Nosorožci28. června  2006 v 11:00  

Unikátní vyšetření nosorožců a slonů v zoo

Vyšetření nosorožce - Foto: Dana Holečková

Vyšetření nosorožceFoto: Dana Holečková

Celosvětově renomovaný tým vědců specializující se na výzkum reprodukce ohrožených druhů zvířat působil ve dnech 19. až 20. června 2006 již popáté v Zoo Dvůr Králové, kde ve spolupráci s královédvorskými odborníky vyšetřil nosorožce a slony.

Vyšetření nosorožců i slonů je prováděno unikátním ultrasonografickým přístrojem, speciálně zkonstruovaným právě pro tak mohutná zvířata. Tento přístroj je jediný na světě, a proto specialisté často pracují i mimo Evropu - například v amerických či australských zoologických zahradách a v afrických i asijských národních parcích. 

Vyšetření reprodukčních orgánů dvou slonic afrických - Saly a Umbu (24 let) proběhlo v Zoo Dvůr Králové zcela poprvé. Zjistilo se, že samice jsou zdravé, mohou mít slůňata, na vině neúspěšných pokusů o páření není samec, nýbrž velmi častý výskyt nezhoubných nádorků - polypů ve 130 cm dlouhé pochvě samic. 

Samice se brání páření, protože je to bolí. Pokud by ale porodily, došlo by k rozšíření pochvy a následná páření samcem by byla možná. Proto královédvorští chovatelé uvažují o umělém oplodnění obou slonic. K tomu ale je nutné pravidelné odebírání krve z ušního boltce na vyšetření hormonální aktivity, aby inseminace mohla proběhnout ve správný okamžik, a také "zhubnutí" obou slonic, které, jak ukázalo vnitřní vyšetření, mají značnou nadváhu. Proto královédvorští výživáři budou stanovovat změnu krmné dávky a chovatelé slonů pod vedením zoologa Zdeňka Bárty budou nacvičovat odběry krve. 

Podle původního plánu měl být také vyšetřen samec Mooti, aby bylo odebráno semeno a zjištěno, zda je plodný. Od jeho uspání ale muselo být upuštěno, protože se u něj objevilo poranění končetiny, které by mohlo ohrozit bezpečné vstávání po probuzení z imobilizace. Přesto nelze vyloučit, že v případné inseminaci v budoucnu by se otcem mláďat mohl stát Mooti. 

Pokud samice zabřeznou, pak vzhledem k jejich věku existuje poměrně značné riziko, že nedojde k odchovu mláděte. Březost ale ochrání dělohu před změnami bránícími další reprodukci (nádory apod.) a zároveň porod rozšíří pochvu, takže by následně mohly samice zabřeznout přirozenou cestou. 

Zatímco sloni byli vyšetřováni zmíněným odborným týmem zcela poprvé, v pořadí již páté vyšetření proběhlo u vzácných nosorožců tuponosých (bílých) severních. Ti přežívají v přírodě v počtu snad několika jedinců, navzdory všem světovým ochranářským snahám. Pytláci během minulých dvou let většinu z posledních cca 25 zvířat již zabili. 

Pro rok 2006 byly v chovu těchto nosorožců vytčeny dva cíle: 1) odebrat semeno dvou královédvorských samců a zamrazit je do genobanky pro pozdější použití, 2) vyšetřit dvě mladé samice (jde o jediné reprodukce schopné samice v zajetí) - Nájin, která rodila poprvé a zatím naposledy v roce 2000, a její 6 let starou dceru Fatu (tzv. mládě milénia - narozena 29. 6. 2000). 

Nájin se v minulosti opakovaně pářila se Sautem, ale přesto nezabřezla. Proto byli již dříve oba jedinci vyšetřeni a zjistilo se, že jsou zcela zdraví. Hormonální aktivita u Nájin však byla nízká, proto v loňském roce byla spojena se samcem Suni. V zoo doufali, že změna samce může vyvolat i potřebnou "hormonální odezvu". Bohužel, k páření ani v loňském roce nedošlo. 

Následně bylo rozhodnuto zahájit přípravu k umělé inseminaci a Nájin byla 27. května 2006 spojena se Sautem, neboť jsme předpokládali, že tato sociální změna zahájí nový hormonální cyklus. A skutečně - již v sobotu 17. června došlo k páření tohoto páru. Proto bylo od vyšetření Nájin upuštěno a příští 3 až 4 měsíce vypoví, zda tentokrát konečně k jejímu vytouženému zabřeznutí došlo. Jiná situace byla u Fatu, která dosud říji neprojevovala a ve svých 6 letech stojí na prahu dospělosti. 

Vlastní vyšetření tří nosorožců proběhlo v úterý 20. června. U samců byl kromě ultrazvukového vyšetření genitálního traktu proveden odběr semene včetně vyhodnocení jeho kvality a aplikace unikátního postupu hlubokého zamrazení a uložení do genobanky. Část semene byla zvláštním kurýrem dopravena do speciální laboratoře v německém Hannoveru za účelem oddělení zárodečných buněk samčího a samičího pohlaví. Tato nová metodika byla u nosorožců tuponosých severních použita poprvé. 

Jako poslední byla uspána a vyšetřena Fatu, u níž se zjistilo, že je zcela zdravá, ba co víc, právě se uvolňovalo vajíčko, a byl tedy ideální čas k oplodnění. Unikátní ´tečkou´ náročného dne se proto stalo provedení umělé inseminace, a to semenem samce Suni, které bylo odebráno několik hodin předtím. V průběhu příštích dnů budou u obou samic - Fatu i Nájin - pravidelně odebírány vzorky trusu k hormonální analýze, která prokáže případnou březost. Pro případ negativního výsledku je připravena aplikace dalších postupů řízené reprodukce. 

S německými vědci společně pracoval tým zoologů a veterinárních lékařů královédvorské zoologické zahrady. Imobilizaci všech tří nosorožců řídil MVDr. Jiří Váhala ve spolupráci s MVDr. Lukášem Pavlačíkem osvědčeným postupem, kdy byl během celé procedury monitorován průběh narkózy včetně kontroly všech životních funkcí a suplementace kyslíku. Kromě výše popsaných vyšetření byla navíc provedena potřebná úprava kopyt. Vlastní vyšetření od uspání po medikamentózní (tedy řízené) probuzení na jednom zvířeti trvalo cca 60 minut. 

Autor:  Dana Holečková

Nové články v rubrice

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas