rubrika: Svět rozhlasu

Svět rozhlasu 05

Obsah čísla:

ÚVOD
ROZHLAS VE SVĚTĚ
Marc Burgdorff: Zprávy z Österreich 1: Ö1 - Neposlouchatelné posloucháno!
Zita Senková: Veřejnoprávní rozhlas v Německu
Martin Zadražil: Proměny rozhlasového systému v Rakousku
Václav Moravec: Problém Radio Vaticana
Ľubomír Zeman: Slovenský rozhlas - služba verejnosti
ROZHLASOVÁ HISTORIE
František Hrdlička: Doba prehistorická
Rostislav Běhal: O lidské paměti, o Spolku žurnalistů, o legendách a mýtech
Jiří Hraše: Miloš Čtrnáctý a mluvené noviny
Rostislav Běhal: Kdo byl prvním předsedou jednatelského sboru společnosti Radiojournal, s. s r. o.?
Jiří Hraše: VKV, RPD a Československý rozhlas
ROZHLASOVÉ OSOBNOSTI
Eva Ješutová: František Gel (1901-1972)
František Gel: Já, bratr Oldřich, Čech z Furlánska
Jaromír Slomek: Ferdinand Peroutka slovem a písmem
ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
Jiří Hraše: Půlhodina v pěti minutách
Václav Moravec: Promarněná šance
ROZHLASOVÁ TECHNIKA
Martin Zadražil: Nový Studiový dům Českého rozhlasu
RECENZE
Václav Moravec: Svět médií podle Marshalla McLuhana
Josef Maršík: Příspěvek do diskuse o veřejnoprávních médiích
Milan Šmíd: Konfrontace dvou stránek duality
DOKUMENTY
Josef Maršík: Rozhlasová teorie a praxe v diplomových pracích obhájených na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd v letech 1995-2000
Antonín Přidal: Přehled diplomových prací s rozhlasovou tematikou ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scénáristiky Divadelní fakulty JAMU
Alena Štěrbová: Rozhlasově zaměřené diplomové práce - Katedra bohemistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci
Radim Wolák: Výběrový seznam diplomových prací vztahujících se k rozhlasu z fondu knihovky Katedry ČJ FF UK
DO ČÍSLA PŘISPĚLI
SUMMARY 

 

Nové články v rubrice

 • Svět rozhlasu 38

  Nové číslo časopisu, který jako jediný v Česku komplexně mapuje svět rozhlasové tvorby, je jako vždy rozmanité. Nechybí exkurze na prestižní rozhlasové festivaly Prix Italia a Prix Europa ani zasvěcený pohled na internetové...

   
 • Svět rozhlasu 37

  Třicáté sedmé číslo bulletinu rozhlasové tvorby se věnuje novinkám z českého rozhlasového prostředí i ze světa. V domácím kontextu různým způsobem reflektuje festival Prix Bohemia Radio 2017, a to nejen z obecné perspektivy...

   
 • Svět rozhlasu 36

  35. číslo bulletinu o rozhlasové práci nabízí mnoho zajímavých článků. Část z nich je zaměřená na světové události v oblasti rozhlasu. Konkrétně na Feature konferenci ve Vídni, účast Českého rozhlasu na Rose d’Or 2016...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas