Řazení podle počátečních písmen

B C Č D F H J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž
  R
 • Radyk prutnatý (sítinovitý)

  Vysoká dvouletá bylina, rostoucí na písčitých polích, mezích, u cest a na slunných stráních v teplejších oblastech. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Chondrilla juncea L.

   
 • Rákos obecný

  Statná vytrvalá šedozelená tráva, rostoucí na okrajích stojatých vod a v bažinných lukách. Doba květu: červen - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Phragmites communis TRIN.

   
 • Rdesno blešník

  Dost statná jednoletá bylina, hojná na obnažených dnech rybníků, na vlhkých polích, v příkopech a na rumištích. Je to druh... Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Persicaria lapathifolia (L.) S. F. GRAY.

   
 • Rdesno červivec

  Jednoletá, středně vysoká bylina, rostoucí na obnažených dnech vod, v příkopech a jako plevel na vlhkých polích. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Persicaria vulgaris WEBB. et MOQU.

   
 • Rdesno hadí kořen (hadí kořen větší)

  Vysoká vytrvalá bylina, častá na vlhkých lukách a v rašelinách, zvláště ve vyšších polohách. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Bistorta major S. F. GRAY.

   
 • Rdesno menší

  Středně vysoká jednoletá bylina, hojná na březích vod, ve vlhkých příkopech, v bažinách a i jako polní plevel. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Polygonum minus HUDS.

   
 • Rdesno obojživelné

  Středně vysoká vytrvalá bylina s plazivým oddenkem. Vytváří dva naprosto odchylné typy. Ve vodě žijící rostliny mají plovoucí,... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Persicaria amphibia (L.) S. et GRAY.

   
 • Rdesno peprník

  Vyšší jednoletá bylina palčivé chuti, dost rozšířená na obnažených dnech vod, na lesních cestách, v mokřinách a ve vlhkých... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Persicaria hydropiper (L.) OPIZ.

   
 • Rdesno ptačí (truskavec)

  Jednoletá bylina s poléhavými lodyhami, velmi hojná na rumištích, v polích, u cest a ve dlažbě chodníků. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Polygonum aviculare L.

   
 • Rdest kadeřavý

  Vytrvalá bylina s lodyhami až 2 metry dlouhými a s kadeřavými listy vesměs ponořenými. Ve velkém množství pokrývá hladiny... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Rdestovité Latinský název: Potamogeton crispus L.

   
 • Rdest vzplývavý (plovoucí)

  Vytrvalá bylina s hořejšími listy kožovitými, ve vodě vzplývajícími. Velmi častá v mírně tekoucích vodách a v rybnících. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Rdestovité Latinský název: Potamogeton natans L.

   
 • Rezeda žlutá (rýt žlutý)

  Jednoletá až vytrvalá, středně vysoká bylina, dost častá v teplých oblastech na rumištích, na náspech, v lomech, u cest... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rýtovité Latinský název: Reseda lutea L.

   
 • Rmen barvířský

  Středně vysoká dvouletá až vytrvalá bylina s ozdobnými zlatožlutými úbory. Roste roztroušeně na slunných stráních, na skalách... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Anthemis tinctoria L.

   
 • Rmen rakouský

  Jednoletá až ozimá, středně vysoká bylina, častá na úhorech, mezích, náspech a v polích, zvláště v teplejších oblastech. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Anthemis austriaca JACQ.

   
 • Rmen rolní

  Středně vysoká jednoletá nebo ozimá bylina. Je to obecný plevel na polích, rumištích a okrajích cest. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Anthemis arvensis L.

   
 • Rmen smrdutý

  Středně vysoká jednoletá bylina, obecná na návsích, rumištích a v příkopech. Po rozemnutí nepříjemně páchne. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Anthemis cotula L.

   
 • Rosnatka okrouhlolistá

  Vytrvalá, 10 až 20 cm vysoká bylina, výskytem vázaná ponejvíce na rašeliniště s velmi malým obsahem vápna. Je to jedna z... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rosnatkovité Latinský název: Drosera rotundifolia L.

   
 • Rozchodnice růžová

  Středně vysoká chráněná bylina, rostoucí pouze na kamenitých stráních Krkonoš, Jeseníků a Karpat. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Tučnolisté Latinský název: Rhodiola rosea L.

   
 • Rozchodník bílý

  Nízká vytrvalá bylina, rostoucí na slunečných skálách, mezích a zdech. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Tučnolisté Latinský název: Sedum album L.

