Silenkovité

 • Kohoutek luční

  Dvouletá až vytrvalá vyšší bylina, rostoucí na vlhkých lukách. Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Lychnis flos-cuculi L.

   
 • Kolenec rolní

  Jednoletá nebo ozimá nízká bylina, častá na písčitých polích, u cest a na pastvinách. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Spergula arvensis L.

   
 • Koukol polní

  Vysoká jednoletá bylina, často zaplevelující obilí i jiné plodiny. Semena jsou jedovatá. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Agrosthemma githago L.

   
 • Křehkýš vodní

  Vytrvalá, zřídka jednoletá bylina, středně vysoká, častá na vlhkých místech v lesích a v křovinách. Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Malachium aquaticum (L.) FR.

   
 • Kuřinka červená

  Nízká poléhavá jednoletá až vytrvalá bylina, vytvářející dost velké trsy. Roste hojně na písčinách, na rumištích, v polích... Doba květu: květen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Spergularia rubra PRESL.

   
 • Mydlice lékařská

  Vyšší vytrvalá bylina, častá v křovinách, na březích vod a na rumištích. Celá rostlina (zvláště tlusté oddenky) obsahuje... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Saponaria officinalis L.

   
 • Písečnice douškolistá

  Drobná jednoletá až dvouletá bylina, hojná na polích, v úhorech a na výslunných stepních stráních. Doba květu: květen - listopad Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Arenaria serpyllifolia L.

   
 • Plevel okoličnatý

  Nízká ozimá bylina se sivozelenými listy, hojná na polích, ve stepích, na rumištích a ve světlých lesích. Doba květu: březen - květen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Holosteum umbellatum L.

   
 • Průtržník lysý

  Nízká jednoletá až vytrvalá bylina, vytvářející k zemi přitisklé trsy. Roste na písčitých stanovištích, na pastvinách, na... Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Herniaria glabra L.

   
 • Ptačinec trávolistý

  Středně vysoká vytrvalá rostlina s chabými lodyhami, častá na vlhčích lukách, na pasekách a v příkopech. Doba květu: květen - srpen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Stellaria graminea L.

   
   První  |  Předchozí
Stránka 2  z celkem  4
Další  |  Poslední

Další nabídka

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas