O orchestru

SOČR v Rudolfinu - Foto: Khalil Baalbaki

O SOČRu

Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k předním a zároveň nejstarším českým orchestrálním tělesům. Svou nápaditou dramaturgií a stále stoupající uměleckou úrovní si vydobyl významné postavení v českém koncertním životě. Zároveň patří k vítaným hostům zahraničních koncertních síní. Jeho tradice se odvíjí od roku 1926 a je spojena s počátky vysílání Radiojournalu.

 

Sezona 2013/2014

V tuzemsku se můžete se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pravidelně setkávat na večerech ve Dvořákově síni Rudolfina. Vedle šéfdirigenta Ondreje Lenárda, hlavního hostujícího dirigenta Ronalda Zollmana a čestného šéfdirigenta Vladimíra Válka tady těleso hraje i pod taktovkou dalších pozoruhodných umělců (viz abonentní koncerty).

Nejen při koncertních, ale i nahrávacích aktivitách se mezi významné spolupracovníky SOČRu řadí pětice sólistů, varhaník Aleš Bárta, violoncellista Michal Kaňka, houslista Jan Mráček, klavírista Jan Simon a houslista Ivan Ženatý.


Kontakt

Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR)
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Ředitel Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek: Jan Simon, telefon: 221 551 401
Manažer orchestru: Ondřej Kotrč, telefon: 221 551 412
Produkční: Vojtěch Šafařík, telefon: 221 551 412
Dramaturg: Ilja Šmíd
Propagace: Jitka Novotná
Ekonomka, asistentka CUTSP: Dana Burešová, telefon: 221 551 402
Archiv: Robert Škarda, telefon: 221 553 315, 221 553 317

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas