Kdo je kdo

Šéfdirigent SOČR Ondrej Lenárd - Foto: Petr Horník, SOČR

Šéfdirigent SOČR Ondrej LenárdFoto: Petr Horník, SOČR

Kdo je kdo ve světě hudby?

Dirigent – umělec, který řídí provedení daného díla. Jeho činnost zahrnuje nejen vlastní vystoupení, kde pohyby rukou, mimikou, postojem těla, apod., udává tempo a výraz prováděné kompozice, ale také řadu provedení předcházejících zkoušek, kde seznamuje hudebníky a pěvce se svou koncepcí realizace díla. Tato činnost, byť skrytá veřejnosti, je svým způsobem důležitější, než vlastní dirigentova činnost při veřejném provedení. 

Epigon většinou pejorativně myšlené označení autora, který bez vlastního vkladu napodobuje nějaký vzor. Zatím co epigon napodobuje, plagiátor vyloženě doslova opisuje z cizího vzoru. Další příbuzný termín je eklektik – označení pro autora, který mísí různé vzory dohromady, čímž dociluje relativní, avšak málo cenné originality. Hodnotící hledisko u eklektické tvorby v průběhu dějin kolísá – v antice bylo na eklektika nahlíženo pozitivně. 

Čtěte také: Slovník aneb Do you speak SOČR?

Hudební režisér – osoba, která řídí nahrávání z hlediska kvality uměleckého výkonu. Během nahrávání dává pokyny k opravám, retuším, poté řídí takzvaný střih – sesazení správných nahrávek k sobě bez znatelnosti přechodů (dříve se magnetofonový pás mechanicky stříhal a slepoval, dnes se tato činnost vytváří na počítačích – termín však pro tuto práci zůstal). Za kvalitu zvukové stránky nahrávky zodpovídá zvukový režisér, anebo též zvukový mistr. Ten určí postavení hudebníků v nahrávací místnosti, umístění mikrofonů a konkrétní nastavení nahrávacího nařízení. Někdy obě hlavní funkce při nahrávání zastává jedna osoba.
Intendant – v některých zemích se tímto termínem označuje vrchní správce divadla, rozhlasové, nebo televizní stanice. V podstatě jde o úřední spravování svěřené instituce, vedle intendanta bývá v čele divadla ještě umělecký šéf. Někdy však obě funkce zastává jedna osoba. 

Koncertní mistr – termín používaný pro vedoucího určité skupiny smyčcových nástrojů v orchestru. Koncertní mistr sedí vždy u prvního pultu skupiny. K jeho povinnostem kromě „šéfování“ skupiny patří také opatřit party takzvanými smyky, tj. do notového zápisu označit konvencionalizovanými značkami jak používat v jednotlivých frázích smyčec, aby hraní skupiny bylo jednotné. 

Prim – slangový výraz buď pro 1. hráče houslí v komorním souboru, anebo pro skupinu prvých houslí v orchestru (ještě je takzvaný „sekund“ - označení pro druhého hráče, nebo druhou skupinu houslí). Termínem prim také často rozumíme exemplář partu 1. houslí, ať už v komorním souboru, nebo v orchestru. 

Sbormistr – umělecký vedoucí sborového tělesa. Na zkouškách učí sbor studované dílo (zde jeho činnost připomíná činnost takzvaného korepetitora) a podobně jako dirigent seznamuje sboristy se svou koncepcí provedení. V případě, že sbormistr připravuje sbor na provedení díla se spolúčastí orchestrální složky, určuje koncepci dirigent orchestru a sbormistrova povinnost je dirigentovu koncepci na sbor přenést. Účinkuje-li na koncertě jen sbor s případným doprovodem několika nástrojů, řídí provedení sbormistr. Sbormistři, na rozdíl od dirigentů, většinou dirigují bez taktovky. 

Textař – autor slovního podkladu písničkové produkce v pop-music, anebo u muzikálu. Ve vážné hudbě se pro tuto funkci užívají termíny básník, u scénických děl libretista. 

Umělecký vedoucí – v řadě souborů, ať už komorního, nebo většího ražení, bývá jedna osoba tou, která určuje koncepci prováděného díla (obyčejně v diskusi s ostatními členy souboru), která ale také nezřídka vykonává pro soubor organizační, manažerskou činnost. Umělecký vedoucí se nejčastěji sám svým výkonem podílí na uměleckém výkonu souboru. Jeho jméno bývá uváděno na programech. 

Virtuóz – výkonný umělec proslulý vysokou kvalitou své hry. 

Nové články v rubrice

Sledujte nás

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas