Řazení podle počátečních písmen

B C Č D F H J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž
  V
 • Vachta třílistá

  Nižší vytrvalá bahenní rostlina, roztroušeně rostoucí na rašelinách a v bažinách. Léčivka! Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Menyanthes trifoliata L.

   
 • Válečka lesní

  Vyšší vytrvalá trsnatá tráva, hodně častá v lužních lesích a v hájích. Doba květu: červenec - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Brachypodium silvaticum (HUDS.) P. BEAUV.

   
 • Válečka prápořitá

  Středně vysoká vytrvalá, světle zelená tráva, vytvářející svými plazivými oddenky husté porosty. Roste na slunných stráních,... Doba květu: červen - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Brachypodium pinnatum (L.) BEAUV.

   
 • Večernice vonná

  Vytrvalá vysoká bylina, často pěstovaná na zahrádkách a zplaňující při okrajích cest, ve křoví a na březích potoků. Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Hesperis matronalis L.

   
 • Vemeník dvoulistý

  Vyšší vytrvalá bylina s vejčitými hlízami, dost častá v řídkých lesích a na světlinách. Chráněný! Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Platanthera bifolia (L.) RYCH.

   
 • Věsenka nachová

  Vyšší vytrvalá bylina, rostoucí ve stinných horských lesích a u horských potoků. Doba květu: červenec - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Prenanthes purpurea L.

   
 • Vesnovka obecná

  Středně vysoká vytrvalá bylina, rozmnožující se podzemními kořenovými výběžky. Vyskytuje se na okrajích cest a polí, na... Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Cardaria draba (L.) DESV.

   
 • Vičenec setý (ligrus)

  Vyšší vytrvalá bylina, rozšířená na lukách, na suchých stráních a v příkopech. Někdy se pěstuje jako pícnina. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Onobrychis viciaefolia SCOP.

   
 • Vikev čtyřsemenná

  Nenápadná, asi půl metru vysoká popínavá bylina, jednoletá nebo ozimá, dost rozšířená na polích, u cest, na lukách, na pastvinách,... Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Vicia tetrasperma (L.) SCHREB.

   
 • Vikev huňatá

  Vysoká jednoletá až dvouletá bylina, často pěstovaná jako pícnina a planě rostoucí na polích, zvláště v obilí. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Vicia vilosa ROTH.

   
 • Vikev lesní

  Vysoká vytrvalá popínavá bylina, porůznu rostoucí ve vlhkých lesích, zvlášť horských. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Vicia silvatica L.

   
 • Vikev plotní

  Středně vysoká vytrvalá bylina, častá na lukách, na úhorech, na mezích, v křovinách a ve světlých lesích. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Vicia sepium L.

   
 • Vikev ptačí

  Vysoká vytrvalá popínavá bylina, hojná na vlhkých lukách, v příkopech, ve křoví a ve světlých lesích. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Vicia cracca L.

   
 • Vikev srstnatá (chlupatá)

  Útlá, až půl metru vysoká ozimá nebo jednoletá bylina, hojná na lukách, na pastvinách, na rumištích a v polích. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Vicia hirsuta (L.) S. F. GR.

   
 • Vikev úzkolistá

  Jednoletá až dvouletá poléhavá bylina, dost častá v teplých oblastech na suchých lukách, na mezích a ve stráních. Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Vicia angustifolia GRUFB.

   
 • Vítod obecný

  Nižší vytrvalá bylina, dost mnohotvárná, rostoucí na loukách, pastvištích, ve světlých lesích a v křovinách. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Vítodovité Latinský název: Polygala vulgaris L.

   
 • Vlaštovičník větší

  Vytrvalá vyšší bylina, rostoucí na stanovištích bohatých dusíkem v hájích, na rumištích a často v akátových porostech. Nať... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Makovité Latinský název: Chelidonium majus L.

   
 • Vlčí bob mnoholistý

  Vysoká trsnatá bylina severoamerického původu, u nás někdy pěstovaná v lesích jako krmivo pro zvěř. Někdy i zplaňuje. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Lupinus polyphyllus LINDL.

   
 • Vlnice obecná (chlupatá)

  Vytrvalá, středně vysoká huňatá bylina, rostoucí na prosluněných stráních a v lesostepích na vápnitém podkladě v nejteplejších... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Motýlokvěté (Vikvovité) Latinský název: Oxytropis pilosa (L.) DC.

   
 • Vlochyně

  Nízký keřík podobný borůvce, s listy sivozelenými a s plody šedě ojíněnými. Velmi porůznu je rozšířena v rašelinných lesích... Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Brusnicovité Latinský název: Vaccinium uliginosum L.

   
 • Voďanka žabí

  Na vodě plovoucí, středně velká bylina s jednoduchými květy. Roste roztroušeně ve stojatých vodách. Doba květu: květen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Voďankovité Latinský název: Hydrocharis morsus ranae L.

   
 • Vodní mor kanadský

  Ponořená vytrvalá bylina s dlouhými, hustě listnatými lodyhami. Pochází ze Severní Ameriky a u nás se rozšířili jen jedinci... Doba květu: červenec - září Třída: Jednoděložné Čeleď: Voďankovité Latinský název: Anacharis canadensis (MICHX.) PLANCH.

   
 • Voskovka menší

  Středně vysoká dvouletá bylina, roztroušeně rostoucí v trávnících, na polích a ve vinicích. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Cerinthe minor L.

   
 • Vraní oko čtyřlisté

  Středně vysoká vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, rostoucí ve stinných lesích a v křovinách. Celá rostlina je prudce jedovatá.... Doba květu: duben - květen Třída: Jednoděložné Čeleď: Liliovité Latinský název: Paris quadrifolia L.

   
 • Vrbina obecná

  Statná vytrvalá bylina, dost rozšířená v pobřežních křovinách, v luzích, u potoků a u rybníků. Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Prvosenkovité Latinský název: Lysimachia vulgaris L.

   
 • Vrbina penízková

  Nízká vytrvalá bylina s lodyhami po zemi se plazícími, hojná na vlhkých lukách, v pobřežních křovinách a v lužních lesí... Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Prvosenkovité Latinský název: Lysimachia nummularia L.

   
 • Vrbovka (vrbka) úzkolistá

  Vysoká vytrvalá bylina, velmi hojná na pasekách, na náspech, v pobřežních křovinách a na lesnatých stráních. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pupalkovité Latinský název: Chamaenerion angustifolium

   
 • Vrbovka horská

  Středně vysoká vytrvalá bylina, často rostoucí v lesích a v křovinách i jinde na zastíněných místech. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Pupalkovité Latinský název: Epilobium montanum L.

   
 • Vrbovka chlupatá

  Statná vytrvalá bylina, rozšířená v příkopech, v bažinách a v pobřežních křovinách. Roste hlavně v teplejších krajích. Doba květu: červenec - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pupalkovité Latinský název: Epilobium hirsutum L.

   
 • Vřes obecný

  Nízký mechovitý keřík, obecný na nevýživných lesních a rašelinných půdách, v písčinách a na pastvinách. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Vřesovité Latinský název: Calluna vulgaris (L.) HULL.

   
 • Vstavač kukačka

  Nižší vytrvalá bylina s kulatými hlízami, roztroušeně rostoucí na sušších lukách, ve světlých lesích a na křovinatých s... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Orchis morio L.

   
 • Vstavač nachový

  Statná vytrvalá orchidea s kulatými hlízami, která při vadnutí silně voní kumarinem (senem). Roste vzácně ve světlých hájích... Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Orchis purpurea HUDS.

   
 • Vstavač plamatý

  Vytrvalá, středně vysoká bylina s prstnatě dělenými hlízami. Roste roztroušeně na mokrých pastvinách, na lukách, na vrchovištích... Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Orchis maculata L.

   
 • Vstavač širolistý

  Středně vysoká vytrvalá bylina s laločnatými hlízami, rostoucí často na vlhkých bažinatých lukách. Chráněný! Doba květu: srpen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Orchis latifolia L.

   
 • Všivec lesní

  Dvouletá až vytrvalá nízká polocizopasná bylina, roztroušeně rostoucí na mokrých lukách, v rašelinách a na pastvinách. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Pedicularis silvatica L.

   
 • Všivec přeslenatý

  Nižší vytrvalá polocizopasná vysokohorská rostlinka. Charakteristický druh karpatských holí, travnatých míst a skalních... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Krtičníkovité Latinský název: Pedicularis verticilata L.

   

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas