Světluška rozděluje 1 milion korun: Nevidomí budou mít přesnější navigaci, psát snáze emaily a lépe využívat moderní technologie

Technologie se Světluškou - Foto: Milan Dvořák

Technologie se SvětluškouFoto: Milan Dvořák

Program Technologie se Světluškou podpoří celkem 12 projektů, které se zaměřují na zvýšení digitální gramotnosti lidí se zrakovým handicapem, nebo vyvíjejí či upravují počítačové a mobilní aplikace, které zlepšují život nevidomých.

Moderní technologie již dokáží v některých situacích kompenzovat chybějící zrak, a proto mezi lidmi s postižením zraku roste zájem o to, naučit se využívat chytré aplikace a přístroje na maximum. „Je skvělé, že Světluška může nevidomým tuto cestu usnadnit, a že i vývojáři stále častěji na lidi se zrakovým handicapem nezapomínají,“ říká Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu, který v rámci sbírkového projektu Světluška technologický program zaštiťuje.

Celý 1 milion korun na program Technologie se Světluškou získala Světluška i díky výtěžku zaměstnanecké sbírky společnosti Vodafone. 

Ve 2. ročníku programu Technologie se Světluškou podporu získají následující projekty:  

 1. Vývoj a adaptace informačních a komunikačních technologií pro lidi se zrakovým postižením:

 

 • Naviterier Conversation – navigace pro mobilní telefony uzpůsobená přímo pro potřeby lidí se zrakovým handicapem - České vysoké učení technické v Praze
 • Integrace aplikací E-mail, Psaní zpráv hlasem, Audioknihovny LibriVox, Jízdní řády a Rádio do mobilního telefonu BlindShell – Metapo s.r.o.
 • Úprava aplikace trénující zrak a jemnou motoriku dětí EDA PLAY TOBY pro operační systém Android – EDA cz, z. ú.
 • Propojení interaktivní tabule s tablety žáků se zrakovým postižením v ZŠ pro zrakově postižené nám. Míru v Praze – ZŠ pro zrakově postižené, Praha náměstí Míru

 

 1. Maximalizace využití technologických pomůcek pro nevidomé, zlepšení vybavení pro zvýšení IT dovedností

 

 • Zpřístupnění užívání Apple iPhone nevidomým uživatelům, Okamžik z.s.
 • Vzdělávací kurzy pro osoby se zrakovým postižením v oblasti využití moderních technologií, Kafira o.p.s.
 • Využití mobilních dotykových zařízení osobami se zrakovým postižením v každodenním životě – TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
 • Metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené, SONS ČR
 • Pořízení iPadů pro žáky se zrakovým postižením – ZŠ pro zrakově postižené, Praha náměstí Míru
 •  iPad jako vzdělávací pomůcka pro děti s postižením zraku a kombinovaným postižením – semináře a webináře -  EDA cz, z.ú.
 • Zvýšení digitální gramotnosti uživatelů s těžkým postižením zraku - Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás
 • Kurz nácviku práce s počítačem pro těžce zrakově postižené formou rekondice a individuálního pobytu - Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

O rozdělení 1 000 000 Kč mezi uchazeče rozhodla odborná komise ve složení:

 • Roman Kabelka - nevidomý absolvent informatiky Masarykovy Univerzity Brno, má zkušenosti s lektorováním obsluhy pomůcek z kategorie informační a komunikační technologie, sám programuje
 • Radek Pavlíček - IT expert, dlouhou dobu působil v Centru pomůcek a informatiky brněnského TyfloCentra. Nyní se věnuje hlavně konzultační a metodické činnosti, autor blogu POSLEPU
 • Vojtěch Regec - pedagog Univerzity Palackého Olomouc a proděkan pro zahraniční vztahy, který se věnuje oblastem handicapovaných včetně zrakově postižených
 • Marek Kuchařík - redaktor Českého rozhlasu (Rádio Plus, Leonardo), specializující se na oblasti vědy a techniky
 • Petr Dvořák - ředitel Vývoje IT ve firmě Vodafone
 • Přemysl Filip - ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu

 


Kontakt:
Barbora Mocová
PR manažerka Světluška | Nadační fond Českého rozhlasu
mobil: 731 114 838 | tel.: 221 551 219
barbora.mocova@rozhlas.cz | www.svetluska.net 


Poděkování partnerům
 

Poděkování patří ČSOB, generálnímu partnerovi Světlušky a hlavnímu partneru společnosti HERBADENT. Velký dík náleží Českému rozhlasu, který nadační fond před 15 lety založil a je jeho velkou oporou.
Světluška děkuje také Nadaci Vodafone Česká republika, která je partnerem Světlušky v oblasti technologií a zaměstnancům Vodafone za uspořádání sbírky na podporu 2. ročníku programu Technologie se Světluškou. 

Podpořte Světlušku
 

Dárci mohou Světlušku podpořit také kdykoliv v průběhu roku odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 28,50 Kč), nebo ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku). Sbírkové konto Světlušky "deset devítek" 99999 99999/0100 je rovněž otevřené po celý rok. 

Autor:  Nadační fond Českého rozhlasu

Nové články v rubrice

O Světlušce | Komu svítíme | Jak přispět | Press | Fotogalerie
Kariéra | Kontakt | Dárky | Nadační fond | Starý web
© 1997-2018 Český rozhlas