   
 • Rozchodník ostrý

  Nízká vytrvalá bylina, hojná na suchých stráních, pahorcích, slunných skálách a v písčinách. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Tučnolisté Latinský název: Sedum acre L.

   
 • Rozchodník tenkolistý (boloňský)

  Nízká vytrvalá bylina, rozšířená na vyprahlých místech, jakými jsou především skály, písčiny a pahorky. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Tučnolisté Latinský název: Sedum boloniense L.

   
 • Rozchodník veliký

  Vyšší vytrvalá bylina s kořeny řepovitého tvaru. Roste na skálách, v sutích, ve světlých lesích a na zdech. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Tučnolisté Latinský název: Sedum maximum HOFFM.

   
 • Rozpuk jízlivý

  Vysoká vytrvalá bylina, rostoucí v mělkých vodách, na bahnitých březích a ve vlhkých luzích. Prudce jedovatý! Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Cicuta virosa L.

   
 • Rozrazil břečťanolistý

  Nízká ozimá nebo jednoletá bylina s poléhavými lodyhami, velmi hojná ve vlhkých lesích, na lukách, v zahradách, na rumištích... Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica hederifolia L.

   
 • Rozrazil douškolistý

  Nízká vytrvalá bylina s poléhavými a kořenícími lodyhami, rostoucí často na travnatých místech, na rumištích a u cest. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica serpyllifolia L.

   
 • Rozrazil drchničkovitý

  Středně vysoká vytrvalá bylina běžně rostoucí na březích stojatých vod, v příkopech a u potoků. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica anagallis L.

   
 • Rozrazil klasnatý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, dosti častá - zvláště v teplých oblastech - na slunných stráních a ve světlých lesích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica spicata L.

   
 • Rozrazil lékařský

  Poléhavá vytrvalá bylina s lodyhami přitisknutými k zemi; nejsnáze na ni lze narazit ve světlých lesích, na sušších lukách... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica officinalis L.

   
 • Rozrazil ožankolistý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, roztroušená ve světlých lesostepních hájích a na slunných svazích v teplých oblastech. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica teucrium L.

   
 • Rozrazil perský

  Nízká jednoletá nebo ozimá bylina, velmi hojná na rumištích a jako plevel v polích i v zahradách. Doba květu: březen - listopad Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica persica POIR.

   
 • Rozrazil potoční

  Tato středně vysoká vytrvalá bylina je rozšířená v potocích, v prameništích, na březích vod a ve vlhkých příkopech. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica beccabunga L

   
 • Rozrazil rezekvítek

  Nižší vytrvalá bylina, často roste na loukách, pastvinách, mezích, ve světlých lesích a v křoví. Doba květu: duben - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica chamaedrys L.

   
 • Rozrazil rolní

  Jednoletá až ozimá nízká bylina z polí, v úhorů, travnatých míst a rumišť. Jednotlivě kvete až do podzimu. Doba květu: duben - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica arvensis L.

   
 • Rozrazil rozprostřený

  Nižší vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí na slunných stráních, na pastvinách a u cest, zvláště v teplejších oblastec... Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica prostrata L.

   
 • Rozrazil trojprstý

  Nízký ozimý plevel, častý na polích, v úhorech a na travnatých místech. Zjara po dešti charakteristicky páchne. Doba květu: březen - duben Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Veronica triphyllos L.

   
 • Rožec polní (rolní)

  Nízká vytrvalá bylina, vytvářející husté trsy, obecná na mezích, v trávnících a na výslunných stráních. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Cerastium arvense L.

   
 • Rožec trsnatý

  Nízká nenápadná bylina, obecná na lukách, v polích a v travnatých porostech. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Cerastium vulgatum L.

   
 • Rukev bahenní (islandská)

  Jednoletá až dvouletá, středně vysoká bylina, častá na obnažených půdách rybníků a řek, na vlhkých polích a na rumištíc... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Rorippa islandica (OEDER) BOR.

   
 • Rukev lesní

  Nižší vytrvalá rostlina, místně se rozšiřující výběžky z kořenů. Je častá zvláště na písčitých březích vod, na vlhkých,... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Rorippa silvestris (L.) BESSER.

   
 • Rukev obojživelná

  Vysoká vytrvalá bahenní nebo vodní rostlina, rostoucí na březích stojatých nebo mírně tekoucích vod. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Rorippa amphibia (L.) BESSER.

   
 • Rulík jedovatý (zlomocný)

  Statná vytrvalá bylina, dost vzácná v lesích a na pasekách, zvláště ve vyšších polohách. V lékařství se používá listů a... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Lilkovité Latinský název: Atropa bella donna L.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas