středozemí. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Kakostovité Latinský název: Geranium pyrenaicum BURM.

   
 • Kakost smrdutý

  Bylina jednoletá až dvouletá, nepříjemně páchnoucí, častá v houštinách, ve vlhkých lesích a na stinných místech. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Kakostovité Latinský název: Geranium robertianum L.

   
 • Kamejka modronachová

  Vytrvalá, středně vysoká bylina s dlouhými výběžky a s velmi ozdobnými květy. Roste ve světlých lesích, v lesostepích a... Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Lithospermum purpureo-coeruleum L.

   
 • Kamejka rolní

  Jednoletá nebo ozimá bylina, vyskytující se často na polích, řidčeji i na rumištích, zvláště v teplých oblastech. Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Lithospermum arvense L.

   
 • Kamzičník rakouský

  Vysoká vytrvalá bylina, dost častá u horských potoků a ve vlhkých lesích i na horských nivách. Je chráněná! Doba květu: červenec - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Doronicum austriacum JACQ.

   
 • Kandík psí zub

  Nižší vytrvalá bylina s podlouhlými cibulemi, vyskytující se vzácně na křovinatých a lesních stráních na Medníku při Sázavě... Doba květu: březen - duben Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Erythronium dens canis L.

   
 • Kapraď ostnitá (rakouská)

  Vyšší trsnatá kapradina, dost častá v humózních vlhkých lesích a na lesních světlinách. Doba květu: červenec - srpen Třída: Kapraďorosty Čeleď: Osladičovité Latinský název: Dryopteris austriaca (JACQ.) WOYN.

   
 • Kapraď samec

  Statná trsnatá kapradina s nálevkovitě rozloženými listy. Je to náš nejobecnější druh, rostoucí ve stinných lesích. Usušený... Doba květu: červen - září Třída: Kapraďorosty Čeleď: Osladičovité Latinský název: Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT.

   
 • Kapustka obecná

  Vyšší jednoletá nebo dvouletá bylina, častý plevel v zahradách, dále na rumištích, ve světlých lesích a v křovinách. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Lapsana communis L.

   
 • Karbinec evropský

  Vysoká vytrvalá bylina, velmi častá u vod v pobřežních houštinách, v příkopech, v rákosinách a v prameništích. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Lycopus europaeus L.

   
 • Kavyl péřitý (Ivanův)

  Vyšší trsnatá vytrvalá tráva, příznačná pro stepní stráně, s pérovitě chlupatými osinami. Teplomilný druh, známý u nás pod... Doba květu: duben - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Stipa joanis ČELAK.

   
 • Kavyl vláskovitý

  Vysoká trsnatá tráva, roztroušeně rostoucí na výslunných stráních a ve světlých lesích v teplejších oblastech. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Stipa capillata L.

   
 • Kerblík lesní

  Vytrvalá statná bylina, hojná na lukách, ve vlhkých lesích, v křovinách, v příkopech a jako plevel v zahradách. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Anthriscus silvestris (L.) HOFFM.

   
 • Klikva žoravina

  Keřík s poléhavými kmínky, roztroušeně rostoucí na rašelinách. Plody se sbírají a zavářejí jako brusinky. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Brusnicovité Latinský název: Oxycoccus quadripetalus GILIB.

   
 • Kmín luční

  Středně vysoká dvouletá bylina, dost obvyklá na lukách, pastvinách a mezích. Plodů se používá jako koření a v lékařství. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Carum carvi L.

   
 • Knotovka bílá

  Jednoletá až vytrvalá vyšší bylina, velmi častá na mezích, na lukách, ve vytrvalých pícninách u cest. Květy tohoto druhu... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Melandryum album GARCKE.

   
 • Knotovka lesní (červená)

  Vyšší vytrvalá bylina, rozšířená ve vlhčích lesích, zvláště v horách. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Melandryum rubrum (WEIG.) GARCKE.

   
 • Knotovka noční

  Středně vysoká jednoletá bylina, rostoucí roztroušeně jako polní plevel. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Melandryum nctiflorum FR.

   
 • Kociánek dvoudomý

  Nižší vytrvalá bylina, vytvářející většinou celé kolonie. Některé rostliny jsou jen samčí (většinou růžové až červené),... Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Antenaria dioica (L.) GAERTN.

   
 • Kohoutek luční

  Dvouletá až vytrvalá vyšší bylina, rostoucí na vlhkých lukách. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Lychnis flos-cuculi L.

   
 • Kokořík mnohokvětý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí ve stinných lesích a v křovinách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Polygonatum multiflorum (L.) ALL.

   
 • Kokořík přeslenatý

  Vyšší vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí v horských lesích a v křovinách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Polygonatum verticillatum (L.) ALL.

   
 • Kokoška pastuší tobolka

  Jednoletá nebo přezimující až 40 cm vysoká bylina, obecně rozšířená na rumištích, u cest a na lukách. Doba květu: po celý rok Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Capsella bursa pastoris (L.) MED.

   
 • Kokotice evropská

  Nezelená cizopasná rostlina, ovíjející se tenkými lodyhami a vytvářející velké kolonie na kopřivách, na chmelu a na některých... Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Kokoticovité Latinský název: Cuscuta europaea L.

   
 • Kokotice jetelová

  Většinou jednoletá oplétavá cizopasná bylina, vyskytující se na motýlokvětých rostlinách. Zvlášť nebezpečná je pro jetelové... Doba květu: červenec - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Kokoticovité Latinský název: Cuscuta trifolii BAB. et GIBS.

   
 • Kokrhel malokvětý (menší)

  Jednoletá, středně vysoká polocizopasná bylina, rostoucí na lukách, na pastvinách a na světlejších místech v lesích. Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Rhinanthus minor L.

   
 • Kokrhel větší

  Středně vysoká polocizopasná jednoletá bylina, roztroušeně rostoucí na vlhčích lukách. Je to zelená rostlina, kořenící v... Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Rhinanthus major EHR.

   
 • Kolenec rolní

  Jednoletá nebo ozimá nízká bylina, častá na písčitých polích, u cest a na pastvinách. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Spergula arvensis L.

   
 • Komonice bílá

  Vysoká dvouletá bylina, častá u cest, na pobřežních náplavech a na rumištích, rozšířená zvláště v teplejších oblastech.... Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Melilotus albus DESR.

   
 • Komonice lékařská

  Vysoká dvouletá bylina, častá na stráních, pastvinách, úhorech a rumištích, zvláště v teplejších polohách. Nať se používá... Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Melilotus officinalis (L.) LAM.

   
 • Koniklec horský (alpský)

  Nízká vytrvalá bylina s nápadnými květy, zdobící horské nivy a louky Krkonoš a Karpat. Je chráněná! Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Pulsatilla alpina (L.) SCHRANK.

   
 • Koniklec luční

  Vytrvalý ozdobný, středně vysoký druh, rozšířený na slunných kopcích a na skalnatých stepních stráních. Chráněný! Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Pulsatilla pratensis (L.) MILL.

   
 • Koniklec slovenský

  Velmi ozdobná, středně vysoká vytrvalá bylina, kvetoucí už v březnu a dubnu na kamenitých slunných stráních slovenských... Doba květu: březen - duben Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Pulsatilla slavica REUSS.

   
 • Konitrud lékařský

  Vytrvalá, středně vysoká bylina, roztroušeně rostoucí na vlhkých lukách, na březích vod a v příkopech. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Gratiola officinalis L.

   
 • Konopáč sadec

  Vysoká vytrvalá bylina, častá v lužních lesích, na pasekách, v příkopech a pobřežních houštinách. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Eupatorium cannabinum L.

   
 • Konopice polní

  Středně vysoká až vysoká jednoletá bylina, velmi častá v luzích, v křovinách, na polích a na rumištích. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Galeopsis tetrahit L.

   
 • Konopice pýřitá

  Středně vysoká jednoletá bylina, častá ve světlých vlhčích lesích, v křovinách, na stráních a na rumištích. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Galeopsis pubescens BESS.

   
 • Konopice rolní (širolistá)

  Jednoletá, středně vysoká bylina, častá jako plevel; roste i na pasekách a u cest. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Galeopsis ladanum L.

   
 • Konopice velkokvětá (zdobná)

  Středně vysoká jednoletá bylina, dost častá na pasekách, v lesích a v křovištích. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Galeopsis speciosa MILL.

   
 • Kontryhel (nepatrnec) rolní

  Nízká jednoletá nebo ozimá bylina s nenápadnými květy, častá na málo úrodných polích, na rumištích a v úhorech. Doba květu: duben - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Aphanes arvensis L.

   
 • Kontryhel obecný

  Většinou nižší vytrvalé a velmi mnohotvárné byliny, které se rozpadají v celou řadu drobných druhů. Rostou velmi hojně na... Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Alchemilla vulgaris L.

   
 • Konvalinka vonná

  Nižší vytrvalá bylina s příjemně vonnými květy, rostoucí dost hojně v lesích a v křovinách. Je to rostlina jedovatá. Lé... Doba květu: srpen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Convallaria majalis L.

   
 • Kopretina bílá

  Středně vysoká vytrvalá bylina, velmi hojná na lukách, mezích, ve stráních a ve světlejších lesích. Druh je dost proměnlivý,... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Chrysanthemum leucanthemum L.

   
 • Kopretina chocholičnatá

  Vytrvalá bylina, dost běžná ve světlých lesích a na křovinatých slunných stráních. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Chrysanthemum corymbosum L.

   
 • Kopretina řimbaba

  Středně vysoká vytrvalá bylina, pocházející ze střední Asie a u nás dost často pěstovaná v zahradách. Místy zplaňuje na... Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Chrysanthemum parthenium (L.) BERNH.

   
 • Kopretina vratič

  Vyšší vytrvalá bylina s úbory bez okrajových paprskovitých květů. Roste dost často na mezích, ve světlých lesích, na pasekách... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Chrysanthemum vulgare L.

   
 • Kopřiva dvoudomá

  Vyšší vytrvalá žahavá bylina, běžná v lužních lesích, ve vlhkých křoviscích, v silničních příkopech, na rumištích a u plotů.... Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Kopřivovité Latinský název: Urtica dioica L.

   
 • Kopřiva žahavka

  Nižší silně žahavá bylina, běžný (jednoletý) plevel na zahradách a rumištích. Doba květu: květen - listopad Třída: Dvouděložné Čeleď: Kopřivovité Latinský název: Urtica urens L.

   
 • Kopytník evropský

  Nízká vytrvalá bylina, která po rozemnutí voní kafrem a pepřem. Roste ve stinných lesích a v křovinách. Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Podražcovité Latinský název: Asarum europaeum L.

   
 • Korálice trojklanná

  Nižší vytrvalá nezelená bylina s korálovitě větveným oddenkem. Vyskytuje se vzácně jako saprofyt ve vlhčích listnatých lesích... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Coralliorhiza trifida CHAT.

   
 • Kosatec bezlistý

  Nižší vytrvalá bylina s krátkým hlízovitým oddenkem, dost vzácná na výslunných skálách a v travnatých stráních. Značně proměnlivý... Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Kosatcovité Latinský název: Iris aphylla L.

   
 • Kosatec dvoubarevný

  Středně vysoká vytrvalá bylina se silným oddenkem, rostoucí ve světlých hájích, na stepních lukách a na výslunných skálách... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Kosatcovité Latinský název: Iris variegata L.

   
 • Kosatec žlutý

  Statná vytrvalá bylina se silným oddenkem, rostoucí často na březích stojatých i tekoucích vod, v lesních tůních, na bažinatých... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Kosatcovité Latinský název: Iris pseudacorus L.

   
 • Kostival hlíznatý

  Vytrvalá, středně vysoká bylina, rostoucí porůznu v horských lesích, v luzích, v hájích a na mýtinách. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Symphytum tuberosum L.

   
 • Kostival lékařský

  Vyšší vytrvalá bylina, velmi častá v příkopech, na březích vod, na vlhkých lukách a na rumištích. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Symphytum officinale L.

   
 • Kostřava červená

  Středně vysoká vytrvalá, volně trsnatá tráva, běžně rozšířená na loukách, pastvinách, mezích, v suchých lesích a na nás... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca rubra L.

   
 • Kostřava luční

  Vyšší trsnatá vytrvalá tráva, hojná na lukách, na mezích a na lesních světlinách. Je to dobrá pícnina. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca pratensis HUDS.

   
 • Kostřava obrovská

  Statná vytrvalá trsnatá tráva, častá v lužních lesích, v křovinách a ve vlhkých hájích. Doba květu: červenec - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca gigantea (L.) VILL.

   
 • Kostřava ovčí

  Nižší vytrvalá trsnatá tráva rostoucí ve světlých lesích, na mezích a na slunných stráních. Roste většinou na nevápenitých... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca ovina L.

   
 • Kostřava přitvrdlá (tvrdá)

  Trsnatá, vytrvalá, středně vysoká tráva se štětinovitými zelenými listy, často rostoucí na slunných skálách, zvláště vá... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca duriuscula L.

   
 • Koukol polní

  Vysoká jednoletá bylina, často zaplevelující obilí i jiné plodiny. Semena jsou jedovatá. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Agrosthemma githago L.

   
 • Kozí brada větší (pochybná)

  Vysoká dvouletá bylina se silně ztloustlými stopkami úborů, rostoucí roztroušeně na slunných stráních, v lomech, na náspech... Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Tragopogon dubius SCOP.

   
 • Kozí brada východní

  Středně vysoká vytrvalá bylina, velmi častá na lukách, na pastvinách a na mezích, zvláště v teplejších oblastech. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Tragopogon orientalis L

   
 • Kozinec sladkolistý

  Statná a vytrvalá poléhavá bylina s lodyhami přes metr dlouhými, dost častá ve světlých lesích a křovinách. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Astragalus glycyphyllus L.

   
 • Kozlíček jarní (polníček)

  Nižší ozimá bylina, vyskytující se roztroušeně na travnatých stráních, na mezích, na náspech a v polích. Mladé listy se... Doba květu: duben - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Kozlíkovité Latinský název: Valerianella olitoria (L.) POLL.

   
 • Kozlíček zubatý

  Středně vysoká jednoletá bylina, často rostoucí jako plevel v polích, úhorech a náspech. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Kozlíkovité Latinský název: Valerianella dentata (L.) POLL.

   
 • Kozlík dvoudomý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, rostoucí na bažinatých lukách, ve slatinách, v rašeliništích a v příkopech. Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Kozlíkovité Latinský název: Valeriana dioica L.

   
 • Kozlík lékařský

  Vysoká vytrvalá bylina, dost běžně se vyskytující na vlhkých lukách, v pobřežních křovinách, v lužních lesích a na vlhkých... Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Kozlíkovité Latinský název: Valeriana officinalis L.

   
 • Krabilice chlupatá

  Středně vysoká vytrvalá bylina, často rostoucí ve vyšších polohách, ve vlhkých lesích, na březích potoků a na bažinatých... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Chaerophyllum hirsutum L.

   
 • Krabilice mámivá

  Vyšší jednoletá až dvouletá bylina, rostoucí často v pobřežních houštinách nebo na rumištích. Pozor, je jedovatá! Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Chaerophyllum temulum L.

   
 • Kropenáč vytrvalý

  Středně vysoký vytrvalý druh, roztroušeně rostoucí na lukách, zvláště horských, u vod a na prameništích. Chráněný! Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Swertia perennis L.

   
 • Krtičník hlíznatý

  Vyšší vytrvalá bylina, dost rozšířená v lesích, v pobřežních houštinách a ve křoví. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Scrophularia nodosa L.

   
 • Kručinka barvířská

  Středně vysoký polokeř rostoucí ve světlých lesích, na křovinatých stráních a v pastvinách Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Genista tinctoria L.

   
 • Kručinka německá

  Až půl metru vysoký trnitý polokeř, roztroušeně rostoucí ve světlých lesích, na pastvinách a ve stráních. Neroste na vápenitých... Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Genista germanica L.

   
 • Kruštík širolistý

  Středně vysoká vytrvalá bylina se silným oddenkem. Roste roztroušeně v lesích a v křovinách. Chráněný! Doba květu: červen - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Epipactis helleborine (L.) CR.

   
 • Křehkýš vodní

  Vytrvalá, zřídka jednoletá bylina, středně vysoká, častá na vlhkých místech v lesích a v křovinách. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Malachium aquaticum (L.) FR.

   
 • Křen polní (selský)

  Vytrvalá mohutná bylina s tlustým masitým kořenem. Často se pěstuje na zahradách a v polích. Místy na březích řek a ve vlhkých... Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Armoratia rusticana G. M. et SCH.

   
 • Křivatec žlutý

  Nízká vytrvalá cibulkovité rostlina, hojná v lužních lesích, v hájích, na vlhkých lukách a v trávnících. Doba květu: březen - duben Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Gagea lutea (L.) KER. GAWL.

   
 • Kuklík horský (kuklice horská)

  Nižší vytrvalý vysokohorský druh, rostoucí u nás v Krkonoších a v Karpatech. Chráněný! Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Sieversia montana (L.) R. BR.

   
 • Kuklík obecný (městský)

  Středně vysoký vytrvalý druh, velmi často rostoucí v lužních lesích, v křovinách, na rumištích a v zahradách Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Geum urbanum L.

   
 • Kuklík potoční

  Vyšší vytrvalý druh, rostoucí porůznu při potocích a na vlhkých lukách, zvláště v hornatějších polohách. Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Růžovité Latinský název: Geum rivale L.

   
 • Kuřinka červená

  Nízká poléhavá jednoletá až vytrvalá bylina, vytvářející dost velké trsy. Roste hojně na písčinách, na rumištích, v polích... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Spergularia rubra PRESL.

   
 • Kyčelnice cibulkatá

  Vytrvalá nižší bylina, rozšířená ve stinných horských lesích, zvláště v bukových. V paždí listů vyrůstají tmavofialové rozmnožovací... Doba květu: duben - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Dentaria bulbifera L.

   
 • Kyčelnice devítilistá

  Vytrvalá, středně vysoká bylina, roztroušeně rostoucí ve stinných lesích, nejčastěji na vápnitých půdách. Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Dentaria enneaphyllos L.

   
 • Kýchavice Lobelova

  Statná vytrvalá bylina se zelenavým okvětím. Roste na lukách a v nivách horského a vysokohorského stupně. Léčivka! Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Veratrum lobelianum BERNH.

   
 • Kyprej obecný (vrbice)

  Vysoká vytrvalá bylina, která má ráda vlhko, je častá v pobřežních křovinách, na vlhkých lukách a v bažinách. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Kyprejovité Latinský název: Lythrum salicaria L.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas