Řazení podle počátečních písmen

B C Č D F H J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž
  S
 • Samorostlík klasnatý

  Vyšší vytrvalá bylina s lesklými černými bobulemi, často rostoucí ve stinných listnatých lesích, zvláště v bukových. Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Actaea spicata L.

   
 • Sasanka hajní

  Nízká vytrvalá bylina, obecně rozšířená v lesích a někdy i na lesních lukách. Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Anemone nemorosa L.

   
 • Sasanka lesní

  Vytrvalá nižší ozdobná bylina. Je to druh teplomilný, rostoucí vzácně na stepích a v lesostepích. Je chráněná! Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Anemone silvestris L.

   
 • Sasanka narcisokvětá

  Středně vysoká vytrvalá ozdobná bylina, rostoucí na horských lukách Krkonoš, Jeseníků a Karpat. Je chráněná! Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Anemone narcissiflora L.

   
 • Sasanka pryskyřníkovitá

  Nižší vytrvalá bylina s plazivýcm oddenkem, rostoucí ve stinných a vlhkých lesích a často i na zastíněných lukách. Doba květu: březen - květen Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Anemone ranunculoides L.

   
 • Sedmikrása chudobka

  Vytrvalá nízká bylina, obecná na všech travnatých místech. V zahradnictví byly z tohoto druhu vypěstovány velkoúborné formy.... Doba květu: březen - listopad Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Bellis perennis L.

   
 • Sedmikvítek obecný (evropský)

  Nízká vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí v lesích a na rašelinách v horských krajích. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Prvosenkovité Latinský název: Trientalis europaea L.

   
 • Silenka bezlodyžná

  Nízká vysokohorská, hustě trsnatá bylina s velmi krátkými lodyhami. Roste na skálách, v sutích a na horských lukách vysokých... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Silene acaulis L.

   
 • Silenka nadmutá (obecná)

  Vyšší vytrvalá rostlina, hojná v travnatých porostech, na mezích, v příkopech, na lukách a na stráních. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Silene inflata (SALISB.) SM.

   
 • Silenka nící

  Vytrvalá vyšší bylina, rostoucí na suchých kamenitých stráních a ve světlých lesích. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Silene nutans L.

   
 • Silenka ušnice

  Vyšší dvouletá až vytrvalá bylina s jednoduchou přímou lodyhou a s latnatým květenstvím. Roste roztroušeně na pískách, na... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Silene otites (L.) WIB.

   
 • Sítina článkovaná

  Středně vysoká vytrvalá bylina, častá v příkopech, v bažinách na vlhkých lukách a na obnažených dnech vod. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus articulatus L.

   
 • Sítina klubkatá

  Statná vytrvalá, hustě trsnatá rostlina s klubkovitě staženým květenství. Roste často na mokrých lukách, při prameništích... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus conglomeratus L.

   
 • Sítina rozkladitá

  Statná, hustě trsnatá vytrvalá bylina, obecná na vlhkých lukách, na pastvinách, v bažinách a při březích vod. Doba květu: červen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus effusus L.

   
 • Sítina trojklanná

  Nižší, hustě trsnatá vytrvalá bylina, dost častá ve vysokohoří na kamenitých svazích a holích. V létě jsou její porosty... Doba květu: červenec - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus trifidus L.

   
 • Sítina žabí

  Nízká jednoletá, světle zelená a hustě trsnatá bylina s niťovitými lodyhami, obyčejně do kruhu rozloženými. Roste na bahnitých... Doba květu: červen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus bufonius L.

   
 • Skřípina lesní

  Vyšší vytrvalá výběžkatá bylina, častá na bahnitých lukách, na prameniskách a ve slatinách. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Scripus silvaticus L.

   
 • Skřípina mořská (kamyšník přímořský)

  Vysoká výběžkatá vytrvalá bylina, velmi častá v mělkých vodách, v močálech a v tůních. Doba květu: červen - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA.

   
 • Skřípinec jezerní

  Vysoká vytrvalá, živě zelená bylina, hojná na okrajích vod a v bahnitých lukách. Doba květu: červen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Schoenoplectus lacuster (L.) PALLA.

   
 • Skřípinka zmáčknutá

  Nízká vytrvalá nenápadná bylina trávovitého vzhledu s plazivými oddenky, dost častá na bažinatých lukách, na mokrých cestách... Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Blysmus compressus (L.) PANZ.

   
 • Sléz lesní

  Dvouletá až vytrvalá bylina, vysoká asi půl metru i více. Objevuje se u cest, na rumištích a na suchých lukách v teplejších... Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Slézovité Latinský název: Malva silvestris L.

   
 • Sléz nizounký

  Druh podobný slézu přehlíženému lišící se však od něho nenápadnými květy. Roste v teplejších oblastech podle cest a na ... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Slézovité Latinský název: Malva pusilla L.

   
 • Sléz pižmový

  Vyšší vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí na suchých lukách, v křovinách, na železničních náspech a při okrajích cest.... sléz léčivý (Malva alcea L.), který však nevoní. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Slézovité Latinský název: Malva moschata L.

   
 • Sléz přehlížený

  Jednoletá až vytrvalá nižší bylina s kruhovitě rozloženými trsy položených lodyh, velmi hojná u cest, na rumištích i v ... Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Slézovité Latinský název: Malva neglecta WALLR.

   
 • Sleziník (mokrýš) střídavolistý

  Vytrvalá nízká jednoletá až víceletá rostlinka, vytvářející husté kolonie. Roste ve stinných lesích, u potoků a prameni... Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Lomikamenovité Latinský název: Chrysosplenium alternifolium L.

   
 • Sleziník červený

  Nízká vytrvalá, hustě trsnatá kapradina, která při rozemnutí výrazně páchne. Roste často na skálách, na zdech a v kamenité... Doba květu: červenec - srpen Třída: Kapraďorosty Čeleď: Osladičovité Latinský název: Asplenium trichomanes L.

   
 • Sleziník routový (routička)

  Nizoučká kapradina se zelenými listy, rostoucí ve skalách a puklinách zdí. Je to vápnomilný druh. Doba květu: březen - říjen Třída: Kapraďorosty Čeleď: Osladičovité Latinský název: Asplenium ruta-murarria L.

   
 • Sleziník severní

  Nízká vytrvalá kapradina, častá na skálách nevápnitých hornin. Doba květu: červenec - září Třída: Kapraďorosty Čeleď: Osladičovité Latinský název: Asplenium septentrionale (L.) HOFFM.

   
 • Smetanka obecná (lékařská)

  Nízká vytrvalá bylina se silným kulovým kořenem a s bílým mlékem ve všech částech. Velmi proměnlivý druh, tvořící řadu stálých,... Doba květu: duben - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Taraxacum officinale WEB.

   
 • Smilka tuhá

  Vytrvalá tráva, vytvářející husté trsy a drnovité porosty. Velmi hojná na suchých lukách. Roste převážně na nevápenitých... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Nardus stricta L.

   
 • Smldník jelení

  Vysoká vytrvalá bylina, rostoucí ve světlých lesích a v křovinách teplejších oblastí. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Peucedanum cervaria (L.) LAP.

   
 • Smolnička obecná

  Vyšší trsnatá vytrvalá bylina, pod hořejšími kolénky lodyh lepkavá. Bývá dost hojná na lesních lukách, na skálách a ve stráních,... Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Viscaria vulgaris BERNH.

   
 • Snědek chocholičnatý

  Nižší cibulkovitá vytrvalá bylina, rostoucí porůznu na lukách a ve světlých křovinách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Ornithogalum umbellatum L.

   
 • Sněženka bílá (podsněžník)

  Nízká cibulková vytrvalá bylina, rostoucí roztroušeně v lužních lesích, v křovinách a druhotně na lukách. Doba květu: březen - duben Třída: Jednoděložné Čeleď: Amarylkovité Latinský název: Galanthus nivalis L.

   
 • Sporýš lékařský

  Vytrvalá nebo jednoletá, středně vysoká bylina, častá na rumištích, na pastvinách a na březích vod, zvláště v teplých o... Doba květu: červenec - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Sporýšovite Latinský název: Verbena officinalis L.

   
 • Srdečník obecný (buřina srdečník)

  Vyšší vytrvalá bylina, častá na rumištích, v plotech a na návsích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Leonorus cardiaca L.

   
 • Srdečník obecný (buřina srdečník)

  Vyšší vytrvalá bylina, častá na rumištích, v plotech a na návsích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Leonorus cardiaca L.

   
 • Srha laločnatá (říznačka)

  Vyšší vytrvalá trsnatá tráva, velmi častá na lukách, pastvinách, v příkopech a ve světlých lesích. Důležitá pícnina. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Dactylis glomerata L.

   
 • Srpek barvířský (srpice barvířská)

  Vyšší vytrvalá bylina, dost častá ve světlých lesích, na slatinných loukách a slunných pahorcích. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Serratula tinctoria L.

   
 • Srpek obecný

  Dvouletá až vytrvalá bylina, rozkladitě větevnatá, rostoucí na polích, u cest a na slunných stráních v teplejších oblas... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Okoličnaté (Mrkvovité) Latinský název: Falcaria vulgaris BERNH.

   
 • Starček barborkolistý

  Středně vysoká, většinou dvouletá bylina, častá na mokrých lukách, v pobřežních houštinách, v lužních lesích a na rumiš... Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Senecio barbaraeifolius WIMM. et GRAD.

   
 • Starček Fuchsův

  Vytrvalá bylina, zvláště častá v horských lesích, na pasekách a na březích potoků. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Senecio fuchsii GMEL.

   
 • Starček lepkavý

  Jednoletá 20 až 70 cm vysoká bylina, celá lepkavě žláznatá. Dost častá je na rumištích, na písčinách, na železničních náspech,... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Senecio viscosus L.

   
 • Starček obecný

  Středně vysoká jednoletá až ozimá bylina, velmi hojná na rumištích a jako plevel v zahradách a na polích. Doba květu: březen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Senecio vulgaris L.

   
 • Starček přímětník

  Vysoká vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí ve světlých lesích, na křovinatých stráních, na suchých lukách a skalách. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Senecio jacobaea L.

   
 • Stračka polní (ostrožka stračka)

  Středně vysoký jednoletý plevel, rostoucí často v teplejších krajích. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Consolida regalis GRAY.

   
 • Stračka vysoká (vyvýšená)

  Vysoká vytrvalá ozdobná bylina horských lesů, vystupující i do niv subalpinského stupně. Chráněná! Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryskyřníkovité Latinský název: Delphinium elatum L.

   
 • Strdivka nící

  Středně vysoká, řídce trsnatá tráva, velmi hojná v lesích a v křovinách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Melica nutans L.

   
 • Strdivka sedmihradská

  Vyšší, slabě trsnatá vytrvalá tráva, rostoucí v teplých oblastech na slunečných skalách a ve stráních. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Melica transsilvanica SCHUR.

   
 • Strmobýl obecný

  Dvouletá vysoká rostlina, většinou s jednoduchou lodyhou. Roste roztroušeně ve světlých lesích, na kamenitých stráních a... Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Turritis glabra L.

   
 • Střevíčník pantoflíček

  Středně vysoká vytrvalá oddenkatá rostlina s velmi ozdobnými květy. Patří mezi naše nejkrásnější orchideje. Květ střevíčníku... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Cypripedium calceolus L.

   
 • Stulík žlutý

  Vytrvalá vodní bylina s tlustým oddenkem plazícím se v bahně. Roste ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách nižších po... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Leknínovité Latinský název: Nuphar luteum (L.) SM.

   
 • Suchopýr širolistý

  Vytrvalá, středně vysoká a hustě trsnatá bylina, roztroušeně rostoucí na rašelinách a v mokrých lukách. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Eriophorum latifolium HOPPE.

   
 • Suchopýr úzkolistý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, rostoucí v řídkých trsech, hojná na slatinách, v močálech a rašeliništích. Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Šáchorovité Latinský název: Eriophorum angustifolium HONCK.

   
 • Sveřep bezbranný

  Statná vytrvalá výběžkatá tráva, častá na sušších lukách, na mezích a náspech. Doba květu: červen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus inermis LEYSS.

   
 • Sveřep jalový

  Jednoletá nebo ozimá, středně trsnatá tráva, rostoucí v teplých oblastech na rumištích nebo u cest. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus sterilis L.

   
 • Sveřep měkký

  Středně vysoká jednoletá až dvouletá trsnatá tráva, častá u cest, na lukách, na rumištích a v polích. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus mollis L.

   
 • Sveřep střešní

  Jednoletá nebo ozimá nižší trsnatá tráva s latou jednostranně převislých klásků. Hojná na rumištích, podél cest a u tra... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus tectorum L.

   
 • Sveřep vztyčený (vzpřímený)

  Středně vysoká trsnatá vytrvalá tráva, častá na slunných stráních, ve stepních lukách a v křovinách. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: romus erectus HUDS.

   
 • Světlík luční (lékařský)

  Nižší jednoletá polocizopasná bylina, obecně rozšířená na loukách, v příkopech, ve světlých lesích a na pastvinách. Je ... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Euphrasia rostkoviana HAYNE.

   
 • Světlík tuhý

  Středně vysoká jednoletá polocizopasná bylina, často rostoucí na suchých lukách, na pastvinách a ve světlých lesích. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Euphrasia stricta WOLF.

   
 • Svízel drsný

  Nízká vytrvalá bylina, hojná na kamenitých stráních, ve skalách a ve světlých lesích. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium asperum SCHREB.

   
 • Svízel jarní

  Nízká vytrvalá bylina, dost častá na lukách, v hájích a ve světlých lesích, zvláště v horských. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium vernum SCOP.

   
 • Svízel křížatý

  Středně vysoká vytrvalá bylina, hojná na lukách, na pastvinách, v příkopech, v křovinách a ve světlých lesích. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium cruciata (L.) SCOP.

   
 • Svízel lesní

  Statná vytrvalá bylina, velmi častá v lesích a v křovinách. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium silvaticum L.

   
 • Svízel okrouholistý

  Vytrvalá nižší vystoupavá bylina, rostoucí roztroušeně v lesích, zvláště v horských. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium rotundifolium L.

   
 • Svízel povázka

  Vytrvalá, dost vysoká bylina, obecná na lukách, v křovinách a na mezích. Druh značně proměnlivý. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium mollugo L.

   
 • Svízel přítula

  Vysoká jednoletá až ozimá bylina s chabými, dlouhými lodyhami, která se přichycuje háčkovitými chlupy na okolní rostliny.... Doba květu: květen - listopad Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium aparine L.

   
 • Svízel severní

  Středně vysoká vytrvalá bylina, běžná na vlhkých lukách a ve světlých lužních lesích. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium boreale L.

   
 • Svízel syřišťový

  Středně vysoká vytrvalá bylina, velmi hojná na slunných stráních, ve světlých lesích a na suchých pastvinách. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Mořenovité Latinský název: Galium verum L.

   
 • Svlačcovec popínavý

  Jednoletá oplétavá vyšší bylina, častá na rumištích, v křovinách, na obnažených dnech vod a jako plevel na polích. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Bilderdykia convolvulus (L.) DUM.

   
 • Svlačec rolní

  Vytrvalá poléhavá nebo popínavá bylina s dlouhými tenkými lodyhami, velmi obecná jako polní plevel a dále na mezích, v příkopech,... Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Svlačcovité Latinský název: Convolvulus arvensis L.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas