Řazení podle počátečních písmen

B C Č D F H J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž
  P
 • Pampeliška podzimní

  Nízká až středně vysoká vytrvalá bylina, velmi častá na lukách, úhorech, rumištích a pastvinách. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Leontodon autumnalis L.

   
 • Pampeliška srstnatá

  Nižší vytrvalá bylina, běžná na trávnících, loukách, mezích a u cest. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Leontodon hispidus L.

   
 • Papratka samičí

  Statná trsnatá kapradina, velmi hojná ve vlhkých lesích, na skálách a v roklinách. Doba květu: červenec - září Třída: Kapraďorosty Čeleď: Osladičovité Latinský název: Athyrium filix-femina L.

   
 • Pastinák obecný (setý)

  Vyšší dvouletá bylina, rostoucí často na lukách, na mezích, na pastvinách a v pobřežních houštinách. Bývá i pěstován jako... Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Pastinaca sativa L.

   
 • Pavinec obecný (horský)

  Dvouletá, středně vysoká bylina, častá na slunečných písčitých, kamenitých místech, vřesovištích a ve světlých lesích, zvláště... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Zvonkovité Latinský název: Jasione montana L.

   
 • Pěchava vápnomilná

  Středně vysoká trsnatá vytrvalá tráva, roztroušeně rostoucí po skalách a ve stráních, většinou na vápencových podkladec... Doba květu: březen - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Sesleria calcaria (PERS.) OPIZ.

   
 • Pelyněk černobýl

  Vysoká vytrvalá bylina, běžně rostoucí na rumištích, u cest, v příkopech a v lomech. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Artemisia vulgaris L.

   
 • Pelyněk ladní

  Středně vysoká vytrvalá bylina až polokeř, roztroušeně rostoucí na slunných stráních, na mezích, v písčinách a ve skalách... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Artemisia campestris L.

   
 • Pelyněk pravý

  Středně vysoká vytrvalá, hořce chutnající bylina, častá zvláště v teplejších oblastech na skalách, ve stráních, v písčinách... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Artemisia absinthum L.

   
 • Penízek prorostlý

  Nízká jednoletá rostlina, rostoucí na prosluněných stráních, na úhorech i v polích, a to hlavně v teplejších krajích. Doba květu: březen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Thlaspi perfoliatum L.

   
 • Penízek rolní

  Středně vysoká jednoletá bylina, všeobecně rozšířená u polí, cest a na rumištích. Doba květu: březen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Thlaspi arvense L.

   
 • Pětiprstka žežulník

  Středně vysoká vytrvalá bylina s prstnatě dělenými hlízami. Dost častá na lukách, ve světlých listnatých lesích, v křovinách,... Doba květu: květen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Gymnadenia conopea (L.) R. BR.

   
 • Pěťour brvitý (srstnatý)

  Středně vysoká jednoletá bylina, podobná pěťouru malokvětému, ale s chlupatými lodyhami a listy. Pochází ze Střední Ameriky... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Galinsoga quadriradiata RUIZ. et PAV.

   
 • Pěťour malokvětý

  Středně vysoká jednoletá bylina pochází z Jižní Ameriky a u nás v posledních letech zplaněla. Je častá na rumištích, v zahradách... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Galinsoga parviflora CAV.

   
 • Pcháč bahenní

  Dvouletá vysoká bylina, velmi hojná na vlhkých lukách, v rašelinách, na prameništích a na březích vod. Doba květu: srpen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Cirsium palustre (L.) SCOP.

   
 • Pcháč kopinatý (obecný)

  Vysoká dvouletá bylina, rozšířená na rumištích, ve světlých lesích, na pasekách, na březích vod, v pastvinách a na polí... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Cirsium vulgare (SAVI) TENORE

   
 • Pcháč nízký (bezlodyžný)

  Nižší vytrvalá bylina, rozšířená v teplých oblastech na suchých lukách, na pastvinách a ve světlých lesích. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Cirsium acaule (L.) SCOP.

   
 • Pcháč oset

  Vysoká vytrvalá bylina, obecná coby plevel v polích, v příkopech a na rumištích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Cirsium arvense (L.) SCOP.

   
 • Pcháč potoční

  Vysoká vytrvalá bylina, rostoucí zvláště v horském pásmu na vlhkých lukách, na prameništích a v příkopech. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Cirsium rivulare (JACQ.) ALL.

   
 • Pcháč různolistý

  Vysoká vytrvalá bylina, rostoucí roztroušeně na horských vlhkých lukách a v mokřinách. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Cirsium heterophyllum (L.) ALL.

   
 • Pcháč šedý

  Vysoká vytrvalá bylina, obecná na vlhčích lukách, v příkopech a v bažinách, hlavně v teplejších oblastech. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Cirsium canum (L.) ALL.

   
 • Pcháč zelinný

  Vysoká vytrvalá bylina, rozšířená na březích vod, v mokřadlech, na vlhkých lukách a v lužních lesích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Cirsium oleraceum (L.) SCOP.

   
 • Pilát lékařský

  Středně vysoká vytrvalá, zřídka dvouletá bylina, roztroušeně rostoucí na výslunných travnatých stráních a na mezích, zvláště... Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Anchusa officinalis L.

   
 • Pipla osmahlá

  Středně vysoká vytrvalá bylina, vzácně rostoucí na suchých mezích a ve stráních v teplejších oblastech. Barva květů bývá... Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Nonnea pulla (L.) DC.

   
 • Písečnice douškolistá

  Drobná jednoletá až dvouletá bylina, hojná na polích, v úhorech a na výslunných stepních stráních. Doba květu: květen - listopad Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Arenaria serpyllifolia L.

   
 • Pižmovka obecná (mošusová)

  Vytrvalá a útlá, po pižmu páchnoucí bylina, rozšířená ve vlhkých hájích a v křoviskách. Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pižmovkovité Latinský název: Adoxa moschatellina L.

   
 • Plamének plotní

  Vytrvalá liána, šplhající po stromech a po křovinách ve vlhkých lesích, zvláště lužních. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Clematis vitalba L.

   
 • Plamének přímý

  Vytrvalá vysoká bylina, rostoucí roztroušeně v lesích teplejších oblastí, hlavně na vápenitých půdách. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Clematis recta L.

   
 • Plavín leknínovitý

  Vytrvalá vodní bylina s lodyhami až metr dlouhými, rostoucí velmi porůznu ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Nymphoides peltata (GMEL.) KTZE.

   
 • Plavuň obecná (vidlačka)

  Vytrvalá rostlina s vidličnatě rozvětvenými lodyhami a s výtrusonosnými listy v klasech, vyrůstajících na konci lodyh. Roste... Doba květu: červen - srpen Třída: Kapraďorosty Čeleď: Plavuňovité Latinský název: Lycopodium clavatum L.

   
 • Plevel okoličnatý

  Nízká ozimá bylina se sivozelenými listy, hojná na polích, ve stepích, na rumištích a ve světlých lesích. Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Holosteum umbellatum L.

   
 • Plicník lékařský

  Vytrvalá, středně vysoká bylina se skvrnitými nebo tmavě zelenými listy. Roste dost často v hájích a ve světlých humózních... Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Pulmonaria officinalis L.

   
 • Podběl obecný

  Nízká vytrvalá bylina s plazivými oddenky. Květnaté lodyhy se objevují záhy zjara před listy. Roste ve vlhkých, těžkých... Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Tussilago farfara L.

   
 • Podbělice alpinská (alpská)

  Vytrvalá nižší bylina, častá na vysokohorských holinách a v nejvyšším pásmu lesním. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Homogyne alpina (L.) CASS.

   
 • Podbílek šupinatý

  Nízká vytrvalá rostlina, cizopasící na kořenech listnatých stromů, zvláště olší. Pomocí přísavek se přisává k hostitelskému... Doba květu: duben - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Zárazovité Latinský název: Lathraea squamaria L.

   
 • Podražec obecný (křovištní)

  Středně vysoká vytrvalá a nepříjemně páchnoucí bylina, rozšířená v teplých oblastech ve světlých lesích a v křovinách. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Podražcovité Latinský název: Aristolochia clematis L.

   
 • Poháňka hřebenitá

  Středně vysoká vytrvalá trsnatá tráva, častá na sušších lukách, na pastvinách a ve světlých lesích. Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Cynosurus cristatus L.

   
 • Pohanka střelovitá

  Jednoletá vyšší bylina, pocházející ze střední Asie a už od 15. století hojně pěstovaná v Evropě jako obilnina nebo pícnina.... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Fagopyrum sagittatum GILIB.

   
 • Pomněnka chudokvětá

  Nižší vytrvalá bylina, častá u potoků, vod a na bažinatých lukách. Tento druh patří do příbuzenstva pomněnky bahenní, která... Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Myosotis laxiflora RCHB.

   
 • Pomněnka lesní

  Vytrvalá nebo dvouletá nižší bylina, dost častá ve vlhkých lesích a na mýtinách. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Myosotis silvatica (EHRH.) HOFFM.

   
 • Pomněnka rolní

  Jednoletá až dvouletá nižší bylina, častá jako plevel a dále na úhorech, na rumištích, v křovinách a na pastvinách. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Myosotis arvensis (L.) HILL.

   
 • Popenec obecný (břečťanolistý)

  Nižší vytrvalá bylina s poléhavými lodyhami, velmi hojná na mezích, na lukách, v křovinách a v lesích. Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Glechoma hederacea L.

   
 • Posed bílý

  Vysoká vytrvalá popínavá bylina s řepovitě ztloustlým kořenem, rostoucí v plotech a v křovinách. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Tykvovité Latinský název: Bryonia alba L.

   
 • Prasetník (náholník) jednoúborný

  Nápadná vytrvalá, středně vysoká bylina s velkými úbory, zdobící louky, hole a nivy Sudet a Karpat. Je chráněná. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Achyrophorus uniflorus (WILL.) BL. et FINGH.

   
 • Prasetník kořenatý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, dost hojná na trávnících, mezích a ve světlých lesích. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Hypochoeris radicata L.

   
 • Prha chlumní (arnyka)

  Středně vysoká vytrvalá bylina, rozšířená hlavně v horách na lukách, na pastvinách, v rašeliništích, ve vřesovištích a ve... Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Arnica montana L.

   
 • Prlina rolní

  Jednoletá až dvouletá nižší, štětinatě chlupatá bylina, roztroušeně rostoucí v teplých oblastech na polích, na úhorech a... Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Lycopsis arvensis L.

   
 • Prorostlík srpkovitý

  Středně vysoká až vyšší vytrvalá bylina, dost častá na výslunných stráních, ve světlých lesích, hlavně v teplých oblastech.... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Bupleurum falcatum L.

   
 • Protěž alpská (plesnivec alpský)

  Vytrvalá nízká bylina rostoucí na vápencových skálách Karpat. V ostatních horách bývá někdy také vysazována a zplaňuje.... Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Leontopodium alpinum CASS.

   
 • Protěž bažinná (močálová)

  Nízká jednoletá bylina, velmi hojná na zaplavovaných březích vod, ve vlhkých polích a v příkopech. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Gnaphalium uliginosum L.

   
 • Protěž lesní

  Středně vysoká vytrvalá bylina, často rostoucí ve světlých lesích, na pasekách, pastvinách a suchých loukách. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Gnaphalium silvaticum L.

   
 • Průtržník lysý

  Nízká jednoletá až vytrvalá bylina, vytvářející k zemi přitisklé trsy. Roste na písčitých stanovištích, na pastvinách, na... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Herniaria glabra L.

   
 • Prvosenka jarní

  Nižší vytrvalá bylina, rostoucí ve světlých hájích, v křovinách a na lukách. Léčivka! Doba květu: duben - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Prvosenkovité Latinský název: Primula veris L.

   
 • Prvosenka nejmenší

  Nizoučká ozdobná vytrvalá bylina, vytvářející husté kobercovité trsy ve vysokých polohách Krkonoš a Karpat. Chráněná! Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Prvosenkovité Latinský název: Primula minima L.

   
 • Prvosenka vyšší

  Nízká vytrvalá bylina, častá na lukách a ve světlých lesích, zvláště v horských oblastech. Léčivka! Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Prvosenkovité Latinský název: Primula elatior (L.) HILL.

   
 • Pryskyřník bambulinatý (hlíznatý)

  Středně vysoká vytrvalá rostlina, dole s nápadně ztloustlými lodyhami, častá na suchý lukách, na mezích, na výslunných pahorcích.... Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus bulbosus L.

   
 • Pryskyřník kosmatý

  Vyšší vytrvalá bylina, rostoucí roztroušeně po vlhkých listnatých lesích, zvláště v podhorských. Je jedovatý! Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus lanuginosus L.

   
 • Pryskyřník lítý

  Jednoletá až dvouletá bylina, vysoká až půl metru, rostoucí roztroušeně na březích rybníků a na bahnitých místech. Je jedovatá... Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus sceleratus L.

   
 • Pryskyřník omějolistý

  Vysoký vytrvalý pryskyřník s bílými květy. Je to druh z horských lesů a z vysokých hor, který roste u potoků a na alpských... Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus aconitifolius L.

   
 • Pryskyřník plamének

  Středně vysoká bylina, častá na vlhkých lukách, v bažinách i ve vlhkých lesích. Celá rostlina chutná ostře a je jedovatá.... Doba květu: červen až říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus flammula L.

   
 • Pryskyřník plazivý

  Středně vysoká vytrvalá bylina s plazivými kořenícími výběžky. Je rozšířený na vlhkých stanovištích, často i zastíněných.... Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus repens L.

   
 • Pryskyřník prudký

  Vytrvalá středně vysoká bylina, obecně rozšířená na lukách a na travnatých místech. Je jedovatý! Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus acer L.

   
 • Pryskyřník rolní

  Jednoletý, středně vysoký polní plevel, rostoucí roztroušeně zvláště na hlinitých půdách. Je jedovatý! Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus arvensis L.

   
 • Pryskyřník veliký

  Vysoký vytrvalý druh s květy o průměru až 4 cm. Roztroušeně roste na okrajích rybníků a u vod. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus lingua L.

   
 • Pryskyřník zlatožlutý

  Vytrvalá, středně vysoká bylina s různotvarými listy. Přízemní jsou okrouhle ledvinovité a řapíkaté, lodyhové jsou dlanitosečné,... Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Ranunculus auricomus L.

   
 • Pryšec drobný

  Tato nízká jednoletá bylina roste jako plevel v polích a dále na úhorech a rumištích, zvláště v teplejších oblastech. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia exigua L.

   
 • Pryšec chvojka (chvojkový)

  Nižší vytrvalá bylina, velmi hojná v teplejších oblastech na pastvinách, na návrších, v písčinách, ve stepích a na mezí... Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia cyparissias L.

   
 • Pryšec kolovratec

  Středně vysoká jednoletá bylina, velmi obvyklá v zahradách, na rumištích i v polích. Doba květu: září - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia helioscopia L.

   
 • Pryšec mandloňovitý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, rostoucí izolovaně ve lesích, zvláště v horských, kde je dostatek stínu. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia amygdaloides L.

   
 • Pryšec obecný

  Středně vysoká vytrvalá bylina, na kterou lze narazit na lukách nebo v silničních příkopech. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia esula L.

   
 • Pryšec okrouhlý

  Nižší jednoletá bylina roste jako plevel v zahradách a řidčeji i na polích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia peplus L.

   
 • Přeslička bahenní

  Vytrvalá oddenkovitá rostlina, vytvářející jen jeden typ lodyh jednoduše přeslenitě větvených, zelených a zakončených výtrusným... Doba květu: květen - září Třída: Kapraďorosty Čeleď: Přesličkovité Latinský název: Equisetum palustre L.

   
 • Přeslička lesní

  Středně vysoká, vytrvalá výtrusná rostlina. V mládí má lodyhy nezelené, plodné; později zezelenají a v pravidelných přeslenech... Doba květu: duben - červen Třída: Kapraďorosty Čeleď: Přesličkovité Latinský název: Equisetum silvaticum L.

   
 • Přeslička rolní

  Vytrvalá výtrusná rostlina, středně vysoká, s dlouhými podzemními oddenky. Velmi často roste na loukách, v lesích, u vod... Doba květu: březen - duben Třída: Kapraďorosty Čeleď: Přesličkovité Latinský název: Equisetum arvense L.

   
 • Psárka luční

  Vysoká, slabě trsnatá tráva, hojná na vlhčích lukách, v příkopech a v lužních lesích. Je to cenná pícnina. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Alopecurus pratensis L.

   
 • Psineček bílý (výběžkatý)

  Nižší vytrvalá, dlouze výběžkatá tráva, rostoucí v trávnících, na vlhkých lukách, na pastvinách, při březích vod, v příkopech... Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Agrostis stolonifera L.

   
 • Pstroček dvoulistý

  Nízká vytrvalá bylina, dost častá v lesích, v luzích, v křovinách a na lesních lukách. Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Majanthemum bifolium (L.) SCHM.

   
 • Pšeníčko rozkladité

  Statná vytrvalá výběžkatá tráva, dost častá ve stinných vlhčích lesích. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Milium effusum L.

   
 • Ptačinec trávolistý

  Středně vysoká vytrvalá rostlina s chabými lodyhami, častá na vlhčích lukách, na pasekách a v příkopech. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Stellaria graminea L.

   
 • Ptačinec velekvětý

  Vytrvalá nižší bylina, vytvářející celé kolonie v hájích a v křovinách. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Stellaria holostea L.

   
 • Ptačinec žabinec

  Nízký jednoletý nebo dvouletý druh, rostoucí na vlhčích půdách a jako plevel v zahradách i na polích. Za zelena poskytuje... Doba květu: březen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Stellaria media (L.) VILL.

   
 • Puchýřník křehký

  Nižší vytrvalá kapradina, velmi častá na stinných skálách, na zdech a ve vlhkých lesích. Doba květu: červen - září Třída: Kapraďorosty Čeleď: Osladičovité Latinský název: Cystopteris fragilis L.

   
 • Pumpava obecná (rozpuková)

  Jednoletá až dvouletá nízká bylina s poléhavými lodyhami, které vytvářejí kruhovité trsy. Je hojná na mezích, v polích,... Doba květu: březen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Kakostovité Latinský název: Erodium cicutarium (L.) HÉR.

   
 • Pupalka obecná

  Dvouletá vysoká bylina severoamerického původu. U nás zdomácněla na železničních náspech, na březích vod, na písčinách a... Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pupalkovité Latinský název: Oenothera biennis L.

   
 • Pupava bílá (bezlodyžná)

  Vytrvalá nízká bylina s velkými úbory o průměru až 15 cm. Roste na suchých lukách, v pastvinách, na mezích a na výslunných... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Carlina acaulis L.

   
 • Pupava obecná

  Středně vysoká, většinou dvouletá bylina, rostoucí na pastvinách, ve světlých lesích a na výslunných stráních. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Carlina vulgaris L.

   
 • Puškvorec obecný

  Vyšší vytrvalá, silně aromatická vodní a bažinná rostlina, pocházející z Asie. U nás je značně rozšířená, nepřináší plody... Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Árónovité Latinský název: Acorus calamus L.

   
 • Pýr (pýrovník) psí

  Vysoká a vytrvalá tráva živě zelené barvy, rostoucí trsovitě ve stinných lesích, v pobřežních křovinách a v luzích. Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Roegneria canina (L.) NEVSKI.

   
 • Pýr plazivý

  Vytrvalá vysoká tráva s dlouhými plazivými oddenky, rostoucí jako obtížný plevel na polích a v zahradách, na rumištích,... Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Elytrigia repens (L.) DESV.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas