rubrika: O sdružení

O nás

Nezávislé sdružení rozhlasových tvůrců a fanoušků - Foto:  SRT

Nezávislé sdružení rozhlasových tvůrců a fanouškůFoto:  SRT

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu usiluje o svobodnou, žánrově bohatou a kvalitní rozhlasovou tvorbu, o zvyšování tvůrčích i posluchačských nároků na úroveň rozhlasového programu zejména tím, že:

  • soustavně reflektuje rozhlasovou tvorbu
  • organizuje tvůrčí semináře, pracovní poslechy, setkání a další akce, na nichž analyzuje a kriticky hodnotí rozhlasové pořady
  • pořádá nebo iniciuje přehlídky a soutěže nové rozhlasové tvorby
  • vydává odborné a informační publikace
  • podporuje rozvoj teorie a kritiky v oblasti rozhlasové tvorby a usiluje o zvyšování kvality odborného školství
  • podporuje inovační tvůrčí tendence
  • formuluje požadavky a návrhy, které předkládá orgánům státní správy
  • spolupracuje s dalšími organizacemi tvůrčích pracovníků (uměleckými i odborovými)
  • dbá na oceňování významných tvůrčích činů v rozhlasové tvorbě a uplatňuje zájmy rozhlasového vysílání v činnosti kulturních nadací a dalších organizací

Členem Sdružení pro rozhlasovou tvorbu se může stát každý občan starší 18 let na základě podání přihlášky. Členský poplatek činí 300 Kč ročně, pro důchodce 150 Kč. Členský poplatek uhraďte, prosím, bankovním převodem ve prospěch účtu vedeného Českou spořitelnou, a.s. pod číslem 3905638379/0800.  

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu je neziskovou organizací, financovanou především z členských příspěvků, grantů státních a nadačních orgánů, sponzorských darů apod. Sdružení nemá žádné zaměstnance, jeho akce jsou zajišťovány týmem dobrovolníků – členů SRTu. 

Kontakt:
Předseda SRT Michal Bureš: michal.bures2@rozhlas.cz
Jednatelka SRT Marcela Benešová: marcela.benesova@rozhlas.cz 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas