Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků v rámci 3. ročníku grantového programu Technologie se Světluškou

Technologie se Světluškou - Foto: Milan Dvořák

Technologie se SvětluškouFoto: Milan Dvořák

Nadační fond Českého rozhlasu se společností Samsung Electronics Czech and Slovak vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška v rámci grantového programu Technologie se Světluškou. Uzávěrka pro podání žádostí o nadační příspěvek je 1. 5. 2017.

V roce 2016 byl rozdělen 1 000 000 Kč a podporu získaly projekty z oblasti mobilních aplikací ke zrakové stimulaci pro zrakově postižené děti, zpřístupnění digitálních knihoven pomocí chytrých telefonů. V roce 2017 je nadační fond připraven rozdělit srovnatelnou částku. 

O rozdělení finančních prostředků rozhodne komise složená z nezávislých odborníků a zástupců Nadačního fondu Českého rozhlasu a společnosti Samsung. Jednání o výši finanční podpory jednotlivým projektům proběhne v červnu 2017 po podrobném posouzení všech řádně podaných žádostí. Žadatelé o nadační příspěvek budou o výsledcích výběrového řízení písemně informováni nejpozději do 20. července 2017. 

O nadační příspěvek mohou v rámci programu Technologie se Světluškou žádat:

 • nestátní neziskové organizace (zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, sociální družstvo, nadace, nadační fond nebo evidovaná církevní právnická osoba)
 • veřejnoprávní neziskové organizace (příspěvková organizace, školská právnická osoba)
 • sociální podnik, resp. organizace s právní subjektivitou zavazující se k následujícím principům sociálního podnikání:
  -  Hlavním cílem organizace je aktivně řešit společenský nebo environmentální problém.
  -  Organizace funguje na bázi finanční a ekonomické stability (udržitelnosti).
  -  Případný zisk je v plné výši investován do rozvoje organizace, zaměstnanců nebo podpory dalších společensky prospěšných aktivit. Případní investoři mohou dostat zpět maximálně původní investovanou částku navýšenou o úroky. Podnik nerozděluje dividendy nad rámec investice.
 • firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru nebo otevřených dat.

Žádost o nadační příspěvek je možné předložit v rámci těchto oblastí:

 • vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením)
 • přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.)
 • vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití
 • programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.)
 • využití dalších technologických inovací v organizaci pro zjednodušení, zrychlení a celkové zkvalitnění poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením

Na co přispět nemůžeme:

 • pořízení hardware (pokud není přímo součástí vybavení pro kurzy nebo rekondiční pobyty)
 • software a řešení pouze pro interní využití organizace bez konkrétního dopadu na klienty s těžkým zrakovým postižením

Organizace se do výběrového řízení přihlašuje předložením formuláře žádosti, rozpočtu a popisu projektu. Struktura žádosti je závazná. Rozpočet jednotlivých projektů by se měl pohybovat v rozmezí 20.000 - 500.000 Kč. Jednotlivé subjekty mohou předložit více než jednu žádost. Formulář pro podání žádosti (pod názvem Žádost-organizace) je ke stažení na www.svetluska.net v sekci Potřebuji pomoc. 

Mezi důležitá kritéria hodnocení budou patřit:

 • Dopady (konkrétně počty uživatelů)
 • Škálovatelnost
 • Poměr cena : výkon

Výhodu získají projekty postavené na bázi otevřených dat nebo otevřeného zdrojového kódu. Nadační fond Českého rozhlasu si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit podmínky.
 


Dotazy k programu směřujte na:
Andrea Dosoudilová
koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace, Nadační fond Českého rozhlasu
andrea.dosoudilova@rozhlas.cz, tel: 221 551 213, 739 679 576 


O Světlušce
Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje komise nezávislých odborníků jmenovaná správní radou Nadačního fondu Českého rozhlasu. Projekt byl zahájen v roce 2003 a dosud se podařilo rozdělit na přímou pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením více než
130 milionů Kč. 

O Společnosti Samsung
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje svět a utváří budoucnost pomocí převratných idejí a technologií. Nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných zařízení, tabletů, fotoaparátů, domácích spotřebičů, tiskáren, lékařského vybavení, síťových systémů, polovodičů a LED řešení. Samsung se snaží svým vlivem v inovacích a technologiích přispět k lepší společnosti. Skrze programy v rámci společenské odpovědnosti usilujeme o modernizaci vzdělávání smysluplným zaváděním technologií a podporu nabývání digitálních zručností tak, abychom mladým lidem umožnili lépe se zapojit do pracovního procesu. Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak se stala v roce 2017 partnerem grantového programu Technologie se Světluškou a zároveň podpoří oblast zvyšování zaměstnavatelnosti lidí s těžkým zrakovým postižením za pomoci využití technologií. 

Jak pomoci
Dárci mohou Světlušku podpořit kdykoliv v průběhu roku odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 28,5 Kč), nebo ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku). Více na www.darcovskasms.cz. Sbírkové konto Světlušky "deset devítek" 99999 99999/0100 je rovněž otevřené po celý rok. Pomoci můžete rovněž tak, že navštívíte některou z našich benefičních akcí. Nově je možné pro odeslání finančního daru využít platbu prostřednictvím QR kódu, umístěného na webových stránkách Světlušky www.svetluska.net

V Praze 6. 3. 2017 

Přemysl Filip,
ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu 

Zuzana Zelenická,
Corporate Citizenship Manager
Samsung Electronics Czech and Slovak 

Autor:  Nadační fond Českého rozhlasu

Nové články v rubrice

 • 23. listopadu  2017       rubrika: Akce

  Krásná a prospěšná PF 2018 s motivy od zrakově postižených

  Přání pro Světlušku potěší hned dvakrát. Udělají radost obdarovanému i Světlušce, které pomohou, aby mohla lépe svítit na cestu lidem s těžkým zrakovým handicapem. Výrobce přání, společnost ABALON, totiž věnuje Světlušce...

   
 •  Fotogalerie

  ČSOB uspořádala workshop pro nevidomé

  jako generální partner Nadačního fondu Českého rozhlasu a jeho sbírkového projektu Světluška zorganizovala workshop pro nevidomé na téma bezbariérovost. Během dne se diskutovalo nejen o přístupnosti služeb a bankovních...

   
 • Manažer financí a veřejných sbírek

  Nadační fond Českého rozhlasu hledá pro svůj stěžejní projekt Světluška na plný úvazek kolegu/kolegyni na pozici Manažer financí a veřejných sbírek.

   

O Světlušce | Komu svítíme | Jak přispět | Press | Fotogalerie
Kariéra | Kontakt | Dárky | Nadační fond | Starý web
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace