rubrika: Síň slávy

Doc. Mgr. Josef Henke (1933–2006 )

Josef Henke - Foto: Marcela Benešová

Josef HenkeFoto: Marcela Benešová

Josef Henke byl iniciátorem založení Svazu rozhlasových tvůrců a jeho prvním předsedou. Stal se živým středem všech aktivit Svazu (od r. 1994 Sdružení pro rozhlasovou tvorbu). Spolu s ostatními rozhlasovými nadšenci věnoval Sdružení mnoho své erudice, volného času a energie. Nenahraditelné jsou jeho analýzy, postřehy a připomínky k pořadům (zvláště pak k rozhlasovým hrám) na přehlídkách a soutěžích SRT.

Josef Henke byl iniciátorem založení Svazu rozhlasových tvůrců a jeho prvním předsedou. Stal se živým středem všech aktivit Svazu (od r. 1994 Sdružení pro rozhlasovou tvorbu). Spolu s ostatními rozhlasovými nadšenci věnoval Sdružení mnoho své erudice, volného času a energie. Nenahraditelné jsou jeho analýzy, postřehy a připomínky k pořadům (zvláště pak k rozhlasovým hrám) na přehlídkách a soutěžích SRT. 

První jeho angažmá bylo divadelní. Tříleté působení v Burianově D 34 (1955–1958) bylo pro celý další Henkeho umělecký vývoj mimořádně podnětné. V následujících dvou letech byl poprvé nakrátko zaměstnán v Čs. rozhlase, ale pak se ještě do divadla D 34 vrátil. Dvě další sezóny působil v brněnském Divadle bratří Mrštíků. 

Roku 1964 konečně zakotvil v rozhlase a záhy se tu stal jednou z nejvýraznějších režisérských osobností. Zásadním způsobem se podílel na genezi a rozvoji moderního mikrofonového herectví i uměleckého přednesu. Toto první vrcholné období Henkeho rozhlasové tvorby se vyznačovalo bohatou diferenciací režijních přístupů i šíří záběru. Můžeme v něm rozlišit tři dominanty. Tou první je vědomé navázání na Burianův odkaz v prezentaci děl klasické literatury a naivního půvabu lidové tvorby. Druhou osu představují psychologická dramata a texty nesoucí závažná etická poselství. Ve třetí linii své tvorby se úspěšně vyrovnával s náročnou poetikou absurdního dramatu. Byly mu ale blízké i emocionálně vypjaté polohy neoexpresionistických her. Jeho zájem patřil i současné dramatice, trvale ho také vábila velká díla české básnické epiky, literární dramata oratorního typu i fantazijně intonované texty světové literatury. Zcela mimořádný význam měla jeho režie Kafkovy Proměny (1967, ve vlastní dramatizaci), která byla jednou z prvních dramatických stereofonií u nás a jejíž scénář byl realizován v Německu, Itálii, Belgii, Maďarsku a Jugoslávii. 

Umělecká i lidská autorita přivedla Henkeho do funkce vedoucího režiséra; v ní se jako člen vedení rozhlasu, zejména v letech 1967–1969, snažil mj. o zvýšení prestiže rozhlasového slovesného vysílání. Státní cenu za rok 1969, na niž byl navržen, však již neobdržel a roku 1972 byl z rozhlasu „normalizátory“ vyhozen. 

Do rozhlasu, který miloval a vždy považoval za jádro svého uměleckého působení, se mohl vrátit až po osmnácti letech, v roce 1990. Stal se šéfrežisérem, v letech 1994–1995 byl i šéfredaktorem stanice ČRo 3 – Vltava. Vrhl se s neobyčejnou intenzitou do vlastní režijní tvorby. Od roku 1991 působil i jako externí pedagog rozhlasového herectví na AMU, o rok později se stal docentem herectví na brněnské JAMU. 

Špičková úroveň jeho práce byla odměněna řadou cen a vyznamenání (Prix Bohemia 1996, Prix Bohemia 1999, čestné uznání Prix Bohemia 2000, Cena generálního ředitele ČRo za celoživotní přínos rozhlasové tvorbě 1999). V roce 2004 převzal z rukou prezidenta republiky Medaili za zásluhy v oblasti kultury. 

I přes dlouhodobé zákazy a diskriminace zanechal po sobě Henke mimořádně rozsáhlé, mnohostranné dílo, které patří k nejpodstatnějším vkladům do základů současné rozhlasové režie. 

Autor:   SRT
 

Nové články v rubrice

 • Zdeněk Bouček (1941–2005)

  Zdeněk Bouček byl spoluzakladatelem SRT, v roce 1991 se stal předsedou jeho publicistické sekce. V tomtéž roce se spolupodílel na založení soutěžní přehlídky Report. Jako první předseda redakční rady formoval v roce... Svět rozhlasu. Vlídnost a povzbuzení nacházel u Z. Boučka každý nadšenec rozhlasového dokumentu a jeho nenápadné pedagogické působení přivedlo k rozhlasu nejednoho mladého tvůrce. Jménem Zdeňka Boučka je zaštítěna na Reportu cena...

   
 • 4. února  2013 v 12:21       rubrika: Síň slávy

  MgA. Jiří Hraše (1930–2012)

  Jiří Hraše byl po více než dvě desetiletí postupně místopředsedou, předsedou a především vůdčím duchem a hnacím motorem SRT. Na počátku 90. let založil a vedl komisi teorie a kritiky, byl také jedním z iniciátorů anonymních...

   
 • 4. února  2013 v 11:48       rubrika: Síň slávy

  Jan Halas (1945–2010)

  Jan Halas patřil k zakladatelům Svazu rozhlasových tvůrců (od r. 1994 Sdružení pro rozhlasovou tvorbu), později se stal na několik let jeho předsedou. V této funkci působil až do roku 2007. Na půdě SRT hájil a prosa­zoval...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas