O Světlušce

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. - Foto: Tomáš Adamec

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.Foto: Tomáš Adamec

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. 

Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců. Připojte se také. 

Děkujeme za Vaši laskavou podporu. Rozdělení výtěžku sbírky

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR. 

Výtěžek sbírky rozděluje nezávislá odborná grantová komise ve veřejném grantovém řízení. Jednotlivec, který se ocitne v tíživé životní situaci, může požádat o příspěvek ze sbírky po celý rok bez ohledu na vyhlašovaná grantová řízení. Vyúčtování jednotlivých ročníků probíhá vždy ke konci kalendářního roku. 


Podpořené žádosti jednotlivců 

Podpořené žádosti organizací 

 

O Světlušce | Komu svítíme | Jak přispět | Press | Fotogalerie
Kariéra | Kontakt | Dárky | Nadační fond | Starý web
© 1997-2018 Český rozhlas