Silenkovité

 • Hvozdík kartouzek

  Vytrvalá, řídce trsnatá a středně vysoká bylina, rostoucí na výslunných stráních, na suchých travnatých pahorcích a ve skálách.... Doba květu: červen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus carthusianorum L.

   
 • Hvozdík kropenatý (slzičky)

  Nižší vytrvalá, řídce trsnatá bylina, častá na suchých lukách a při lesních okrajích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus deltoides L.

   
 • Hvozdík pyšný

  Středně vysoká vytrvalá vonná bylina s ozdobnými květy. Roste ve světlých lesích a na stepních lukách. Ve vysokohoří roste... (Dianthus speciosus RCHB.), který je chráněný. Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus superbus L.

   
 • Hvozdík sivý

  Vytrvalý nízký trsnatý druh s poléhavými lodyhami. Roste vzácně na skálách a v sutích. Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus gratianopolitanus WILL.

   
 • Hvozdík svazčitý

  Dvouletá nebo jednoletá, zřídka vytrvalá bylina, vyskytující se na výslunných stráních a ve světlých lesích. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Dianthus armeria L.

   
 • Chmerek ozimý

  Nízká vytrvalá šedozelená bylina, vytvářející drobné trsy. Roste na suchých travnatých stanovištích a na výslunných ská... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Scleranthus perennis L.

   
 • Chmerek roční

  Nízká jednoletá nebo dvouletá bylina, častá na méně úrodných polích, v úhorech, na chudých pastvinách, na skálách, zvláště... Doba květu: duben - listopad Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Scleranthus annuus L.

   
 • Knotovka bílá

  Jednoletá až vytrvalá vyšší bylina, velmi častá na mezích, na lukách, ve vytrvalých pícninách u cest. Květy tohoto druhu... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Melandryum album GARCKE.

   
 • Knotovka lesní (červená)

  Vyšší vytrvalá bylina, rozšířená ve vlhčích lesích, zvláště v horách. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Melandryum rubrum (WEIG.) GARCKE.

   
 • Knotovka noční

  Středně vysoká jednoletá bylina, rostoucí roztroušeně jako polní plevel. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Melandryum nctiflorum FR.

   
    První  |  Předchozí
Stránka 1  z celkem  4
Další  |  Poslední

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas